Putnová: Kvalitní školu určují výsledky státních maturit

12. 4. 2017

(editovaný přepis rozhovoru s poslankyní TOP 09 Annou Putnovou)

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka

Jaký efekt jednotných přijímacích zkoušek očekáváte?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu /TOP 09/

Obávám se, že jsou dva zásadní faktory. Umožnili jsme školám, aby nebyly jednotné osnovy, které by byly povinné a závazné. Takto chceme děti testovat jednotně. Současně ale nestanovíme jednotné požadavky. Všechno, co si ministerstvo předsevzalo a poskládalo jako naději do jednotných přijímaček, přijde vniveč. Ředitelé rozhodnou stejně podle toho, jakou mají ve školách kapacitu, tak aby byly třídy naplněné a mohly fungovat na základě ekonomických požadavků.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka

Není na místě počkat, vyhodnotit to a až poté, co se ukáže, že to skutečně nefunguje?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu /TOP 09/

Je jisté, že školský systém je velmi robustní a vyžaduje určitý čas, abychom zhodnotili kroky, které se udály. Jsem přesvědčena, že jednotné přijímací zkoušky budou vyžadovat odstup vyhodnocení. Princip jednotných přijímaček a nejednotných požadavků ale zůstává zatím zachovaný. Pokud toto nezměníme, tak samotné jednotné přijímačky ztrácejí smysl.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka

Jaký by byl recept TOP 09, aby se na střední školy s maturitou nehlásili žáci, kteří mají špatné vysvědčení?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu /TOP 09/

Kroků je několik. Konkrétní recept je v tom, aby učitelé a ředitelé byli motivováni k tomu, aby nepřijímali žáky, kteří nemají studijní předpoklady. Aby neslibovali rodičům, že jejich děti odmaturují a že to v rámci svých škol dokáží zařídit. 

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka

Jak by ta motivace měla vypadat?

Anna PUTNOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu /TOP 09/

To je praxe, která se dnes děje. Stalo se několik zásadních věcí. Změnily se podmínky pro financování škol. Za druhé je potřeba prostřednictvím státních maturit vyhodnocovat kvalitu škol. Tam, kde nedokáží studenti ani ze 2/3 odmaturovat, je zřejmé, že ta škola není dobrá, anebo bere děti, které nemají studijní předpoklady. Na takové školy by se měla zaměřit Česká školní inspekce.

Zdroj: Den v 60 minutách, ČRo Plus, 11. 4. 2017

Štítky