Putnová: Evropské fondy po roce 2013? Sociální smír a zdraví

Komentář poslankyně Anny Putnové

25. 11. 2011

V poslední době jsme zahrnováni zprávami o neuspokojivém čerpání eurofondů. V těchto informacích by ale nemělo zakniknout důležité sdělení: zásadní dokument o čerpání fondů a finanční rámec pro příští období se už intenzivně připravuje.

Česká vláda přijala v létě základní priority pro období 2014-2020. Je potěšující, že se otevírá šance podpořit také společensky významná témata, to je sociální začleňování nezaměstnaností ohrožených skupin obyvatelstva a zlepšení životního stylu a zdraví populace.

Posledně zmíněné téma má svoji ekonomickou racionalitu. Nejedná se jenom o zdraví, jako nezpochybnitelnou individuální hodnotu, ale také o podporu zdravé, ekonomicky aktivní síly z pohledu národohospodářského. Životní styl se významně podílí na zdravotním stavu obyvatelstva a současně je to jeden z nejlépe ovlivnitelných činitelů zdraví. Může to znít trochu nadneseně, ale je to jednoznačná podmínka pro konkurenceschopnost země. Je tedy nanejvýš žádoucí, abychom věnovali pozornost zdravým životním návykům a podporovali pohybové aktivity.

Důležité to je zvláště u dětí, které si vytvářejí vzorce chování, a to jak ve stravování, tak při budování vztahu k pohybu. Proto má význam v této oblasti investovat především do dětí. Na jaře příštího roku se priority rozpracují do operačních programů. Pomoci formovat zdravý životní styl dětí znamená přispět nejenom k jejich osobnostnímu rozvoji, ale i rozvoji celospolečenskému. Stále platí, že ve zdravém těle je zdravý duch. Je nejvyšší čas na opravdovou systémovou změnu pohybového a výživového režimu dětí na základních školách. Ostatně, již dlouho prosazuji jako první krok na této cestě hodinu tělocviku navíc.

Anna Putnová
poslankyně a předsedkyně poslaneckého výboru pro vzdělávání

V Praze 25. 11. 2011

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme