Kalousek: TOP 09 nabízí svobodnou budoucnost

16. 5. 2017

„Politika musí mít svůj obsah a ideje, ale také to potřebuje přitažlivého prodavače,“ říká k roli Dominika Feriho předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Jeho strana podle něj nabízí mladým voličům svobodnou budoucnost a Česko v jádru EU. Došlo i na sociální a rodinnou politiku – rodinu dnes podle něj neohrožuje nedostatečná podpora státu, ale „extrémistické postoje“ všech, „kteří vidí plnohodnotnou alternativu v jiném než tradičním modelu rodiny – žena, muž, děti.“

Proč by měli mladí lidé volit TOP 09?

Protože by jim mělo záležet na jejich svobodné budoucnosti a na tom, aby nebyli v roli poddaného vůči státu. Také by si měli uvědomit, že TOP 09 nabízí budoucnost, kdy jsme součástí Evropské unie, ve které budeme moct přispívat k nezbytným reformám uvnitř EU – to znamená být v rychlejším pruhu Unie.

Myslíte si, že jste správně vystihli potřeby mladých voličů? Ptám se proto, jestli není pro ně v dnešní době důležitější zaplacení nájmu než kulturní voucher.

Samozřejmě, že kulturní voucher není prioritou číslo jedna. Ale přesto zájem o kulturu považujeme za konzervativní téma, není to levicová vymyšlenost. Společnost by měla mít zájem, aby mladá generace měla vztah k národní kultuře. A zda jsme ve vizi vystihli to, co mladí chtějí? To je otázka vyhodnocení diskusí, které jsme vedly po celé České republice. Není to definitivní materiál, ale podklad pro diskusi. Slyšeli jsme spoustu návrhů a připomínek, takže vize bude na základě toho aktualizována – a to i do volebního programu, který zveřejníme na konci května.

Důležitým faktorem, který rozhodne o budoucnosti mladých, je vzdělávání. Právě ve vizi zmiňujete, že se chcete zasadit o to, aby finanční ohodnocení učitelů a jejich společenská prestiž byla jedna z nejvyšších. Jak jste na tomto pracovali dříve jako vládní strana?

Jako vládní strana jsme čelili největší hospodářské krizi, která tu byla za posledních 25 let. Pochopitelně jsme nemohli dát takové množství financí na vzdělávání, jaké bychom si přáli. Ale kapitola vzdělání a kapitola vědy a výzkumu byly jediné segmenty, kde jsme nekrátili a neubírali peníze. Z národních zdrojů jsme do vědy a výzkumu investovali v době krize daleko víc, než současná vláda investuje v době hospodářského růstu. Ne náhodou je vzdělání první kapitolou vize a bude i první kapitolou volebního programu. A uznávám, že finanční ohodnocení je také velmi důležité, ale je nutné změnit i celkový přístup ke školství a přeměnit učitele spíše v tzv. průvodce. Chceme více kreativity a méně memorování.

Ve vizi také píšete, že se ve výuce má zdůrazňovat poznání současných dějin jako předpoklad úspěšné odolnosti proti manipulativním metodám politiků a účelově vznikajících aktivních menšin s individuálními zájmy. Co si pod těmito aktivními menšinami máme představit?

Někoho, kdo má svůj úzký profesní zájem a chce na úkor veřejnosti získat daleko víc, než by byl prostý součet segmentů té menšiny. Z jistého úhlu pohledu jsou veřejné rozpočty nepřetržitým bojem mezi dobře organizovanými menšinami proti neorganizované většině, které se říká daňoví poplatníci.

Mohl byste uvést konkrétní příklad?

Například biopaliva, povinné přimíchávání biopaliv a jejich daňové zvýhodnění. Všichni platíme určité skupině její zisky. To samé je také u šrotovného a určitě by se našlo mnoho dalších.

V dokumentu také zmiňujete, že rodinu ohrožují nečekaná nebezpečí, která souvisejí s extremistickými postoji, které úctu k menšinám povyšují nad úctu k rodině. O jaké menšiny a extremistické postoje jde?

Pro nás je extrémistický postoj všech, kteří vidí plnohodnotnou alternativu v jiném než tradičním modelu rodiny – žena, muž, děti. Nikoho nehodnotíme podle toho, jakou má sexuální orientaci, a rozhodně si zaslouží stejnou úctu a důstojnost jako kdokoliv jiný. Vztah stejnopohlavních párů si zaslouží respekt jako ten tradiční, ale nemůže to být alternativou k rodině. Nepokládáme za správné a zdravé, když se zmiňuje něco jako je alternativní rodina. Rodina prostě nemá alternativu.

V čem tento vztah zaostává za funkcemi tradiční rodiny? Máte tím na mysli výchovu dětí?

Ano, samozřejmě.

Takže to máme chápat tak, že dva stejnopohlavní patneři nejsou schopni vychovávat děti tak jako tradiční uskupení v rodině?

Vidíme, že se tak děje a není to nic, co by mě pohoršovalo. Jedná se o pár, který vychovává dítě, ale nikdy mu nepřiznáme status rodiny. Společnost rodinu považuje za nesmírně důležitý stavební kámen, a právě proto pro ní formulovala zákon. V opačném případě se nám pojem rodiny a její ochrany rozplyne.

Na druhou stranu zákony se dají měnit a společnost a její vnímání rodiny se také vyvíjí určitým způsobem, zvlášť u mladší generace.

Ano, můžeme se rozcházet s některými ultraliberálními názory a nemyslíme si, že když má někdo jiný názor, tak je automaticky nepřítel. Ale my jako konzervativní strana chceme formulovat, že rodina nemá alternativu, a to při plné úctě ke zmiňovaným menšinám, které žijí odlišným způsobem.

A neohrožují mladé rodiny spíše věci jako chybějící zákon o sociálním bydlení a další sociální opatření, kterými se TOP09 nezabývá?

To není pravda, máme velmi propracovanou kapitolu sociální politiky a myslíme tam zejména na rodinu. Ale je velký rozdíl mezi socialismem a jeho rovnostářstvím a mezi konzervativní sociální politikou. My se snažíme stavět naší politiku na vlastní odpovědnosti a na pomoci odpovědnému.

Nejen u zmiňovaného zákona o sociálním bydlení argumentuje tím, že taková opatření pouze vytvářejí další občany závislé na státu. Máme to chápat tak, že většina sociálně slabších, kteří pomoc od státu potřebují, si za svůj osud mohou sami, protože nechtějí mít vlastní odpovědnost?

Samozřejmě, že takoví lidé potřebují pomoc, ale nemůže to být například systém navržený paní ministryní Marksovou. Navrhla nástroje pomoci, které občany odpovědnosti zbavují, na místo těch, kteří by ji měly povzbuzovat. To je hlavní rozdíl mezi socialistickou sociální politikou a tou naší.

A chce mít současná společnost vlastní odpovědnost?

Je řada členů společnosti, kteří o ní příliš nestojí a tím pádem stojí méně i o svobodu. Respektuji, že v české společnosti je nyní velká poptávka této skupiny. TOP09 nemůže zastupovat všechny, zastupujeme střední třídu ve smyslu hodnotového ukotvení – lidi, kteří se živí svými dovednostmi, znalostmi, jsou odpovědní, dokáží uživit sebe a svou rodinu a od státu nechtějí nic jiného, než aby je pokud možno nebuzeroval. Nebudeme a ani nemůžeme zastupovat ty, kteří si myslí, že nebudou téměř pracovat a dostanou co největší množství sociálních dávek.

Ráda bych se teď zaměřila na postavení Andreje Babiše, protože vy i TOP09 jste k jeho osobě často velmi kritičtí. Není Andrej Babiš pouze produktem stavu české politiky, ve které byla dlouhodobě neprůhlednost a velká míra zkorumpovanosti mezi tradičními stranami? (Rozhovor vznikal ještě před vypuknutím aféry s odposlechy, pozn. redakce)

To je velký marketingový tah, když si lidé myslí, že na základě toho, že je miliardář, nepotřebuje žádnou neoprávněnou výhodu. Možná ho nemusíme podezírat, že dostane tři miliony v obálce, ale určitě si bude chtít upravit společenská a politická pravidla tak, aby vydělával o několik miliard víc. I když je konflikt Andreje Babiše momentálně legální, rozhodně není slušný a etický.

A není právě jeho současná pozice produktem minulé politiky stran? Nedá se říct, že mu tradiční strany připravily „cestu“ pro to, aby uspěl v politice?

Samozřejmě musíme vždy připustit část odpovědnosti za nějaký společenský stav. Otázka je, do jaké míry jsou některá očekávání reálná. Když pak někdo přijde a slíbí, že splní naprosto nereálná přání bez toho, aniž by se o to voliči museli starat, je to za mě na jednu stranu obdivuhodný marketingový krok, který je ale zároveň velmi nebezpečný.

Takže úspěch hnutí ANO je postaven především na jejich marketingové strategii?

Ano, jejich marketingová strategie je skutečně mezi politickými stranami a hnutí jedna z nejlepších. Pochopitelně se na tom také podílí i velká poptávka po ideově nezakotveném populismu, který můžeme pozorovat nejen v České republice. Evidentně se hnutí ANO podařilo tuhle poptávku oslovit, ale nebude to mít dlouhého trvání. Lidé pochopí, že nereálná očekávání, která do osoby Andreje Babiše vložili, se nikdy nenaplní.

Nemůže Babiš ale i tak symbolizovat pro společnost bojovníka proti korupci, která mohutně provázela českou politiku už od samého začátku?

Boj s korupcí se bohužel nedá vyhrát. Ve společnosti se vyskytuje určitá míra korupce, která se netýká jen politických stran. Spíš bychom se měli ptát, jestli byl tento problém komunikován přeexponovaně nebo spíše racionálně. Pokud se kouknete na vznik diktatur napříč novodobými dějinami, tak jste mohli zaznamenat stejný průběh – mluvilo se jako dnes o zkorumpovanosti politiky a o tom, že volná soutěž politických stran je překonaný systém. Tato obvinění přicházela vždy od „zachránce“, který sliboval, že vše vyřeší.

Mluvil jste o tom, že se Andrej Babiš a každá politická strana se snaží odpovědět na určitou společenskou poptávku. Jakou roli v uspokojování voličů TOP09 hraje Dominik Feri?

V každé straně je názorový rozptyl a samozřejmě i v TOP09 najdete podobný rozptyl mezi jejími členy a dokonce i voliči. Důležité je, abychom dokázali vygenerovat společné většinové stanovisko, které poté prosazujeme. Dominik Feri je svou mentalitou a věkem hodně na té liberální straně, což je fakt, který říká i on sám velmi otevřeně. Na druhou stranu v něm vidím naději pro TOP09, protože umí přibližovat politiku mladým lidem. Aby se lidé chtěli o politiku zajímat, musí je někdo zaujmout, což Dominik umí.

Zmiňoval jste, že dokáže zaujmout mladé. Nevykresluje ale politiku tak zjednodušeně, že se jeho popis jen vzdáleně podobá skutečnosti? (Jestli někdy jeho vystupování nepřipomíná Andreje Babiše, pro kterého je politika žvanírna, tak pro Dominika Feriho je zase jedna velká párty.)

Sledoval jsem několik jeho přednášek a rozhodně vychází z konkrétního ideového zakotvení. On je schopný své generaci vysvětlovat politiku přitažlivým způsobem a dělá tím neskutečnou práci nejen pro TOP09, ale pro českou politiku obecně. Všichni víme, že demokracie může fungovat jen, pokud se občané budou zajímat a on ten zájem očividně umí vzbudit.

Nevidíte rozpor v tom, že naláká mladého člověka, aby volil TOP09, protože tam je Dominik Feri, ale už si nepřečte váš program, aby například zjistil, že pro vás vztah dvou stejnopohlavních osob není alternativou k rodině?

My své programy zveřejňujeme a představujeme voličům. Mladí lidé se na ně Dominika velmi často ptají, takže si to nemyslím.

A nevzbuzuje Dominik Feri spíš zájem o Dominika Feriho, nikoliv o politiku samotnou?

Já si myslím, že k politice patří obojí. Politika musí mít svůj obsah a ideje, ale také to potřebuje přitažlivého prodavače. Uvedu vám jedno přirovnání (i když se říká, že každé přirovnání kulhá). Proč se předvádějí šaty na půvabných dívkách? Proč se nepověsí jen na věšák? Protože jestli máte zájem cokoliv prodat, tak to musíte udělat tím nejpřitažlivějším způsobem. V tomhle dělá Dominik obrovský kus práce.

Zdroj: E15.cz, 15. 5. 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme