Návrh zařadit jadernou energii mezi obnovitelné zdroje

Rozhovor se senátorem Bedřichem Moldanem

13. 9. 2010

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Český ministr životního prostředí chce navrhnout Evropské unii, aby energii z jádra zařadila mezi obnovitelné zdroje. S ministrem souhlasí podle Hospodářských novin i premiér Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Odborníci ale upozorňují, že recyklace uranu alespoň zatím možná není. Pozvání do diskuse přijal právě ministr životního prostředí Pavel Drobil z ODS. Dobrý večer.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Dobrý večer.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A taky ředitel Centra pro otázky životního prostředí a senátor za TOP 09 Bedřich Moldan. Dobrý večer.

 

Bedřich MOLDAN, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, senátor /TOP 09/

--------------------

Dobrý večer.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane ministře, jak vás napadlo, že by jaderná energie mohla být zahrnuta mezi obnovitelné zdroje?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Tak já se dlouhodobě netajím tím, že si myslím, že bez jaderné energetiky v České republice dlouhodobě nevystačíme, pokud se týče naší energetické nezávislosti, soběstačnosti bezpečnosti. Když se podívám na to, jaké například obnovitelné zdroje v rámci energetického mixu můžeme efektivně používat, když se podívám na ty fatální záležitosti, které teďka zrovna na vládě zažíváme při řešení problémů fotovoltaiky, tak mně z toho čím dál tím více vychází, že jaderná energetika by měla mít v České republice skutečně do budoucna zelenou, měla by být velmi silně podporována. To, co já jsem navrhl v tom rozhovoru pro Hospodářské noviny, já jsem říkal, že si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli energetiku z jádra neoznačit za čistou, chcete-li, chcete-li ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Obnovitelný zdroje.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

... obnovitelný zdroj, protože si myslím, že jinak velmi obtížně budeme plnit naše mezinárodní závazky, pokud se týče agendy 2020 nebo toho dnešního návrhu Evropské komise, aby se skutečně to snížení emisí CO2 nebo o 20 procent nebo o 30 procent do toho roku 2020, pak si myslím, že máme velký problém, jako Česká republika to plnit bez toho, aniž bychom podvázali ekonomický růst, konkurenceschopnost našich firem, anebo bez toho, aniž abychom velmi masivně nedotovali obnovitelné zdroje, ovšem způsobem, který může vést k těm problémům, které máme dneska, to znamená, k dramatickým nárůstům ceny elektrické energie. A já tady v tomhle nejsem originální, ono toto přece už byla snaha vlády Mirka Topolánka, a pokud vím, tak nebyla úplně, nebyla úplně oslyšena na úrovni Evropské unie. A pokud vím, pokud jsem byl informován dnes našimi kolegy, tak je to jedna z věcí, o které se vážně diskutuje ve výboru pro průmysl, vědu, výzkum a energetiku Evropského parlamentu, takže nemyslím si, že jsem tak úplně mimo realitu.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane profesore Moldane, co vy říkáte na tento návrh, který přednesl ministr životního prostředí Pavel Drobil, tedy že by jaderná energie měla být zahrnuta mezi čisté obnovitelné zdroje.

 

Bedřich MOLDAN, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, senátor /TOP 09/

--------------------

Já jsem přesvědčen o tom, že to jsou, že to je několik věcí, které tady trošku jaksi dáváme dohromady a není to po mém soudu správné, především je otázka, jestli opravdu jaderná energie je čistá energie, co rozumíme tím slova čistá. Každopádně jaderná energie jistě se započítává do těch málo uhlíkatých nebo bezuhlíkatých zdrojů, úplně bezuhlíkaté to není, ale rozhodně nízkouhlíkové to je. Takže potud, myslím, tady shoda jaksi, jaksi rozhodně existuje. Co se týče ovšem toho přímo zařazení mezi ty obnovitelné zdroje, tak tam si myslím, že ta snaha není na místě, protože obnovitelné zdroje jsou zcela jasně definovány už dlouhou dobu, definuje je několik směrnic Evropské unie, pokud hovoříme o Evropské unii, definuje jí, definuje je Mezinárodní agentura pro energii, energetická agentura, což je OECD záležitost, takže tam ty definice jsou jasné a nedovedu si představit, že definice, které dneska už jsou několik let, možná víc jak 10 let staré, že by se kvůli tomu měnily. A s tím také souvisí tedy ten náš závazek, který zmínil pan ministr, totiž zmínil konkrétně náš podíl na závazku Evropské unie, totiž do roku 2020 zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 procent. Pro Českou republiku bylo stanoveno ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A myslíte si, pane profesore, že tento závazek bychom byli schopni splnit i bez toho opatření, které navrhuje pan ministr Drobil?

 

Bedřich MOLDAN, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, senátor /TOP 09/

--------------------

Tak my tam především nemáme 20 procent, my tam máme 13 procent, a ještě, když se to všelijak spočítá, ono tam s tím počítáním to není úplně jednoduché, musíme počítat jaksi ty zdroje a ožití a různé transformace a podobně, takže já jsem byl svědkem toho, když vláda před nějakou dobou, jestli to je 2 roky, tohle to počítala a ten závazek byl jasně, jasně potvrzen, takže já si myslím, že ten závazek splnit pro Českou republiku, to znamená, v rámci toho, jak tomu říkáme evropskou řečí sdílení břemene, že je zcela reálné, aniž by se do toho započítávala jaderná energie.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane ministře, není skutečně jakýsi protimluv mluvit o jaderné energii jako o obnovitelném zdroji energie, protože řada odborníků, nejen pan profesor Moldan říká, že uran prostě alespoň zatím nejde obnovit a v nejbližších, dejme tomu, 10, 15 letech to technologie nedovolí.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Tak pokud já vím, tak ta technologie existuje, nicméně ona je skutečně neskutečně, neskutečně drahá, já si myslím, že jedno z řešení, třeba nad kterým bychom mohli uvažovat, právě v tom horizontu, o kterém vy hovoříte, 10, 15, 20 let, je dramaticky, dramaticky za 10 let zvýšit poplatky za uložení jaderného odpadu z jaderných elektráren. A tyhle prostředky investovat právě do těchto technologií, a podle mých informací, které mám, tak je možné dostat až 95 procent, čili recyklovat až na míru 95 procent, čili v podstatě se dostaneme na tu, na tu hranici ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Ale dřív než za těch 15 let podle vás?

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

To já nevím, jestli dřív než za 15 let.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Je to dlouhodobý výhled.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Takhle, když se nastavovaly, když se nastavovaly parametry podpor fotovoltaických elektráren, tak všecko bylo nastaveno na 15, 20 let, strašně drahá technologie, vůbec se nepředpokládalo s tím, že její cena tak dramaticky rychle poklesne, že ta technologie půjde tak daleko, čili dneska predikovat, jestli to, co se dneska zdá, že je možné za 10, 15 let, jestli třeba nebude moc, nebude být schopné být prostě užitečné za 5 let, to nemůžeme říct, ale já bych upozornit na jednu věc, a to je právě to, co se mně nelíbí tady na těch závazcích z té Evropské unie. Mně to přijde takové trošku sociální inženýrství. Tady pan Moldan to sám řekl, když se to trošku přepočítá, překope, podívá se na to z různých úhlů, tak se někam na to číslo 13 procent dostaneme. Já se přiznám, že mně jde o to, aby skutečně tady to ovzduší bylo, bylo v pořádku.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A to podle vás bez podpory jaderné energie.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Já si myslím, že to nejde, omlouvám se za to, mně je úplně jedno, co kde jací byrokrati spočítali, co kde někdo přepočítá, započítá, odpočítá, já si myslím, pojďme se starat o to, aby skutečně se tady dalo dýchat, aby český průmysl mohl vyrábět, aby děti v Bartovicích a Radvanicích, odkud já pocházím, se každou smogovou epizodu nedusily, a nechme tady to sociální inženýrství bruselským úředníkům, ať si s tím třeba ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

To je zcela konkrétní názor. Řekněte mi, pane profesore Moldane, myslíte si, že je možné zlepšit vzduch, tedy konkrétně skutečně ovzduší a životní prostředí v České republice bez toho, že bychom podporovali jadernou energii víc než dosud?

 

Bedřich MOLDAN, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, senátor /TOP 09/

--------------------

Tak to jsou rozhodně dvě zcela rozdílné věci, protože tady mluvíme o snížení emisí skleníkových plynů, to znamená, z energetiky především oxidu uhličitého, což je pochopitelně záležitost, která vůbec nesouvisí s tím, jestli je to ovzduší jedovaté pro lidi.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

To není pravda, to jsou teplárny, to jsou, to jsou problémy, které způsobí třeba na Ostravsku jedna třetina všech problémů, je z domácností, pokud budeme schopní mít tyto zdroje, pokud je budeme moci dát do tepelné sítě, do centrálních, centrálního zásobování teplem, tak si myslím, že i tyto věci budeme moci prostřednictvím jaderné energetiky řešit.

 

Bedřich MOLDAN, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, senátor /TOP 09/

--------------------

Pane ministře, jistě, ale hovoříme o tom, že opravdu tady řešíme trošku jinou věc, já  naprosto s vámi souhlasím, že je třeba se zaměřit na ty zdroje, které v Bartovicích a v dalších lokalitách velmi lidi sužují, to je, to je naprosto, naprosto jasné a ta vaše snaha se na tohle to zaměřit je, je neobyčejně sympatická. Já doufám, že uspějete, protože to je, to je prostě akutní záležitost, ale nesměšujme věci, které spolu opravdu souvisí velmi málo. To mám namysli. A jaksi tu podporu jaderné energie, ovšem to je věc, která dobře, je to váš názor, je to názor vlády, já to respektuji, ale co se týče těch, co se týče těch časových údajů, tak si jenom dovolím malinko připomenout, že již asi tak 40 let jsme ubezpečováni, že jednou přijde jaderná fúze. A samozřejmě nepřichází. A podobné je to s těmi dalšími generacemi těch, těch jaderných reaktorů, včetně tedy té recyklace. Já myslím, že to, co jste sám citoval, totiž ta neuvěřitelná, neuvěřitelná rychlost, se kterou se snížila cena té fotovoltaiky, podobné platí pro ty další obnovitelné zdroje, ať už je to vítr, geotermální energie, takže já jsem přesvědčen, že pokud tedy jde o mobilizaci finančních prostředků, takže daleko jednodušší účelnější a na první pohled jaksi svědčí nadějí na úspěch je investovat právě do těhle těch technologií, a to si myslím, že by bylo dobré, kdyby skutečně se ten technologický pokrok také v České republice, nejen jinde na světě, kde se na to díváme s určitou závistí, jak se rozvíjí to a ono, kdybychom minimálně diverzifikovali a nevěnovali jenom to obrovské úsilí podpoře jaderné energii.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Já jenom jednu větu, jestli dovolíte reakci, ano, ale ne všechny, ne všechny obnovitelné zdroje, které vy jste citoval, jsou podle mého názoru pro naše podmínky použitelné tak, aby to bylo smysluplné.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Diskuse, která bezesporu bude pokračovat i mimo vlny Radiožurnálu. V tuto chvíli děkuji za to, že přišel do studia ministr životního prostředí, Pavlu Drobilovi z ODS. Děkuji, na shledanou.

 

Pavel DROBIL, ministr životního prostředí /ODS/

--------------------

Na shledanou. Děkuji.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A děkuji taky řediteli Centra pro otázky životního prostředí a senátorovi za TOP 09 Bedřichu Moldanovi. Děkuji i vám, na shledanou.

 

Bedřich MOLDAN, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, senátor /TOP 09/

--------------------

Na shledanou.

 

ČRo, 13. 9. 2010, Pořad: Ozvěny dne

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme