Mikulecký: Podpořím tvorbu pracovních míst a sport

Rozhovor s kandidátem do Senátu Luďkem Mikuleckým

Vlastník dopravní společnosti Bors Luděk Mikulecký kandiduje za TOP 09. Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině je ženatý a má dvě děti.

2. 10. 2012

Jaký je největší problém regionu?

Když se bavím s lidmi, vnímám, že je tlačí bota hlavně v otázce zaměstnanosti. Břeclavsko je regionem s jednou z nejhorších možností práci získat. Na jedno pracovní místo připadá abnormálně vysoký počet zájemců.

Jak přispějete k jeho řešení?

Především mám vizi a zkušenost. Má dopravní společnost Bors Břeclav byla vyhlášena Zaměstnavatelem regionu 2012, což – aniž bych se vychloubal – svědčí o tom, že nepřicházím s prázdnýma rukama. Budu usilovat o posílení dvou pilířů: větší podpora turistickému ruchu, což druhotně vytvoří více pracovních míst, a důraz na přeshraniční spolupráci a projekty. Mimochodem je s podivem, jak málo lidí hovoří německy, přitom máme Rakousko za humny a rakouské firmy slyší na náš trh i odborníky.

Pokud budete zvolen, co hodláte udělat pro region jako první?

Už nyní jsem odstartoval nadační fond Luděk pro lidi podporující mladé sportovní talenty. Veřejně jsem se zavázal, že nadačnímu fondu věnuji po celých šest let senátorský plat. Pokud se tedy ptáte na první věc, tak je to spuštění prvních individuálních projektů podporovaných z fondu.

Jak byste hlasoval o církevních restitucích?

Vnímám, že je potřeba odškodnit křivdy napáchané komunistickým režimem, vnímám ale také stav naší ekonomiky, její přetrvávající recesi a deficitní státní rozpočty. Restituce by se proto měly řešit v delším časovém horizontu.

Koho budete volit v prezidentských volbách?

Chtěl bych za prezidenta osobnost, která je soběstačná a zvyklá pohybovat se v mezinárodních kruzích. Která nebude rozdělovat společnost. Proto si dokážu představit v této funkci Karla Schwarzenberga.

Mladá fronta DNES, 2. 10. 2012, rubrika: Brno a Jižní Morava, str. 3

Štítky