Přečtěte si názory našich kandidátů do Senátu

9. 10. 2014

Volební obvod 12: Strakonice
Martin Gregora (49 let) - TOP 09 - primář dětského oddělení Strakonice

1. Proč usilujete o křeslo v Senátu?
Miluji region, ve kterém jsem se narodil. Je to neobyčejně krásný kus země. Ukrývá v sobě obrovský potenciál. Jsou tu šikovní lidé. Zajímám se o správu veřejných věcí, konec konců jako každý, komu není lhostejné, kde žije. Cítím, že mám sílu k tomu, abych do veřejné správy promluvil a pomohl řešit problémy obecné i starosti obcí a jednotlivců.

2. Jaký problém chcete jako senátor pomoci vyřešit lidem ve strakonickém volebním obvodě?
Konkrétní pomoc jednotlivci. Senátor není ombudsman, ale jde to. Pomoc obcím s uchováním kulturního dědictví a s veřejnými projekty. Podpora individuální odpovědnosti za své zdraví při kvalitní dostupné péči. Podpora turismu, sportovních aktivit a podnikání v turistickém ruchu v souladu s ochranou přírody. Dostavba silnice R4. Stanovení jasných pravidel šumavského národního parku chránících přírodu pro další generace, ale také zohledňující názory a potřeby lidí, kteří tu žijí a pracují.

Volební obvod 9: Plzeň-město
Ladislav Cabada (40 let) - TOP 09 - docentem politologie, vysokoškolský pedagog, výzkumník a manažer

1. Jaké problematice se hodláte v Senátu především věnovat?
V Senátu bych se chtěl zabývat problematikou podpory vzdělávání a výzkumu, které se patnáct let věnuji v rámci svého povolání. Jedná se o oblasti, které je nutné rozvíjet s ohledem na inovativní potenciál Česka a prosperitu společnosti. Druhou oblastí mého zájmu je zahraniční politika včetně problematiky evropské integrace.

2. Proč by si měl volič vybrat právě Vás bez ohledu na stranu, za kterou kandidujete?
Domnívám se, že za téměř dvacet let profesní kariéry jsem nasbíral dostatek zkušeností, jak co se týče témat, kterým bych se chtěl v Senátu věnovat, tak i s ohledem na manažerské zkušenosti z řídících pozic na univerzitě. Jsem liberál, za základní hodnoty považuji demokracii a svobodu, bez nichž nelze stavět prosperující společnost.

Volební obvod 3: Cheb
Vítězslav Padevět (56) - TOP 09 - doktor přírodních věd

1. Jaké problematice se hodláte v Senátu věnovat především? 
Oba příhraniční okresy Chebsko i Tachovsko trápí dostupnost zdravotní péče. Takový problém jsem zaregistroval na Ašsku, ale i v některých oblastech Tachovska. To ale nezmění sám starosta, sám senátor nebo poslanec. Proto chci dát dohromady skupinu lidí, kteří by pomohli. Dalším problémem je obrovské množství nepřizpůsobivých, kteří často neoprávněně pobírají sociální dávky. V tom je třeba udělat pořádek. 

2. Proč by si měl volič vybrat právě Vás bez ohledu na stranu, za kterou kandidujete?
Mám dlouholetou praxi a zkušenosti ze zaměstnání, z podnikání i z komunální politiky. Dokážu lidi spojit a nadchnout pro společnou věc. Vím, že pohraničí je často až na okraji zájmů politiků, a tak chci, aby nás bylo v Praze víc slyšet. 

Volební obvod 69: Frýdek-Místek
Slavomír Bača (41) -
TOP 09/STAN - agronom
Pro kandidaturu do Senátu rozhodl hlavně kvůli snaze o lepší podporu zemědělství. „Zaměřuji se na témata spojená se zemědělstvím, ochranou půdního fondu, životního prostředí a zdravým životním stylem včetně stravování, pohybu a sportu,“ řekl Bača, který je od roku 2006 zastupitelem ve své rodné obci a od roku 2010 členem TOP 09.

Volební obvod 39: Trutnov 
Adolf Klepš (49) - TOP 09 -  náčelník horské služby
Celý region má přínos pro veřejné rozpočty, zejména horská střediska vytvářejí tisíce pracovních míst a obrat v nich se dá počítat na miliardy korun. Jako senátor se zasadím o to, aby došlo k úpravě legislativy a tyto finance se ve větší míře vracely do regionu, kde by financovaly jeho rozvoj. Práci v Senátu chápu především jako službu občanům. 

Volební obvod 48: Rychnov nad Kněžnou
Václav Cempírek (60) - TOP 09 - bývalý poslanec
Pokud bych byl zvolen senátorem, pak bych se věnoval především dopravě. Jednak nákladní dopravě, kdy silniční doprava bude s růstem automobilového průmyslu výrazně zatěžovat komunikace. Řešením je převedení části nákladní přepravy na železnici. Určitý problém spatřuji i v organizování a řízení veřejné osobní dopravy. 

Mladá fronta DNES, (sta)

Mladá fronta DNES, 9. 10. 2014, rubriky: Jižní Čechy (str. 5), Kraj Plzeňský (str. 3), Kraj Karlovarský (str. 3), Kraj Moravskoslezský (str. 1)

Pardubický deník, 8. 10. 2014, rubrika: Východní Čechy, str. 5

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme