Putnová: Jsme mezi deseti nejobéznějšími národy v Evropě

Komentář poslankyně Anny Putnové

2. 11. 2011

Stále více se, naštěstí, mluví a píše o stravování dětí a jejich pohybové aktivitě. Není divu, zdraví obecně je hodnota, kterou chceme celospolečensky podporovat a ochraňovat.  U dětí to platí zvláště. Přiznejme si, že v této sféře máme značné rezervy.

Posláním školního vzdělávání je rozvoj nejenom duševních, ale i fyzických schopností. My jsme si však zvykli chápat školu spíše ve spojení s intelektuálním vývojem. Základní školství ale nemůže rezignovat na podporu dobrých životních návyků, stravovacích a pohybových. To jsou konečně faktory, které osobnost formují až do dospělosti.

Situace je opravdu vážná. Podle statistik trpí třetina českých dětí do 15 let nadváhou a obezitou. Dostali jsme se tak do první desítky zemí Evropské unie. Zvláště alarmující je zjištění, že se situace podstatně zhoršila v posledních deseti letech. Mění se totiž životní styl rodin, a tudíž i dětí. Stejně nelichotivá je proto statistika mezi dospělými Čechy, více než polovina jich trpí nadváhou nebo obezitou.

Věřím, že k veřejné diskusi také přispělo stanovisko školského výboru Parlamentu České republiky, které podporuje pohybovou aktivitu dětí. Nesdílím totiž opakovaně deklarovaný názor některých ministerských úředníků, kteří se domnívají, že máme ve školství důležitější témata než pohybovou aktivitu, potažmo fyzickou kondici dětí.

Řešením není ani podpora sportovních soutěží, jak to navrhuje ministr školství Josef Dobeš. Sportovní soutěž podchytí děti sportující, pohyb vyhledávající. Mým cílem je rozšířit tělesnou výchovu o další hodinu, s podmínkou změny koncepce tělocviku. Smyslem je, aby si děti našly zálibu v pohybu. A to především ty děti, které si dosud sportování neoblíbily či nejsou pohybově nadané. Především jim je třeba pomoci, aby objevily pohyb jako činnost, která není nutně spojená s výkonem, soupeřením a soutěží. Ruku v ruce s tím je třeba apelovat na změny ve školním stravování.

Vítám všechny formy propagace zdravé výživy ve školství, jako je např. Den boje proti dětské obezitě organizované společnostmi, které se zabývají zdravým stravováním.

Jsem přesvědčena, že toto téma je stejně závažné, jako je otázka úrovně znalostí školních dětí. Neměli bychom proto tuto oblast upozaďovat. Stále totiž platí, že ve zdravém těle je zdravý duch.

Anna Putnová
poslankyně a předsedkyně poslaneckého výboru pro vzdělávání

parlamentnilisty.cz, 2. 11. 2011

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme