Nakládání s odpady v Česku

Otázky Václava Moravce speciál I. díl

3. 3. 2010
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přetahovaná o modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku zdaleka nekončí. Zamítavý postoj ministerstva životního prostředí chce majitel spalovny tedy společnost AVE CZ napadnout u soudu. Protestní petici proti spalovně podepsalo v tomto regionu přibližně 50 tisíc občanů. Referuje zpravodaj České televize v Pardubickém kraji Michal Klokočník.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Kauza plná zvratů, hádek, obviňování i předvolební horečky. O ničem se v kraji nemluvilo tolik, jako o spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví. Plány česko-rakouského investora narazily na odpor veřejnosti.

Pavel KRÁLÍČEK, obyvatel Srnojed
--------------------
Největší riziko, který vnímáme, je asi to, že ta spalovna je velice blízko toho našeho tady bydlení, protože ta blízkost v podstatě v případě nějaký mimořádný události, zabraňuje nějakými opatření, kterýmu bysme se nemohli tomu bránit.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Srnojedy patří mezi obce a města, která se modernizaci původní odstavené spalovny otevřeně brání. Komín tu mají na dohled, lidem stačí zkušenosti s pardubickou chemičkou a dalšími podniky v okolí.

Eliška VLAŠIČOVÁ, místostarostka Srnojed /nestranice/
--------------------
Budou unikat škodlivé látky, rakovinotvorné a my prostě to tady nechceme.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Česko-rakouský investor se snažil o svém záměru přesvědčit na veřejném projednání. Moderní spalovna má pode firmy řešit i problém starých ekologických zátěží.

Jiří ČENSKÝ, technický ředitel, AVE CZ odpadové hospodářství
--------------------
My přinášíme řešení využívání odpadu tou nejlepší technikou a nejlepší technologií, která pro tyto průmyslové nebezpečné odpady je k dispozici.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Hlasité ne přišlo sem do pardubické Arény vyslovit spalovně přes 5 tisíc lidí nejenom z Pardubicka, ale i širokého okolí.

účastnice veřejného projednání
--------------------
Těch čmoudíků tady máme dost a spalovnu si v žádném případě vůbec nepřejeme.

účastnice veřejného projednání
--------------------
My s tím naprosto nesouhlasíme, žijou tady naše děti, vnoučata.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Proti spalovně se staví i nedaleké Lázně Bohdaneč. Obávají se negativního vlivu na léčebné procedury.

Rudolf BUBLA, výkonný ředitel, Léčebné Lázně Bohdaneč
--------------------
Bude se dopravovat nebezpečný odpad ke své likvidaci, bude se odvážet zpátky toxická struska. A my jako lázně jsme závislý na existenci a čistotě přírodních léčivých zdrojů a velmi se obáváme jejich znehodnocení.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Posuzování vlivu stavby na životní prostředí skončilo pro investora zklamáním, ministerstvo koncem ledna vydalo záporní stanovisko.

Karel BLÁHA, náměstek ministra životního prostředí
--------------------
Jsme obdrželi několik velkých petic v souhrnu 50 tisíc občanů, které jsme prostě museli vzít v úvahu.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Pro místní občanské sdružení STOP spalovně a tisíce odpůrců potěšující zpráva. Podle investora naopak účelové rozhodnutí, kdy ministerstvo upřednostnilo tlak laické veřejnosti před technickou stránkou projektu.

Roman MUŽÍK, jednatel, AVE CZ odpadové hospodářství
--------------------
My s našimi právníky v současné době analyzujeme další cestu. Jako jednu z možností se nám jeví soudně napadnou toto stanovisko u Nejvyššího správního soudu a tam se domoci spravedlnosti.

Michal KLOKOČNÍK, redaktor
--------------------
Pro místní politiky se spalovna podle firmy stala předvolební kampaní, na druhou stranu investor odmítá, že by v názorech panovala shoda napříč politickým spektrem. Zástupci česko-rakouské společnosti ve svých prohlášeních opakovaně zdůraznili odhodlání v projektu spalovny pokračovat, stejnou chuť bojovat proti záměru ale mají i tisíce lidí, kteří se obávají o své zdraví a životní prostředí. Michal Klokočník, Česká televize,Pardubický kraj.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Příběh sporu o tuto spalovnu je, řekněme, příběhem obecným. Nejde jen o příběh Pardubického kraje a to z jednoho prostého důvodu - že právě budoucí Poslanecká sněmovna musí vyřešit tíživý problém. Česká republika potřebuje nový zákon o odpadech, to asi předpokládám, že, dámo a pánové, jste vědomi, tudíž nás zajímá jako voliče, jak budete vy jednat v Poslanecké sněmovně? Podle informací Otázek ministerstvo životního prostředí nechá a připravuje věcný záměr zákona, zcela nového zákona o nakládání s odpady. Česká republika, ministerstvo životního prostředí tedy preferuje spalovny proti skládkám, a těch bodů, které v tom budoucím zákoně budou, je několik. Například by mělo dojít podle představ ministerstva životního prostředí ke snížení daně z přidané hodnoty na recyklované výrobky. Podpořili byste takovou novelu daně zákona o dani z přidané hodnoty, aby recyklovatelné výrobky měly menší zdanění? Miroslave Váňo.

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já chci říct předně, když projednáváme spalovnu jedů, která měla být umístěná 300 metrů od obytné zóny, necelé 2 kilometry od Pardubic, že to byla sociální demokracie, která tu celou věc zabrzdila. To považuji jako rozhodující faktor, že to byla sociální demokracie, která přivedla do ČEZ Arény tedy na podpisy 50 tisíc lidí a do ČEZ Arény 6 tisíc lidí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vo bude dělat sociální demokracie, ptám se podruhé, když přijde, ldyž přijde novela zákona o dani z přidané hodnoty, kde by kleslo DPH na recyklovatelné výrobky? Jasná odpověď.

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Zcela jistě to podpoří.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak by měly být zdaňovány podle vás výrobky, které jsou recyklovatelné, když dnes jsou v té 20-ti procentní sazbě DPH většina z nich?

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Určitě by tam měla býti preference.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaká by měla být podle vás sazba daně?

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
To je věc odborníků, pane redaktore.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale podpoříte nižší DPH.

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Občanští demokraté, Miroslave Petruško. Danieli, pardon.

Daniel PETRUŠKA, poslanec /ODS/
--------------------
Vy jste mě přejmenoval, pane redaktore, to je pěkné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady jsem tak tady přemýšlím nad panem poslancem Váňou, jestli mi odpoví konkrétně, tak dočkám se od vás konkrétní odpovědi?

Daniel PETRUŠKA, poslanec /ODS/
--------------------
Ode mě se dočkáte konkrétní odpovědi. Já jsem trošku smutný z toho, že sociální demokracie si přivlastňuje problém, který je spíše odborný a který se tady dotýká veřejnosti. Ani ODS nechce, aby obyvatelé Pardubic měli za humny spalovnu těchto odpadů, zvlášť pokud by se musel ten materiál dováže z větší dálky. A odpověď na vaši otázku, jestli bychom podpořili nebo jestli já bych podpořil sníženou sazbu například DPH na recyklovatelné výrobky, tak si myslím, že bych s tím neměl žádný problém. A pokud se ptáte na tu sazbu, tak já bych se přimlouval za to nezavádět žádnou další. Máme dvě, takže bych byl pro tu nižší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že podle vás recyklovatelné výrobky, které budou ekologicky šetrné, by byly v té 10-ti procentní snížené sazbě?

Daniel PETRUŠKA, poslanec /ODS/
--------------------
Ano, umím si to představit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Václav Snopek a vaše odpověď.

Václav SNOPEK, poslanec /KSČM/
--------------------
Já se domnívám, že daný problém není tak jednoduchý, jak se uvádí, protože přeci jenom všichni jsme se shodli tady v Pardubicích, že na takto zatížené území ekologicky stavět spalovnu a ještě zhoršovat prostředí je špatné. Ale tím problém nekončí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale zároveň jenom, že tedy vstoupím do vaší řeči, tak když jsem se díval do statistik, tak v roce 2020 v celé České republice bude milion tun odpadů.

Václav SNOPEK, poslanec /KSČM/
--------------------
Tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Se kterými si nebudeme vědět rady a zároveň skládkování je méně šetrná varianta likvidace odpadu než spalování, takže jak byste to tedy řešil, když ji nechcete v Pardubicích, tak byste ji dal do jiného kraje?

Václav SNOPEK, poslanec /KSČM/
--------------------
Prosím vás, tady je potřeba rozlišovat, o jakou spalovnu jde. Tady se jedná o spalovnu průmyslového odpadu. Ostatní spalování komunálního odpadu má jiný cyklus, jiné v podstatě parametry. Tady je ten hlavní problém, že lidé odmítli vlastně spalovnu průmyslového odpadu, který v podstatě tady je a určitě jaksi tady bylo nebezpečí, že se sem ten průmyslový odpad bude dovážet. My víme o problémech, které tady jsou, 600 kilo tun starých ekologických zátěží v Semtíně, to víme taky, ale zkrátka, jestli do místa, kde je obrovský v podstatě obrovská zátěž, kde dochází, vlastně na Pardubickou jsou horší emisní limity, je tady růst rakoviny, tak přeci já nedám do toho místa které je tam zatíženo, znova spalovnu, která svým provozem a i obsluhou bude ty podmínky zhoršovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď se, prosím, ale vraťte k té obecné otázce, která zajímá veřejnost v celé České republice, obecně nakládání s odpady.

Václav SNOPEK, poslanec /KSČM/
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste jako KSČM podpořili a myslíte si, že to je nezbytné kvůli šetrnějšímu jednání spotřebitelů i výrobců sníženou sazbu DPH na ekologicky recyklovatelné výrobky?

Václav SNOPEK, poslanec /KSČM/
--------------------
Já se vrátím ještě k té původní otázce, abych odpověděl úplně. Ano, odpad musíme třídit a výhodné je ho spalovat. Ale to musí být spalovny které budou mít patřičné parametry a které nebudou zatěžovat v podstatě to životní prostředí. Umisťovat spalovnu v podstatě je potřeba vždycky najít vhodné místo pro to. Já chápu, že ve světě jsou v takových místech, ale teď k té vlastní otázce. Ano, podpoříme sníženou daň, teď je v tuto chvíli 10 procent, věřím, že bude ještě nižší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, odpověď Pavla Severy, protože vy jako TOP 09 jste proti pokud možno daňovým nesystémovým věcem, takže co snížená sazba na recyklovatelné výrobky?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Tak jsou dva modely. Jestliže bychom měli přijmout nějaký mix, tak se ve světě osvědčil buď model skandinávský, kdy na některé obaly byla zálohové platby, to znamená ty obaly byly vratné. To se osvědčilo v určitých druzích obalů, anebo co vy říkáte, likvidace třídění a tam já se nebráním tomu, aby v diskusi se řeklo, na jaké obaly, na jaké materiály by mohla být snížená daň. Určitě by to podpořilo tu likvidaci obalů. Co se týká.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže osobně si myslíte, že to je cesta, kterou byste se vydal jako poslanec.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Osobně si myslím. Je to možnost a myslím si, že je možné zvážit obě varianty, protože ne každý obal je možné zálohovat, ne každý obal je možno podpořit sníženou sazbou, protože by to mohlo dělat komplikace. A ještě se vrátím ke spalovně. Já myslím, že to co tady zmíněno, problém dopravní, problém toho, že to není spalovna komunálního odpadu, to nám neřeší odpadové hospodářství. Ale bylo řečeno, že to má být nebezpečný odpadl a myslím si, že ta technologie, která byla zmiňována, tak nesplňuje ty podmínky, protože tam má být vysoká teplota spalování a jak jsem byl informován, tak ta teplota neodpovídá tomu, co by měla ta spalovna odkázat. A poslední obecná myšlenka, ochrana životního prostředí a vytváření prostředí pro život člověka se řídí pravidlem, jestliže mám povolit nějaké zařízení, tak takové, které nezhorší současné podmínky a tady se obávám, že bohužel by to zhoršilo podmínky a proto jsme proti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miroslav Petráň, stejná otázka i pro vás. Jako zástupce Věcí veřejných podpořil byste.

Miroslav PETRÁŇ, architekt /Věci veřejné/
--------------------
Stejně ji rozdělím na dvě části, promiňte, protože ta jedna se týkala komunálního odpadu a zdaňování. Samozřejmě, že DPH je jedním z nástrojů, kterým lze motivovat. On to tady trošku tady pan Severa říkal přede mnou, ale je to jasné prostě. Pokud to má smysl, podpořil bodejť by ne, protože je to možnost, jak se dopracovat k cíli. Co se týká komunálního odpadu, tam byla trošku jedna nepřesnost, protože není to jenom česká strana, která hovoří o spalovnách, je to zcela jasné. My jsme členy Evropské unie a od roku 2013 je zcela nezbytné, abychom spalovali, protože skládkovat to prostě nepůjde. Dokonce se dostaneme do situace, kdy některé nejen zátěže, ale skládky budeme muset znova třeba spalovat jako v mnohých zemích, čili tam je to ale zase zřetelné. Separovat co nejvíce, tím snižovat poměr toho spalitelného odpadu a v tom případě možná i to DPH může sehrát velmi kladnou roli. Co se.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže byste, takže byste to podpořil? Záhy se totiž dostaneme ještě, abych.

Miroslav PETRÁŇ, architekt /Věci veřejné/
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zéstručnil vaše odpovědi k další podotázek, která souvisí s nakládáním odpadu.

Miroslav PETRÁŇ, architekt /Věci veřejné/
--------------------
Ale já se ještě vrátím k té spalovně, protože tam taky nebylo přesně úplně řečeno. Ta spalovna totiž nebezpečného odpadu v Semtíně vznikla jako spalovna odpadu, která, který vznikla v čistírně odpadních vod a spaloval taky odpady ze Semtína. A dovážet tam odpady, což tento projekt jednoznačně předpokládal, tak je špatně, protože i při tom převozu zejména nebezpečného odpadu se může stát ledacos nikdo nezabrání lidské chybě a nikdo nezabrání tomu, aby se něco nestalo při přepravě a protože ta firma vystupovala na zimáku skutečně jako z mého hlediska jako projektanta naprosto neprofesionálně, protože já kdybych takto obhajoval své projekty, tak by se skoro asi nic nepostavilo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak Roman Línek, 1.vicehejtman. Nejdříve novela zákona o DPH.

Roman LÍNEK, 1. náměstek hejtmana kraje /KDU-ČSL/
--------------------
Novela zákona o opětovném využití odpadu nebo recyklování, jak se říká cizím slovem, by určitě nějaké daňové zvýhodnění si zasloužilo a určitě jsme připraveni ho podpořit. Ale všichni hovoří o spalovně a já bych tady řekl jednu věc, tady jsou tendence ten občanský odpor, který byl výjimečný, republikově výjimečný, říká se, že naše společnost letargická tady nebyla, 50 tisíc lidí řeklo, že nechce tady mít smetiště Evropy, že tady chce mít místo pro život, tak ale nedělejme z toho politizaci, protože si myslím, že to škodí tomu cíli. A jinak trend evropský a říkal to tady přede mnou můj předřečníka, chtěl jsem to zmínit jako hlavní věc, my nemůžeme zakopávat jedy jakoby je odtláčet od sebe, protože my jsme, jak říkal Exupéry, nedostali tu zemi do našich předků, nezdědili jsme ji, my ji máme půjčenou od svých dětí a tady já si myslím, že je potřeba být zodpovědný a říkat jenom ne, to nechce, ale republikově je nutný řešit to, že odpady narůstají a nic se s nimi neděje, spalování je jedna z cest.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano a záhy doprobereme právě ještě tu novelu zákona o dani z přidané hodnoty s Lucií Horváthovou. Předpokládám, že jako zelení vy byste tím neměli problém.

Lucie HORVÁTHOVÁ, sociální antropoložka /SZ/
--------------------
Samozřejmě že ne. Jedná se o to, že recyklace je jedna z věcí, která, opět budu vracet k ekonomii, protože investovat peníze do recyklace a do odpadu je prostě pro každou civilizovanou normální věc. Jenom pro příklad uvedu, že Česká republika recykluje pouze z 20 procent a vyspělé země jako je Belgie, tak recykluje více než 60 procent.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako roli v tom třeba hraje právě ta novela, novela o dani z přidané hodnoty, že ty recyklovatelné výrobky, pokud by byly v nižší sazbě DPH, tedy byly výhodnější cenově, tak že by to vedlo k lepšímu nakládání?

Lucie HORVÁTHOVÁ, sociální antropoložka /SZ/
--------------------
Jedná se o to, že to je přímá úměra toho, že pokud budeme recyklovat věci, tak získáme tím třeba i to, že nemusíme dovážet jisté suroviny a budeme investovat do obnovitelných zdrojů. To znamená, že budeme mít čisté životní prostředí a můžeme tím dále využít třeba i k novým pracovním místům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podívejme se teď na názory veřejnosti, co si myslí občané Pardubického kraje. Postavili jsme je před tři dilematické otázky, které právě souvisejí s ekologickými zátěžemi, se spalováním nebo skládkováním. Podívejme se na aktuální data Otázek. Ta první otázka byla dilematická a týkala se toho, zda by lidé, pokud by si měli vybrat, tak chtěli spíše skládku nebo spalovnu ve svém okolí na likvidaci odpadu. Odpovědi jsou následující. Při rozhodování mezi skládkou nebo spalovnou je veřejnost rozdělena na dvě početně stejné skupiny, vidíte to sami, nejtěsnějším rozdílem vyhrála skládka, ke které se přiklonilo 51 procent dotázaných, mírně větší příkon ke skládce najdete u obyvatel okresu Pardubice, a není bez zajímavosti, jak se rozhodují obyvatelé Pardubického kraje. Pokud by si v roli politiků měli vybrat, jestli dají víc peněz na ochranu životního prostředí nebo výstavbu nových silnic, protože ta infrastruktura v Pardubickém kraji lidé trápí, podívejte se, jak to dopadlo, při postavení takto dilematické otázky. Mírná většina obyvatel Pardubického kraje by se v roli politiků rozhodovala pro státní investice do ochrany životního prostředí 60 procent, oproti 40 procentům lidí, kteří chtějí investice do rozvoje silniční dopravy. Podle očekávání je rozdíl v postoji patrný hlavně u mužů. Ti chtějí dát peníze na silnice, u žen, které ze 64 procent by dávaly peníze na ochranu životního prostředí. Při pohledu na preferenci těchto dvou témat podle příznivců politických stran je nejvýraznější orientace logicky na životní prostředí Strany zelených 78 procent příznivců, naopak největší příklon k podpoře silniční dopravy vykazují příznivci ODS 50 procent. Podobně to dopadlo v sociologickém šetření agentury SC&C a STEM při rozhodování lidí, pokud jde a postavíme je před dilema - myslíte si, že by bylo dobré nejdříve odstranit ekologické zátěže z let minulých a pak teprve chránit památky, pokud by byl omezený počet peněz. Podívejte se na to, jak to o dopadlo. Máme omezený počet peněz, odstranit ekologické škody. Víte, že existuje supertendr zhruba až za 120 miliard, tady drtivě vítězí odstraňování z ekologických zátěží, modrý koláč 68 procent, památky pak 32 procent. Stručně, jasně, výstižně. Odpověď, dámo a pánové, na další v souvislosti s tím zcela novým zákone, o odpadech. Ministerstvo životního prostředí podle mých informací chce, aby lidé mohli bezplatně odevzdávat v příslušných obchodech, kde se prodávají výrobky, dnes se tam třeba odevzdávají baterie, když si koupíte baterii, nechce ji vyhazovat do přírody, tak ji můžete odevzdat v té prodejně, ale také v dalších sběrných místech, bylo by dobré podle vás a nakázali byste to, prodejcům, aby se odevzdávali například menší elektrospotřebiče, minerální oleje nebo pneumatiky u těch, kteří je prodávají? To znamená překonat v Poslanecké sněmovně, jestli my rozumíte, ten odpor těchto prodejců a jim dát povinnost do zákona, aby i oni tyto ekologicky nešetrné věci vybírali? Lucie Horváthová, jasná odpověď.

Lucie HORVÁTHOVÁ, sociální antropoložka /SZ/
--------------------
Myslím, že ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Roman Línek.

Roman LÍNEK, 1. náměstek hejtmana kraje /KDU-ČSL/
--------------------
Dneska za to odpovídá původce odpadu, pokud vezmeme, že původce odpadu je výrobcem, tak pak to je legitimní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miroslav Petráň.

Miroslav PETRÁŇ, architekt /Věci veřejné/
--------------------
Může to být jedna z cest, na druhou stranu těch cest je víc, těch cest je třeba, jedna z cest je dát ekologické clo na výrobky vyrobené v cizině, které dovážíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To byste uvaloval?

Miroslav PETRÁŇ, architekt /Věci veřejné/
--------------------
To bych klidně uvaloval, protože vozíme sem z Číny výrobky, které jsou jednoznačně vznikly neekologicky, vznikly zajímavým způsobem dalším a navíc víceméně berou pracovní příležitosti našim lidem, protože strojírenství, malé strojírenství, textilní průmysl to všechno je ohroženo a mohlo to být klidně náš program vůči Evropské unii, protože nikdo v Evropě by se podle mě nezlobil, kdyby se přes ekologii tímto způsobem zamezilo některým, řekněme státům, které jdou ekonomicky dopředu, ale na základě neekologických výrob a na základě dokonce tedy, já to řeknu, oni jsou sice marxisti, ale vykořisťujou svý vlastní dělníky, že jo, to je prostě cesta, jak se dostat třeba i k tomu, k těm pracovním příležitostem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavel Severa, jak by řešil vybírání těch výrobků?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že tady už, já myslím, že tady v tuhle chvíli už víme, že na mnoho výrobky jako je například ledničky, žárovky a podobně existuje určitá sazba na likvidaci, kterou máte v ceně a díky jim potom.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Recyklační poplatek ano.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Díky níž ten recyklační poplatek už zahrnuje to, že to odevzdáte na nějakém místě. Je to, je to určitým způsobem zlikvidováno. Tady to, co vy říkáte, tak je jenom otázka toho, jestli dalším odběrním místem pro recyklaci budou ty obchody, anebo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde se to prodává, ano.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
A nebudou to jenom sběrné dvory, já jsem pro, proč ne. Každopádně to může přinést určité komplikace v některých obchodech, ale určitě by si s tím poradili.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když mají sklady na ty výrobky, tak proč by neměli na jejich recyklované na vrácené.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Je to, je to zjednodušená.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já se jenom ptám, jestli byste, jestli byste to obchodníkům přikázal zákonem?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Je to zjednodušená teorie, já si myslím, že by se to ani nemuselo přikazovat, protože každý obchodník si spočítá, že občan, který si u něho něco koupí a může tam zároveň i něco vrátit upotřebeného, které, co nepotřebuje, tak je pro toho obchodníka velmi zajímavým zákazníkem a zákazník k němu chodí radši než tam, kde nemůže ten výrobek vrátit, jo, takže je to spíš otázka toho, že by ten obchodník spíš sám to chtěl dělat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odpověď jasná Václava Snopka.

Václav SNOPEK, poslanec /KSČM/
--------------------
Já se domnívám, že to je problém lehce řešitelný, funguje to už v části v naší republice. V obchodech zkrátka je možné a dokonce je to i v zákoně, aby se to v podstatě už ten původce odebíral. Určitě bude zapotřebí jisté dohody, protože přeci jenom některé výrobky by bylo asi špatné dávat do hypermarketu a podobně. Musí existovat tedy dohoda toho prodejce a kdo by popřípadě tu službu za něj dělal. Myslím si, že to problém není a nechalo by se to udělat velice rychle.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jasná odpověď i Daniela Petrušky, lídra ODS v Pardubickém kraji.

Daniel PETRUŠKA, poslanec /ODS/
--------------------
Já si myslím, že přikazovat ve svobodné společnosti někomu něco zákonem a přenášet na něj odpovědnost za to, že se všichni musíme k tomu životnímu prostředí chovat zodpovědně, asi není úplně správná cesta. Nicméně souhlasím s kolegy, že ten odběr těch výrobků, které zaslouží ekologickou likvidaci může být naopak pro některé obchodníky konkurenční výhodou, takže já bych byl pro to nějakým způsobem to klidně upravit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A Miroslav Váňa?

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že s tou věcí není problém, ale osobně to spatřuji jako jednu z alternativ řešení, rozhodně bych neřekl, že toto je jediný způsob řešení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Který byste ještě jiný volil tedy a navrhl možná.

Miroslav VÁŇA, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já si osobně myslím, že to je otázka sběrných dvorů, že to je celá řada způsobů, které dneska už existují, pane redaktore, vy byste se těšil se supermarketu, který praská ve švech starými ledničkami? Měl byste z toho radost?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, pane poslanče, já předpokládám, že supermarkety a jejich provozovatelé by ty ledničky odváželi jinam. Takže myslím, ekologicky by je likvidovali, ale pokud vy si myslíte, že by praskaly supermarkety starými ledničkami, tak vám tuto představu neberu. Pro tuto chvíli vám všem děkuji. Další téma.

ČT, 3. 3. 2010, Pořad: Otázky Václava Moravce Speciál
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme