Niedermayer: Využití korunových dluhopisů se má prověřit

13. 2. 2017

(editovaný přepis hlavních bodů diskuze s europoslancem Luďkem Niedermayerem)

Václav MORAVEC, moderátor

Když jste, pane europoslanče, vstoupil do politiky, měl jste a máte pověst renomovaného ekonoma, někdejšího viceguvernéra centrální banky. Proč jste zatím stranou myšlenky líčit politiku jako zkorumpovanou věc, jako Palermo, když to na voliče zjevně zabírá?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Vyjadřuji se k tomu, co vidím a instituce, ve které pracuji, to znamená Evropský parlament, mi opravdu jako Palermo nepřipadá. Stejně tak jako demokracie nebo parlamenty mi nepřipadají jako žvanírny a jsem docela rád, že žijeme v liberální demokracii. Také se mi úplně nelíbí, že je v dnešním světě opravdu spousta problémů. Před pár lety jsme měli situaci s Ruskem, která stále pokračuje. Rusko absolutně ignoruje jakékoliv mezinárodní smlouvy a závazky a rozhodne se obsadit kus území jiné země. Máme velké konflikty uvnitř Evropské unie, která je pro nás otázkou další existence i setrvání. Teď máme novou Trumpovu administrativu, která mění kormidlo fungování světové ekonomiky a politiky. Místo toho, abychom se my jako Češi snažili, abychom lidi spojovali a hledali na to nějaké odpovědi, tak vidím velmi vyhrocenou rétoriku plnou obvinění, která se neprokazují.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdybych Vám namítl, že to na voliče funguje? Vidíte staré strany, tu veteš a pak nové, které přichází do politiky ji čistit, viz hnutí ANO.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Mě překvapuje, že to funguje. Myslím, že to není starý/nový, veteš/neveteš. Je to o tom, jestli mají lidé nějaké zásady, nějaký program, nějakou osobní integritu. Když se dívám na to, co se Tsiprasovi povedlo udělat s Řeckem, kdy cestu z řecké krize prodloužil o nějaké dva roky. Farage se velmi výrazně podepsal na rozhodnutí o brexitu a poté z politiky odešel. Marine LePenová navrhuje, aby Francie zbankrotovala a tím uvedla nejenom Francouze do bídy, ale destabilizovala celý svět. Když se podívám na Alternativu pro Německo, která plynule přešla od kritiky eura k velmi nesmiřitelným antiimigračním postojům. Vůbec se mi nezdá, že tohle přináší novou hodnotu, i když zároveň konvenční politické strany, jak se v Americe říká establishment, by se opravdu měly zamyslet nad tím, proč ztrácí důvěru lidí. To je vážná věc.

Václav MORAVEC, moderátor

Další příběh, kde standardní politické strany způsobily něco, v čem profitoval Andrej Babiš. Korunové dluhopisy byl optimalizační hit roku 2012. Vy jste tehdy nebyl v centrální bance, protože jste skončil v roce 2009. Napadlo Vás, že v okamžiku, kdy někdejší ministr financí Miroslav Kalousek využil korunové dluhopisy pro vydání státních dluhopisů, že to bude daňový hit roku 2012?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Nenapadlo samozřejmě. Já jsem to tehdy ani moc nesledoval. Je ale docela snadné vyhledat, že ministerstvo financí použilo tento nástroj pro to, aby mohlo lidem nabídnout takzvaný reinvestiční dluhopis, ve kterém se nevyplácí úrok. Byly to totiž dluhopisy pro občany. Peníze jsou vyplacené na konci. Tím vlastně vznikla kauza obchodu nebo mechanismus korunového dluhopisu, který z hlediska danění na konci narazil na to, že daňové zákony, vůbec nevím, od kterého roku, zakládají mechanismus zaokrouhlování, který to oddanil. Tohle byla věc ministerstva financí. Mám pocit, že dluhopisy se pak do značné míry rozjely poté, co centrální banka zjednodušila registraci určitého typu emisí, a to byl pravý startér tohoto.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže za to nese zodpovědnost i centrální banka?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ne, v žádném případě. Myslím si, že centrální banka měla důvod, aby změnila tu regulaci, zjednodušila ji. Velmi rychle pak došlo k novele, která tohle zatrhla. Co mi na tom připadá podstatné je, že finanční správa má povinnost se podívat na to, jak byly tyto korunové dluhopisy využity. Myslím, že v řadě případů by měla dovodit, že firmy tyto dluhopisy použily nikoliv k financování svého byznysu, ale k tomu, aby snížily svoji daňovou povinnost ke státu. V tomto případě má daňová správa povinnost k tomuto nepřihlédnout a daň doměřit. Předpokládám, že tato kauza ještě neskončila.

Václav MORAVEC, moderátor

Dá se, pane Niedermayere, odhadnout, když byly vydány korunové dluhopisy v celkovém objemu za 230 miliard, o kolik mohla přijít státní pokladna optimalizací velkých firem, které to využily jako daňový hit roku 2012?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Asi by se to odhadnout dalo. Samozřejmě ale nevíme, jaký podíl dluhopisů vlastní fyzické osoby, protože se to netýkalo právnických osob. Při částce kolem 160 miliard je to ale určitě poměrně zajímavá suma. Podle toho, co jsem se dočetl v tisku, pan ministr koupil dluhopisy v okamžiku, kdy byl poslancem. Dokonce poslední tranzi v okamžiku, kdy byl ministrem.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

To není pravda.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Za 230 milionů jste je koupil po devětadvacátém lednu 2014.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ta emise byla v prosinci 2012.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Moment, já nemluvím o emisi. Mluvím o tom, kdy byly ty dluhopisy koupeny. Zaměnil jste slovo emitent a investor, jenom pro určitou jasnost. To, co se tady stalo, je něco, čemu se říká agresivní daňové plánování. To znamená, že daňový subjekt využije určitého ustanovení zákona, které mu umožní snížit daňový náklad více, než když by použil normálního postupu. To je evidentní. Spoustu lidí to využilo. To ale neznamená, že tím ta hra končí. Daňový úřad má povinnost nejenom přihlížet na právní vlastnosti transakce, ale na všechny okolnosti. V okamžiku, kdy by se mezi stovkami firem, které to udělaly, našly firmy, které vydaly tento dluhopis bez zjevné ekonomické motivace, má daňový úřad povinnost to dodanit. Třeba v případě, o kterém se teď bavíme, to dělá něco kolem 25 až 30 milionů ročně.

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, že Andrej Babiš, pokud by se prokázalo, že daňově optimalizoval a pro Agrofert to nedávalo smysl, připravil stát ročně na daních o 25 milionů.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ale já nemluvím o Agrofertu. Mluvím obecně o daňovém subjektu. Daňový úřad, v tomto případě je to daňový úřad pro velké firmy, má povinnost se na tuto transakci podívat a zvážit všechny důsledky. Jestli firma potřebovala peníze. Druhá zajímavá věc je, pokud by dluhopisy koupily spřízněné osoby. Nevím, komu Agrofert dluhopisy nabízel, jestli to nabízel všem lidem, vybraným lidem, jestli je vlastní jenom pan Babiš nebo někdo jiný. To je další indicie, že se jedná o transakci, která slouží ke snížení daní. Další podstatná věc je úrok. V případě, že mezi korunovými dluhopisy byly případy, kdy firma platila 15 nebo 18 procent, tak by to měl bezesporu daňový úřad řešit. Mě by zajímalo, jestli to řešil. V případě Agrofertu se mi 6 % zdá docela hodně. Mám pocit, že v té době by taková firma spíš čerpala úvěry v oblasti dvou nebo tří procent než šesti procent. To je ale na posouzení. To, že na to dá nějaký znalec razítko, samozřejmě vůbec nic neznamená.

Václav MORAVEC, moderátor

Teď narážíte na audit, který si Andrej Babiš rozhodl objednat v souvislosti s těmi pochybnostmi?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ne, tam byl rozhodně nějaký posudek. Je také zajímavé, jestli byly ty dluhopisy dokoupeny v roce 2014 a za jakou cenu byly dokoupeny, protože v té době úroky dále klesly. Čili předpokládám, že dluhopisy byly prodány za vyšší než nominální cenu, protože to byla jejich skutečná tržní hodnota. Strašně vítám snahu pana ministra pořádně vybírat daně, ale tato oblast daňových dluhopisů a zjištění toho, kteří z emitentů ten zákon zneužili, je podle mě jednoznačná priorita. Doufám, že na tom daňová správa intenzivně pracuje.

Václav MORAVEC, moderátor

Bude finanční správa prověřovat korunové dluhopisy?

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Já na to nemůžu vůbec odpovědět, pane redaktore, protože finanční správa je nezávislá.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Na webu máte, že finanční správa podléhá ministerstvu financí.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Za prvé není pravda 25 milionů. Pan poslanec neumí ani počítat, je to 13,5 milionu.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ne, pane ministře, úroky jsou přece daňově uznatelný náklad pro Agrofert. V případě, když tato transakce bude uznána.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ale pan Moravec mluvil o mně, takže to není 25 milionů.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ne, já mluvím o těchto dluhopisech. Mluvím o dluhopisech v případě, kdyby byly označeny za legálně nepřípustné.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Proč by byly označeny?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Protože si to myslím. Vy si myslíte, že ne. V případě, kdy by byly tyto dluhopisy dodaněny, a podle mého názoru by daňová správa u některých emitentů měla toto udělat, tak by to shodou okolností v případě Agrofertu znamenalo 13 milionů na dani, kterou vy neplatíte a necelých 17 milionů na dani od Agofertu. O tomhle se bavíme. To je půlka velkého domovu důchodců ročně.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane europoslanče, chápu to správně, že daňová optimalizace byla na dvou stranách? Pro ty, kteří půjčovali a kupovali dluhopisy a pro ty, kteří dluhopisy vydávali?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Zatěžování firem vysokým úrokem na úvěr, který nemá ekonomickou racionalitu, je jedním ze základních technik obcházení daně, agresivního daňového plánování. Pan ministr to určitě ví, protože je to jedna z prvních věcí, kterou jsme schválili v rámci evropské legislativy proti obcházení daní. Je úplně základní věc, že firma, která má zisk, je zatížena vysokým úvěrem. To znamená, snižuje se daňový náklad a výnos se potom přesouvá ideálně do nějaké jurisdikce nebo do mechanismu, kde není daněný. To je úplně základní technika. Tvářit se, že toto neexistuje, je naivní. Hlavně to není pravda. Opravdu nechápu, když to vidíte a sledujete, že daňová správa nemá prioritu řešit případy s vysokým úrokem. Jak už jsem říkal, o tom, jestli to bylo v souladu se zákonem nebo ne, rozhodne soud. Podle mého názoru by v řadě případů daňová správa měla doměřit daň poté, co bude doměřená. Poplatník se může odvolat k soudu a soud o tom rozhodne. Jak už jsem říkal, o tom rozhodnou jednotlivé indicie. Docela zajímavá indicie je, jestli v případě Agrofertu dluhopisy skončily u jeho vlastníka nebo vlastníků, je trochu jiná situace než v případě dluhopisů České televize, které skončily u normálních investorů.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Co já jsem tady říkal, že jsem vydělal 52 milionů, když jsem tedy deklaroval čisté příjmy 2 miliardy 531 milionů, tak rád dám na nadaci. Já jsem nic neoptimalizoval.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Pane ministře, my se bavíme o něčem úplně jiném. Bavíme se o tom, že je tady obrovský počet transakcí, které by podle mého názoru měly být prošetřené daňovou správou.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Budou prošetřené.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Budou prošetřené, což je výborná zpráva. V některých případech budou dodaněné. Váš problém podle mého názoru je v oblasti etické, protože není pravda, že jste tyto dluhopisy kupoval v době, kdy jste nebyl v politice.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Je to pravda. 2012 to bylo. Byla emise.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Byla emise, ale koupené byly později. Leží v depozitáři, pokud se nepletu.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Já jsem je upsal a zaplatil jsem je až později.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ano, v době, kdy jste byl v politice. Mimochodem mám pocit, žádné předtím Agrofert žádné dluhopisy nevydával. Financoval se od bank, jestli se nepletu. Navíc tyto dluhopisy skončí u Vás jako u vlastníka. To je transakce, která je pozoruhodná. Daňová správa by jí měla věnovat pozornost. Narážíme tady trošku na problém, že daňová správa Vám podléhá. Podléhá ministerstvu financí.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Hlavně to vyšetřuje policie na základě dalšího anonymního trestního oznámení.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Hovořím o výběru daní. Vůbec nemluvím o policii, vůbec nemluvím o trestních věcech.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Kalousek udělal špatně dluhopisy.

Václav MORAVEC, moderátor

Umožnil daňovou optimalizaci mnoha soukromým firmám.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ne, vydal dluhopisy, které se nedanily. Samozřejmě 73 tisíc českých občanů toho využilo. To je legální.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Pane ministře, vždyť ten zákon platil od roku 1993.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ale on ho využil.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Pane ministře, jezdíte přece na EkoFin. Víte, o čem mluvíme. Bavíme se tady o obcházení daní, což je agresivní využití zákonných možností.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Kalousek ale vydal dluhopisy, které se nedanily.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

To, aby korunové dluhopisy nebyly daněné, umožňuje zákon z roku 1993.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ale on ho využil tak, že jsme přišli o 13 miliard daní.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ale vždyť přeci to můžete napravit.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Já to napravím. Navrhuju, aby se to zdanilo od 1. ledna 2018.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Ne, napraví to daňová správa, která rozhodne, které z transakcí jsou v souladu se zákonem, a které jsou v rozporu.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste to mohl navrhnout jako ministr financí už od roku 2014, respektive od roku 2013. Jste ministrem, proč jste to nenavrhl dřív?

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Protože to nebylo vůbec na stole a teď je z toho pseudoaféra zase.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Pane ministře, vždyť jste to využil. To jste musel vědět.

Václav MORAVEC, moderátor

Daňově jste optimalizoval stejně jako další. Využil jste možnost.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ale podle zákona.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Pane ministře, jestli to bylo v souladu se zákonem, rozhodne soud. Na tom se tady nemůžeme dohodnout.

Václav MORAVEC, moderátor

Může audit vyřešit tyto pochybnosti, pane europoslanče?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Myslím, že může vyřešit pochybnosti o tom, jestli byly ty dluhopisy zaplacené. Hodně bych se divil, kdyby tak velká firma a zkušený podnikatel, jako je pan Babiš, udělali věc, kterou si ale dovedu představit, že se v případě některých korunových dluhopisů mohla stát. To znamená, že ta transakce proběhla pouze na papíře mezi firmou a investory. V tomto případě by to daňová správa měla velmi řádně prověřit. Firmy, u kterých by se to prokázalo, budou mít problém. Já bych požádal pana ministra o shovívavost z hlediska veřejnosti, protože tady není v České republice moc politiků, kteří by vydělávali miliardu a půl. Je to trochu neobvyklá situace a myslím, že byste měl akceptovat, že o to je veřejný zájem.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Je to další aféra. Po těch aférách, které neuspěly, abych šel pryč z politiky, tak toto je zase aféra, kde jsou všichni politici, co to kritizují. Jsem zvědav, jak budou hlasovat, když navrhnu zdanění dluhopisů.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Pane ministře, pokud se shodneme na tom, že daňová správa se do toho opravdu pořádně podívá, Vy zlepšíte daňové zákony, tak myslím, že tady budeme mít happyend.

Václav MORAVEC, moderátor

Ministr financí Andrej Babiš se od nástupu do funkce zaměřuje na lepší výběr daní, a to především daně z přidané hodnoty. Na evropské úrovni se snaží prosadit přenesení daňové povinnosti, takzvanou revers charge u daně z přidané hodnoty. Pane europoslanče, sledujete problematiku agresivního daňového plánování, jak se tomu říká optimalizace, o které jsme se bavili v dosavadní části Otázek. Co ještě v rámci České republiky a možná daňového práva i v Evropě brání tomu, aby byla velká stopka agresivnímu daňovému plánování a tomu, že velké firmy optimalizují snáz než malí a střední podnikatelé?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Strašně vítám, že pan ministr přinesl agendu lepšího výběru daní, ale není to jen česká agenda a není to dokonce ani evropská agenda. Angažuje se v tom G20. V minulých letech už vznikl manuál, abychom zákony upravili tak, aby se snížilo riziko obcházení daní a aby bylo snadněji detekovatelné krácení daní, které je protizákonné. Krátce bych shrnul kroky, které už se dokonce podařilo realizovat. Evropská unie schválila první balík opatření proti obcházení daně velkými nadnárodními korporacemi. Jmenuje se to ATAT, který byl samozřejmě z vůle ministrů tak trochu rozředěn. Jsem rád, že ten balík prošel i přesto, že ho Česká republika do poslední chvíle nechtěla podpořit, což je pro mě trochu překvapivé.

Václav MORAVEC, moderátor

My jsme nechtěli zabránění agresivnímu zdanění?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

To nevím.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Chtěli jsme, pane redaktore.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Tak se k tomu asi dostaneme. Potom další balík, který probíhá, je úvaha o sjednocení daňového základu. To by byla věc, která usnadňuje podnikatelům plnění daňové povinnosti a zároveň eliminuje další rizika s krácením nebo obcházením daní. Tento návrh je teď na stole. Doufám, že ho budeme podporovat a doufám, že budeme přesvědčovat ostatní země, aby ho podpořily, což nevypadá, že bude úplně jednoduché. Další balíček jsou věci související s bojem proti praní špinavých peněz. Tam je návrh, aby byly lépe dostupné informace o skutečných vlastnících firem. Když jsem měl poslední debatu, tuším, že s Vaší šéfkou kabinetu, tak jsem zjistil, že Česká republika tenhle balíček moc nepodporuje. Třetí velmi významný balík je reforma daně z přidané hodnoty, která má nejen usnadnit život podnikatelům, ale v případě některých velmi citlivých problémů a podvodů by měla snížit jejich četnost o 80 %, v podstatě je eliminovat. To je balík, který je podle mě velmi významný. Ten se bohužel dostává do ostrého konfliktu s vizí pana ministra, že podvody z oblasti daně z přidané hodnoty jsou řešeny revers charge. Velmi vítám boj za lepší výběr daní. Trochu mě ale překvapuje, že je směřován hlavně na malé podnikatele a živnostníky. Na evropské úrovni je velká snaha o to, řešit zejména problémy velkých nadnárodních firem, kde jsou úniky v obrovských částkách a velmi těžko se s tím dá co dělat. Zatím česká pozice, jak jsem ji sledoval, není zrovna příliš podporující. Vzhledem k tomu, že u těchto věcí je třeba jednomyslnost evropských zemí, takhle si to země vymínily, tak hrozí riziko, že tyto věci neprojdou a nebude se nám dařit daně lépe vybírat.

Václav MORAVEC, moderátor

Myslíte i kvůli české pozici?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Může se to tak stát samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor

Co budete chtít konkrétně změnit, pane ministře?

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Chceme, aby měla kompetence čeká vláda. Určitě jsem vyjednával ohledně ATADu. Byl jsem pro ATAD. Ale není možné, aby nám velké členské státy všechno diktovaly. Jsem první ministr, který tam vůbec prosadil nějaký legislativní návrh, o kterém se jedná a trvalo mi to 2,5 roku. Dělali všechno proti mně a strašně mě mrzí, že tady pan europoslanec lobbuje spíš za velké členské státy a lobbuje proti České republice, a ještě si na mě stěžuje u premiéra.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Mě by zajímalo, jak lobbuji. Mám pocit, že poslanci schvalují legislativu. Shodou okolností daňovou legislativu neschvalujeme. Druhá věc, nevím, kde berete Vaše čísla. Odhady na mezeru ve výběru podnikové daně se pohybuje ve stejné částce jako odhady za ztrátu z daně přidané hodnoty.

Václav MORAVEC, moderátor

Další intervence České národní banky přišla v červenci 2015, 28 miliard korun. V srpnu 100 miliard korun. V září 63 miliardy korun. Od té doby, kromě října roku 2015 a března roku 2016, Česká národní banka intervenuje každý měsíc. Česká národní banka říká, že ty peníze stojí za to, protože zvyšuje růst tuzemské ekonomiky. Co přijde v následujících měsících, až budou Českou národní bankou intervence opuštěny?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

To bude záležet na rozhodnutí centrální banky, jakým způsobem tenhle kurzový režim opustí. Zda bude čekat na to, až devizový trh najde novou rovnováhu, anebo zda se bude na tom trhu pohybovat, bude snižovat výkyvy kurzu a bude bránit tomu, aby kurz přestřelil. Což by pro naši ekonomiku bylo docela nebezpečné.

Václav MORAVEC, moderátor

Máte z toho obavy? Zvládneme to?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Mám z toho obavy. Zvládnout se to samozřejmě dá. Mám z toho obavy už proto, že v posledních čtvrtletích naše ekonomika brzdí. Dostali jsme se na ekonomický růst za poslední 4 čtvrtletí jenom 1,6 %, což je stejné jako průměr eurozóny a Evropské unie. To je poměrně pomalý růst. Měli jsme relativně pomalý nárůst exportu v minulém roce a jestli do toho přijde výrazné zhodnocení toho kurzu, tak to může ekonomiku zpomalit. To by nebylo úplně dobré.

Václav MORAVEC, moderátor

Jinými slovy, máte z toho obavy, že může dojít k oslabení ekonomiky, když centrální banka říká, že ve druhém, třetím čtvrtletí by mohl být systém devizových intervencí opuštěn?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Mohlo by se to stát. Mě by zajímalo, jak se na to dívá třeba pan ministr, protože to může sehrát roli z hlediska ekonomické politiky, z hlediska státního rozpočtu. Bude to významné rozhodnutí. V těch minulých letech se ukázalo, že je dobře, že centrální banka použila razantně měnovou politiku, protože jinak by nám inflace klesla hluboko do záporných hodnot. Výsledkem toho by bylo, že by zřejmě ekonomika začala ztrácet konkurenceschopnost. Výstup z této měnové politiky bude nesmírně komplikovaný.

Václav MORAVEC, moderátor

Můžou být státní dluhopisy České republiky riziko, když jsou stranou spekulantů, kteří hrají na skokovější posílení koruny?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Myslím, že pokud někdo věří, že koruna opravdu posílí, tak si nějaké aktivum, do kterého bude investovat, najde. Nevidím to jako významný faktor. Spíš by mě zajímalo, jestli se pan ministr opravdu nedomnívá, že ekonomika může zpomalit, protože ono to taky souvisí s tím, že během posledních dvou let růst zbrzdil z nějakých 4 % na 1,6 %. To by mělo mít nějaké vysvětlení. Úplně bych nad tím nekroutil hlavou, protože to jsou data z Eurostatu. Předpokládám, že pan ministr to ví.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, co zbrzdilo?

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Hlavní dvě brzdy v historii našich rozpočtů byla kupónová privatizace a potom působení...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Teď se nebavíme o rozpočtu, bavme se o ekonomickém růstu.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Ano, o ekonomickém růstu, a ten je 2,6 %. Nevím, kde jste přišel na 1,6 %.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Poslední 4 kvartály, podívejte se na data Eurostatu.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/

Tam je přímá vazba na evropské peníze, které jsme extrémně dobře čerpali, když jsme nastoupili. Tam bylo riziko, že nevyčerpáme 90 miliard. To jsme snížili na 22 miliard, proto jsme měli extrémně vysoké investice v roce 2015. Teď to druhé programové období se nám moc nedaří. Bohužel ministři nečerpají rychle. Já je stále uháním a vyzývám, aby čerpali, protože tento rok dostaneme z Evropské unie o 80 miliard méně než minulý rok a bude to mít dopad do rozpočtu. 

Václav MORAVEC, moderátor

Je to jeden z hlavních faktorů zpomalení tuzemské ekonomiky, na které upozorňujete, pane europoslanče?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB /nestr. za TOP 09/

Může to být. Zároveň je to faktor, který ekonomiku rozkmitává, protože pak se stane, že se čerpání kumuluje. Shodou okolností parlament bude projednávat k tomu zprávu a ty data jsou opravdu zajímavá, protože je pouze 6 zemí, které podle té zprávy do listopadu loňského roku vyčerpaly méně než 2 % peněz, z těch, které mají větší objem kohezní politiky. Do nich spadá Česká republika. Pod 2 % z programovacího období jsme zatím dostali proplaceno z Bruselu. Co je možná ještě horší, jsou pouze tři země, které zatím vybraly projekty v hodnotě menší než 10 % z částky 650 miliard. A do nich se taky kvalifikujeme. To znamená, že teď ekonomiku zřejmě tímhle brzdíme. Pak dojde za příští vlády, která samozřejmě řekne, že to převzala ve strašně špatném stavu, k urychlení.

Zdroj: Otázky Václava Moravce, ČT1, 12. 2. 2017

Štítky
Osobnosti: Luděk Niedermayer
Témata: Daňový systém, EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme