Kalousek: Skutečná prosperita nebo jen přerozdělování bídy

Rozhovor s 1. místopředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem

13. 10. 2013

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pojďme k dalšímu tématu. Paní Vostrá, vy jste tento týden v souvislosti se sociálním bydlením napsala, že je potřeba zastavit prosperitu jednotlivců na úkor chudých. O čem konkrétně mluvíte?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Konkrétně mluvím právě o ubytování vlastně sociálně slabých skupin. To znamená, řeknu to zcela otevřeně, Severočeský kraj, enklávy, ubytovny, kde majitelé berou peníze za nájmy od sociálně slabých tím, že ty dostávají příspěvky na bydlení, tyto příspěvky si vezme majitel, o bydlení se samozřejmě vůbec nestará. To znamená, že jde pouze o zisk, baráky se vybydlí, nejsou opravované a tento majitel se pak o ně přestává starat. Takže velice krátce ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kalousku.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

... omlouvám se, jsem shrnula to, co jsem tím myslela.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Zkoušeli jste tyhle jevy napravit?

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

My jsme díky adresné, promiňte prosím, díky sociální reformě, která samozřejmě nesla svoji drtivou kritiku z řad opozice, jsme zadresnili sociální dávky takovým způsobem, že tady máme bez diskuse, nejnižší míru chudoby.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To už jste říkal, ale já se ptám na to sociální bydlení a podnikání v podstatě s příspěvkem na bydlení.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Podnikání s příspěvkem na bydlení je věc, který byla připravena před pádem, před pádem vlády, ano, s tím se něco musí dělat. Jednak musí být omezen příspěvek na bydlení v celé řadě míst, a na druhé straně se musíme vrátit k nabídce sociálních bytů ze strany veřejné moci, to znamená ze strany veřejných rozpočtů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Paní Vostrá, ta myšlenka zastavit prosperitu jednotlivců na úkor chudých, to se týká jenom sociálního bydlení nebo to berete jako takový obecnější princip?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Tak on je to obecnější princip. Pravda je, že tady myslím, že se shodneme v tom, že je potřeba dát vlastně jinou alternativu, to znamená, že i my máme v programu výstavbu a podporu výstavby sociálních bytů, takže to si myslím, že je jedno například z řešení. Pak samozřejmě ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pojďme k té prosperitě jednotlivců na úkor chudých.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

... pak samozřejmě kontrola i ze strany úřadů, protože jestliže dávám nějakou dávku viz na bydlení, měla bych si asi zkontrolovat, zda je přiměřená a zda teda odpovídá tomu, na co je vynaložena, protože opravdu dávat příspěvek na bydlení ve výši, teď si řeknu, 8 tisíc korun a přijdu na kontrolu a zjistím, že jsou tři rodiny v jedné místnosti, asi ani ten nájem který je deklarován, není odpovídající, to si myslím, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To pořád, pardon, paní Vostrá, to pořád utíkáme od té, od té podstaty té otázky, které další skupiny tedy tyjí z chudých a měly by se zastavit?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

No tak určitě toto je to nejpalčivější, to je to, co je potřeba řešit v tom nejkratším horizontu. Pak samozřejmě se můžeme dále bavit o tom, zda podpořit státní byty a tak dále, formu nájmů, ale to je všechno ta oblast sociálních bytů, protože samozřejmě můžeme se bavit, zda sociální byty by měly sloužit jenom těm sociálně potřebným, ale nebo například i mladým rodinám tak, aby si mohly na své bydlení /souzvuk hlasů/.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Teď pojďme, paní místopředsedkyně, k tomu tématu, o kterém se pokouším na čtvrtý pokus začít mluvit. Říkala jste zastavit prosperitu jednotlivců na úkor chudých je obecnější princip, tak se vás ptám, které další jednotlivce, kromě těch, co poskytují sociální bydlení nebo ty zvláštní ubytovny, které další jednotlivce chcete zastavovat?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

No ty, kteří mají nekřesťanský nájem.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Ano, to je pořád sociální bydlení, kteří, které další skupiny podnikatel ...

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Ano, to je pořád, já vám říkám, že ale to je sociální ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

... byste tedy chtěla zastavovat?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Ne, my se teď bavíme o sociálním bydlení, tak já hovořím ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Ne, vy jste říkala je to obecní princip.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

... že, ano, obecní princip co se týká sociální bydlení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Ne, říkala jste obecní princip máme zastavit prosperitu jednotlivců na úkor chudých. Tak se vás ptám, které další skupiny ...

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Ano, tak říkám, že to je v tom sociálním bydlení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Jenom v tom sociálním bydlení tedy.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Teď v tom sociálním bydlení, ano, určitě. Já vím, do čeho vy mě tlačíte, ale samozřejmě já se tlačit nenechám. Protože teď se bavíme o sociálním bydlení a já ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Teď se bavíme o prosperitě jednotlivců na úkor chudých.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Ano, při sociálním, já jsem vám vysvětlovala, vy jste si narážel na můj článek o sociálním bydlení, takže já vám vysvětlovala, že tam ano, tam je potřeba s tím opravdu něco dělat, tam se shodneme i tady s panem místopředsedou, a to je to, co nás nejvíc pálí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A současně říkáte obecný princip je, chceme zastavit prosperitu jednotlivců na úkor chudých, tak se vás ptám, kde ještě v dalších oblastech jsou ti prosperující jednotlivci?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Ale tak máte v oblasti pracovní, samozřejmě máte v oblasti pracovního práva, máte oblasti švarc systému, máte oblast toho, že vyplácí se minimální mzda, bokem se dávají peníze, které nepřispívají nic, bych řekla, do státního a tak dále.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Mohu stručný komentář?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Těch oblastí by samozřejmě byla celá řada.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Jistě, zrovna jsem vás k němu chtěl vyzvat.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Děkuji. Já myslím, že se dokážeme shodnout, jakkoli se to zdá podivné, v té oblasti sociálního bydlení, tam bych spíš řekl - zastavme prosperitu hyen, protože to, co to probíhá v oblasti sociálního bydlení, je hyenismus. Takže zastavme hyeny, nedovolme jim těžit z tíživé situace a ne úplně ideálního systému vyplácení příspěvků na bydlení. Tam se jistě shodneme a jistě ten nástroj dostaneme. Obecně aplikovat heslo - zastavme prosperitu jednotlivců na úkor chudých znamená v obecném překladu, zvyšme míru solidarity nebo zvyšme míru rovnostářství ve společnosti, zesilme transfery od těch vysokopříjmových těm nízkopříjmovým, ať máme přibližně více všichni stejně. Tady já bych chtěl upozornit na velký rizikem takové snahy, byť může vypadat populárně. My po všech změnách, které jsme provedli, jsme stále nejrovnostátnější zemí v rámci Evropské unie. Stále jsou tady nejmenší rozdíly mezi těmi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými. A můžeme samozřejmě, pokud to politická reprezentace prosadí, to rovnostářství zvýšit, zesílit transfery od těch takzvaně nejbohatších k nejchudším. Ale to jsou systémy, které končí přerozdělováním bídy jako všechny násilně rovnostářské systémy. Nebude to potom tak, že budeme všichni bohatší, ale že budeme všichni chudí.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Tak jistě chápete, že s tímto výkladem já souhlasit nemohu. Já si naopak myslím, že solidarita není žádné špatné slovo, myslím si, že ten transfer od bohatších k těm chudším určitě je, protože musíme si uvědomit, že mezi ty chudší například patří i sociální, zdravotně postižení a podobně, takže já si myslím, že takhle zevšeobecnit se to úplně nedá.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Já s váma souhlasím, že solidarita není žádné špatné slovo a máme ji všichni ve svém programu i pravicové strany jsou sociálně odpovědné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Nebo to alespoň mají v těch programech tedy.

 Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Ne, pravicové strany mají sociálně velmi odpovědnou politiku, jenom ne socialistickou. Ale znovu opakuji, jsme nejsolidárnější zemí, protože jsme nejrovnostářštější zemí ze všech zemí Evropské unie i ze všech zemí OECD. V naší zemi je nejmenší rozdíl mezi příjmy těch vysokopříjmových a nízkopříjmových. V žádné jiné zemi menší rozdíl již není, ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani v nejbližších okolních zemích. V Německu, vemte si jakoukoli zemi, všade je větší, všade je větší rozdíl, to znamená menší rovnostářství, menší rovnostářství a chcete-li tedy menší solidarita. My jsme mimořádně solidární zemí v tom rozdílu mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

A rozdíl mezi námi je, že my zastáváme názor, že to, co vy teď tady říkáte, řada občanů nesdílí, a nám jde o to, jak se těm občanům žije, jak tuto situaci hodnotí a v podstatě jaký je jejich názor, protože ten stát by tady měl být pro ty občany, zrovna tak jako politické strany. Měly by jejich většinový názor vyslyšet a v případě možnosti aspoň jim vyjít vstříc.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Respektuji, já to respektuji a my tvrdíme na rozdíl od vás, že ta cesta nevede ve zvýšení přerozdělování od těch vysokopříjmových k těm nízkopříjmovým, že zvýšení toho přerozdělování není ta cesta, to je přerozdělování bídy, že zvýšení je, aby se lépe žilo všem jak těm nízkopříjmovým, tak vysokopříjmovým.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Koneckonců jste správně říkal, že o tom rozhodnou voliči, po které cestě se budou chtít vydat. Pojďme k dalšímu tématu. Miroslav Kalousek to tady už naznačil. Pravice si přičítá řadu úspěchů, lepší výběr daní, pomalejší růst státního dluhu, nízké náklady na jeho obsluhu ...

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Dokonce pokles státního dluhu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

... pokles státního dluhu dokonce, relativně nízkou nezaměstnanost. Pojďme to rozebrat. Můžeme začít u toho lepšího výběru daní. Podle vašeho názoru je to věc, kterou si může pravice připsat po svém, po 4 letech své vlády nebo 7 letech, jako úspěch?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

No, že se situace ve vývěru daní zlepšila, to je nepopiratelný fakt. A tady asi bychom těžko mohli licitovat nebo tvrdit něco jiného. Otázka je, samozřejmě vždy je co zlepšovat, zda by ten výběr nemohl být ještě lepší, ale na tom se asi shodneme. Nicméně je teda pravda, že to, co já bych tady mohla jako klad ministerstva financí, který třeba vidím já a nejsem si tak jista, že přímo to má dopad na občany, ale to, co si myslím, že tato vláda nebo toto ministerstvo pod vedením, které bylo pana Kalouska, tak si myslím, že velice dobře zafungovalo například zavírání smluv o dvojím zdanění se zeměmi daňových rájů. To si myslím, že za toto období se jich uzavřela a vyjednala celá řada a nebylo to určitě vždycky jednoduché. Což je mimochodem také jedna z věcí proti samozřejmě daňovým únikům, takže není to tak, že my bychom viděli všechno černobíle, ale samozřejmě to, co se dařilo nebo to, co je dobré, v tom bychom rádi pokračovali.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To znamená, můžete slíbit, pokud na to budete mít vliv, že se daně budou vybírat alespoŇ tak dobře jako za předchozí vlády?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Chtěli bychom, aby to bylo alespoň tak dobře, ale my bychom chtěli, aby to bylo lépe.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kalousku, vy jste ...

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Já bych, jenom aby bylo asi fér, aby tady zaznělo, že celá řada opatření v té legislativní oblasti, které skutečně přispěly k lepšímu výběru daní, takže opravdu ten výběr se zlepšil a příjmová strana rozpočtu oproti naplánované, dopadla velmi dobře, tak je na místě, abych tady řekl, že ve všech těch návrzích, které jsem předkládal, vládu podpořila i opozice, takže to, tam nebyl politický boj. Tam jsme se těšili podpoře opozice.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To máme pěkné okénko politické kultury.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

No je to pravda, tak to je v pořádku.

 Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Jsem za ni rád. Pane Kalousku, vy jste se minulý týden v reakci na tiskovou zprávu Jana Fischera o fungování ministerstva financí za vašeho ministrování pochlubil, že jste u svých podřízených vyžadoval spíš výsledky než docházku. Pokud jde o výsledky ve výběru daní, tam jste tedy spokojený.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Jsem spokojený s tím, že se to zlepšilo. Pravdu má paní místopředsedkyně, že vždycky může kdokoli namítnout - zlepšit se to mohlo ještě víc. Nicméně důležitý je ten trend. A ten trend, je, myslím, nepopiratelný. Během naší vlády se ta efektivita výběru výrazně zvýšila.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Když odcituju jednoho z vašich společných politických oponentů Andreje Babiše, ten říká, že stále ještě je velmi málo finančních kontrol, kontrol z finančního úřadu. Říká, pokud by se ztrojnásobily, ztrojnásobil by se i výběr dodatečných daní. Souhlasíte s tím?

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Ne, samozřejmě, že z trojnásobným množstvím kontrol se neztrojnásobí, při tom ta přímá úměra neplatí. Já jsem slyšel od různých populistů, ať už se jmenují Babiš nebo Bureš, že by dokázali vybrat o 200 miliard více, tak je to samozřejmě nesmysl. Můžou říct rovnou 300 miliard a můžou si naplánovat přebytkový rozpočet, to, to možné není. Co pravda je, a to se také podařilo změnit a také musím říct, že ten můj návrh měl podporu opozice, byla zásadní transformace finanční správy. Tady bylo 199 finančních úřadů ze zákona, celá léta to trápilo všechny ministry financí, protože máte-li někde ze zákona finanční úřad, tak tam musíte vázat všechny kapacity, které k finančnímu úřadu patří, přestože byste je potřeboval někde jinde. Mně se podařilo třístupňovou rigidní, málo funkční organizaci 199 finančních úřadů v trojstupňovém řízení změnit na dvoustupňové řízení, takže máme jenom 14 finančních úřadů a jeden specializovaný úřad, což umožňuje ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A díky se tedy lépe vybírají daně, tím chcete říct.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

... což umožňuje a umožní mnohem pružněji přesouvat kapacity z těch, mám-li to říct, ti, kteří si sídla firem přesouvají do těch míst, kde se mohou těšit, že se mohly v minulosti těšit na malé kontrolní kapacity, tak to skončilo, protože ty kapacity mohou odejít za nimi.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A mohou odejít nebo odházejí?

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

No teď už je to celkem zbytečné, protože ty kapacity, ale dělaly to v minulosti a vycházelo jim to, ale teď už to nepůjde. Teď došlo k té zásadní systémové změně, která umožní přesouvat plynule kapacity tak, aby mohly efektivněji kontrolovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Paní Vostrá, vy jste říkala, že nefunguje přímá úměra mezi počtem kontrol a dodatečně vyměřenými daněmi. To by ale znamenalo, že teď ty kontroly chodí nějak na udání nebo nějakým způsobem tipují, koho budou kontrolovat.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Tak za prvé myslím si, že mají kontroly samozřejmě plán kontrol, se vždycky stanoví na jednotlivé subjekty, plánují se tak, aby se opravdu nejméně jednou za ty 3 roky do toho subjektu správa určitě podívala z jednoho prostého důvodu, že pak samozřejmě je taky nějaký zákon o účetnictví a tak dále. Ne vždy se to opravdu dařilo, to tady pan Kalousek má pravdu. To byl ten přetlak těch firem na Praze 1, Praha 2 a tak dále, mohli bychom, tyhle enklávy asi víme všichni, kde to tak fungovalo, a ta přímá úměra samozřejmě nefunguje, protože ano, může se o něco zlepšit, neříkám, že to je neefektivní, naopak, určitý takový preventivní, preventivní ráz to má, protože jestliže vím, že kontroly jsou pravidelné a časté, tak u těch, kteří ani nemají v podstatě, bych řekla, chuť nějak ten stát okrádat, ale prostě ví, že ta kontrola přijde a snaží se to všechno držet zejména papírově v pořádku, aby to bylo, takže tam, pokud ta kontrola přijde, tak asi to nějaký extrémní nárůst nepřinese. Samozřejmě, je to, říkám, prevence pro ty, kteří by takové úhybné manévry měli. Takže já to vidím jako preventivní záležitost. Samozřejmě může k určitému navýšení výběru daní dojít, ale aby to opravdu bylo tak, že 300 kontrol navíc o 300 milionů víc, tak tak to opravdu nefunguje v realitě.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Dovolte, já bych ještě k tomu dodal, protože s tím musím souhlasit, že tam by to fungovalo jinak, samozřejmě, že ty kontrolní kapacity jsou velmi nákladné pro daňové poplatníky. To znamená, vždycky ta kontrola musí být efektivní tak, aby náklady na tu kontrolu nepřevýšily ten zisk z toho vyššího výběru. Potom by to asi nemělo smysl. A já si myslím, že pokud někdo říká třikrát zvýšíme kontroly a třikrát zvedneme výběr daní, tak spíš naopak ten výsledek je opačný. Třikrát zcela jistě bychom třikrát zvýšili náklady na tu kontrolu a ten vyšší výběr daní by zdaleka nedosáhl výši těch nákladů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Tak když se ještě zdržíme u té citované tiskové zprávy Jana Fischera o tom, jak fungovalo ministerstvo za vašeho vedení, kryl jste tedy šikanu svých podřízených?

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Tak já za prvé bych prosil, aby ta tisková zpráva nebyla vnímána tak, jak fungovalo ministerstvo za mého vedení. V té tiskové zprávě bylo řečeno, že jsem nekontroloval pracovní docházku, že na ministerstvu financí docházelo k šikaně, což je, prosím pěkně, nesmysl. Já jsem tam nebyl konfrontován s jedním jediným případem šikany.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Takže nikdo se na vás neobrátil, že by čelil šikaně svých nadřízených?

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Ne, ne, nikdy. Rovněž tak jsem nikdy vědomu nikomu nepodepsal služební cestu, na které nebyl. A já opravdu, víte, ta tisková zpráva, když si ji přečtete, já jsem nezažil, že by nějaký člen vlády svého předchůdce napadl mediálně za to, že nekontroloval docházku podřízených do zaměstnání. To opravdu není práce ministra. Práce ministra je řídit ten úřad a kontrolovat jeho výstupy. A nemohu k tomu říct nic jiného, než že ta tisková zpráva zapadá do kontextu předvolebních časů a mravního profilu pana Fischera. Tohle by žádný normální člověk nahlas nemohl vyslovit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Paní Vostrá, pokud jde o tu šikanu, napadá vás, co mohl mít Jan Fischer na mysli?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Opravdu nenapadá, věřte tomu, že nemám žádné takové ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Nemáte žádné vnitřní informace.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

... informace ani indicie, které by k tomu směřovaly. A vzhledem k tomu, že opravdu nejsem ani nebyla jsem zaměstnaná na ministerstvu financí, tak těžko o tomhle můžu vědět něco blíž. To zřejmě je spíš otázka na pana Fischera, zda tyhle indicie má, tak aby konkrétně řekl třeba, v kterým případech se tak stalo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Vy nemáte žádné vnitřní informace k ministerstvu financí?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Nemám žádné, ne, ne, nemám.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Vůbec žádné?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Určitě ne o docházce, opravdu ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Mně jde spíš ...

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Pardon omlouvám se. Ministr financí má 23 tisíc podřízených, samozřejmě nemůžete vyloučit, zda na nějakém oddělení nebo na nějakém finančním úřadě nedošlo k nějakému mobbingu nebo šikaně, to prostě nemůžete vyloučit při tomhle počtu lidí. Ale že by k tomu docházelo systémově a že já bych to kryl, to je tak absurdní nesmysl. Už jsem se vyjádřil.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Paní Vostrá, já jsem předtím mířil k tomu, vy jste říkala - nemám žádné vnitřní informace z ministerstva financí. Jak se tedy připravujete na svoji případnou vládní roli?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Tak určitě ne tak, že bych tam šmejdila a koukala na docházku zaměstnanců, to opravdu ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Ne, já se neptám na docházku, já se ptám obecně.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Co se, co se týká obecně informací, tak samozřejmě máme informace, které se k nám dostávají prostřednictvím Poslanecké sněmovny, prostřednictvím rozpočtového výboru. Jako poslanci jsme měli možnost a také jsme to dělali, že jsme si mohli požádat třeba formou písemné interpelace o vysvětlení některých záležitostí, a té studujeme ty rozpočty a koukáme se na strukturu rozpočtu a v celé řadě případů si myslím, že ekonomické materiály, které byly předkládány do Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že zejména z naší strany, z toho KSČM, jsme se snažili vždycky prostudovat a mít k tomu, když už jsme měli připomínky, tak je mít věcné, ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To jsou všechno papíry, které vám někdo přináší, já se ptám na to, jestli se snažíte už dopředu nějakým způsobem orientovat v chodu úřadu, o který byste pravděpodobně, jste místopředsedkyně KSČM pro ekonomiku, měla mít zájem.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Vy mi tady podsouváte nějaké personální záležitosti. Samozřejmě tech chod ministerstva, jak je rozděleno, jak co chodí, které co oddělení má na starosti, nemá, který náměstek a tak dále, tak tyhle informace samozřejmě máme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Připadají vám dostatečné?

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Zatím z toho, co víme, ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Já bych se rád zastavil ještě u jedné věci. My jsme si, naše televize si u agentury SANEP zadala předvolební průzkum a respondentů jsme se mimo jiné ptali, jaká slova se jim spojují s vašimi, s vašimi stranami. Konkrétně to bylo tedy, byl to dotaz, který se týkal vašich voličů, tedy voličů KSČM, co se jim spojí s KSČM, voličů TOPky, co se jim spojuje s TOPkou. U KSČM to nejčastěji jsou sociální jistoty, rovnost pro všechny a socialismus, a TOP 09 Schwarzenberg, Kalousek a pravice. Ono to, pane Kalousku, vypadá, jako kdyby si s vámi vaši voliči nespojovali žádné konkrétní nosné téma.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Já si myslím, že pokud si s námi spojují slovo pravice, tedy konzervativní hodnoty, na základě kterých jsme se snažili řešit ty bezprecedentní problémy, tak je to docela pochvalné vyznamenání.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

No a primárně si s vámi spojují dvě jména, což je mimochodem u těch nových stran, které stojí kolem silných osobností, jako je ANO, Úsvit přímé demokracie a podobně.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

TOP 09 má celou řadu velmi silných osobností, významných v regionu. Ano, nejvíc jsou vidět pan předseda Schwarzenberg a 1. místopředseda Kalousek, myslím mediálně vidět. A tady já musím říct, že se trochu točíme v začarovaném kruhu. Tady neseme společnou odpovědnost. Mně se velmi často stane, že dostanu prosbu, ať se, ať poskytnu rozhovor, co se týče financování třeba kultury nebo sociálních služeb a já vždycky říkám ne, na to tady máme tuto vynikající osobnost a redaktor nebo příslušné médium odpoví - my to chceme pouze od Schwarzenberga nebo od Kalouska. Pak nemáte jinou šanci, než to poskytnout, abyste poté následně slyšel kritiku, v médiích není nikdo jiný než Schwarzenberg a Kalousek.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Za televizi Prima musím říct ...

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Zkuste, zkuste nám občas pustit do těch médií také někoho jiného než Schwarzenberga a Kalouska.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kalousku, mohu vás ujistit, že ...

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Máme spoustu skvělých osobností minimálně na stejné úrovni jako jsme my dva.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Ano, tak já si udělám také reklamu. V našich volebních miniduelech samozřejmě vystoupila celá řada zástupců TOP 09.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Já za to děkuji.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Nejenom vy dva. Paní Vostrá, ještě váš komentář k těm pojmům, které se spojují vašim voličům s vaší stranou.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Já myslím, že ty pojmy jsou vcelku odpovídající tomu, že jsme levicová strana. To znamená sociální jistoty, jestli se nepletu, v tom průzkumu byla i korupce a tak dále. Prostě jsou to synonyma a ten socialismus, víte, já si spíš myslím, že to odpovídali respondenti, který měli zkušenosti před rokem 89 a tem socialismus mají právě spojeno s těma sociálníma jistotama. Takže já si myslím, že tyto výrazy odpovídají tomu, že jsme levicová strana.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Taková byla nedělní Partie s Miroslavem Kalouskem, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany /TOP 09/

Na shledanou, děkuji za pozvání.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A Miloslavou Vostrou, na shledanou.

Miloslava VOSTRÁ, místopředsedkyně strany /KSČM/

Na shledanou, děkuji za pozvání.

Prima, 13. 10. 2013, pořad: Partie

Štítky