Plíšek: Pan Bakala se musí před sněmovní komisi k OKD dostavit

15. 8. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s bývalým poslancem TOP 09 Martinem Plíškem)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Sněmovní vyšetřovací komise prověřující privatizaci těžební společnosti OKD požádá policii, aby k výpovědi předvedla finančníka Zdeňka Bakalu. Podle jejího předsedy se na tom shodli všichni členové jednomyslně. Policie upozorňuje, že pravomoc k takovému kroku má pouze na území České republiky. Zdeněk Bakala se dostavit odmítá. Tvrdí, že komise není nestranná a že se nedopustil ničeho nezákonného nebo neetického.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Pane Plíšku, jaký je váš názor na možnost, že by pan Bakala předstoupil před komisi a že by byl doveden policisty? 

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Co jsem zaznamenal v jeho mediálním prohlášení, tak důvody, pro které nehodlá vystoupit před komisí, rozhodně nejsou zákonné důvody pro odepření výpovědí před vyšetřovací komisí. Pro každého občana České republiky musí platit zákony stejně a on má, stejně jako kdokoliv jiný, povinnost se před tuto komisi dostavit. Takže uvidíme, nechci předjímat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Proč nestačí třeba písemné vyjádření nebo spojení s panem Bakalou pomocí současných komunikačních prostředků?

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Pan Bakala s komisí nehodlá komunikovat vůbec, nebo nevím o tom, že by s ní chtěl komunikovat způsobem, který naznačujete, nebo že by se ho členové komise ptali na dálku. Myslím si, že je samozřejmě důležitou osobou z hlediska této kauzy. Vedle toho ale dodávám, že to nemůže být jenom vyšetřovací komise, která by po tak dlouhé době jako jediná zjistila něco převratného. Doufám, že v této věci buď konaly, anebo nadále konají justiční orgány, orgány činné v trestním řízení a soudy. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Jaká je záruka, že v jakémkoliv jednání, v němž budou vůči panu Bakalovi figurovat současné sněmovní strany, bude vše absolutně nestranné bez politických vlivů? Vaše strana v té době nebyla u moci, ale v jiné době částečně i z peněz pana Bakaly žila.

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Tak o tom nemám informace. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Pan Bakala vás sponzoroval. To je věc, která je veřejná. To není nic, o čem byste neměl nemít informace.

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Nemám tyto informace a nevedu účetnictví TOP 09. Podle mého názoru to s tím navíc nesouvisí. Komise je složena ze zástupců všech parlamentních stran, neměla by suplovat a taky nesupluje činnost orgánů činných v trestním řízení, které musí konat nestranně na vůli politiků. To znamená, že se nějakého zkreslení, politické objednávky nebo účelovosti neobávám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Pane Plíšku, buďme teď trošku obecnější. Pojďme od komise OKD obecně k tomu tématu. Souhlasíte s tím, že vyšetřovací komise nejsou orgány, které mají primárně vyšetřovat.

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Postavení vyšetřovacích komisí je dáno přímo ústavou, která říká, že pro vyšetření některých náležitostí nebo situací, které jsou ve veřejném zájmu, může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi. Je to zejména u kauz, které mají celospolečenský dopad, kdy došlo k pochybnostem z hlediska možného korupčního jednání a podobně, anebo kde je pochybnost o tom, zda příslušné státní orgány věci šetří tak, jak by měly. Rozhodně nemůže komise suplovat nebo nahrazovat činnost policie nebo státních zástupců. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Pane Plíšku, Vy jste vedl komisi, která měla vyšetřit velice sledovanou politickou kauzu, a to úniky z policejních odposlechů. Vypadalo to na obrovský skandál. Nakonec výsledkem práce té komise bylo jen pár ne úplně konkrétních doporučení, jak by se mohla změnit legislativa. Proč? 

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Ta komise fungovala dva měsíce, nemohla fungovat déle. Byla to takzvaná letní komise a přinesla naopak celou řadu konkrétních doporučení, jak změnit legislativu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Jedna věc je doporučení, druhá věc je vyšetření konkrétní věci.

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec, bývalý předseda sněmovní vyšetřovací komise /TOP 09/

Opakuji, že nemáme suplovat činnost policie a státního zastupitelství. U všech kauz, které jsme šetřili, ať už to je kauza Vidkun, Beretta, sportovní kauza na ministerstvu školství nebo otázka, která se týkala bývalého premiéra, tak všechny tyto kauzy šetřila nebo šetří Policie České republiky. To znamená, že jsme se spíše zabývali fenoménem neustálých nelegálních úniků z vyšetřovacích spisů do médií. Myslím si, že pokud si vláda vezme návrhy, které jsme jednomyslně navrhli, tak by se tyto úniky měly nějakým způsobem spíše omezit a neměly by být na denním pořádku, aby se i lidé, kteří nemají s kauzou nic společného, dozvídali o sobě informace přímo v médiích.

Zdroj: Události, komentáře, ČT24, 14. 8. 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme