Otys: Jak může vláda pomoci malým a středním podnikatelům?

13. 3. 2020

Pandemie koronaviru a následná opatření utlumily tržby především v oblasti služeb. Dotýká se to nás všech. Nejzranitelnějšími podnikateli jsou drobní živnostníci, malí a střední podnikatelé.

Návrhy vlády na odložení podání daňového přiznání jsou sice krokem správným směrem, ale samy o sobě jsou nedostatečné a pouze oddalují problém. Stejně tak půjčky COVID, které neřeší situaci drobných živnostníků. Považujeme za nutné řešit především náklady podnikatelů, které zůstávají stejné, přestože příjmy v posledních týdnech významně klesají napříč všemi obory.

Doporučujeme:

1) Odklad platby daní z příjmu a odvodů o 3 měsíce a následné rozložení odložené platby do 12 měsíců (podnikatel by zažádal o splátkový kalendář a finanční úřad by vyhověl).

Odložení platby a daňového přiznání je pouze odložení problému. Náklady je nutné maximálně oddálit a rozložit do co nejdelší doby.

2) Zrušení zálohy daně z příjmu k 15.3. a 15.6. Následné zálohy snížit na polovinu (pro OSVČ odložit platby záloh obdobně).

Přestože podnikatelé mají připraveny peníze na zálohy, je žádoucí, aby byly použity pro rezervu a pokrytí nákladů.

3) Bezúročné půjčky od 50.000,- Kč do 15.000.000,- Kč (úprava programu COVID), pro OSVČ nebo malé a střední podniky. Splácet může začít kdykoliv, nejpozději však v lednu 2021.

Malé a střední podniky by měly mít nárok i na menší půjčky. Jsou to právě malí podnikatelé, kteří mnohdy nemají dostatek finančních rezerv.

4) Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o 3 měsíce. (prodlouží se splácení úvěru).

Živnostníci se musí potýkat se situací, na kterou nemohl být nikdo z nich připraven. Stát by se měl maximálně snažit o to, aby si jejich firmy a živnosti uchovaly alespoň částečnou stabilitu.

5) V případě, že by opatření proti šíření viru trvala déle než 3 měsíce, měli bychom přistoupit ke snížení odvodů za zaměstnance nebo OSVČ na polovinu po dobu jednoho roku.

Firmy přijdou o zákazníky, zaměstnanci nebudou moci pracovat a výkon ekonomiky zákonitě klesne. Klíčové bude udržet jejich finanční i provozní stabilitu.

6) Odklad 3. a 4. vlny EET

Zavádět nová pravidla evidence tržeb ve chvíli, kdy je jen málokdo schopen odhadnout svůj finanční plán, postrádá smysl.

7) Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků.

Také finanční správa by měla v nelehké době být solidární. Vyšší tolerancí by zmírnila tlak na poctivé podnikatele, kteří své závazky sice splácejí, ale mohou se v důsledku krize opozdit. 

Lukáš Otys, místopředseda TOP 09

Štítky