Kalousek: HDP za peníze na dluh nekoupíte

Miroslav Kalousek v Otázkách Václava Moravce

24. 11. 2013

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hosty Otázek jsou bývalý ministr financí, místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. A viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček. Pánové, vítejte v Otázkách. Hezké odpoledne přeji.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda strany, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Hezkou neděli, děkujeme za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miroslave Kalousku, nenapravuje teď centrální banka svojí manovou politikou chyby, které jste se dopustili vy jako vláda?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, určitě ne. Centrální banka ten krok dělá v rámci měnové politiky, kde je prostě kurzový režim a pochopitelně i sazby. Jsou dva nástroje, kterými centrální banka sleduje cíl, který vytyčila, tedy dvouprocentní inflaci. Pokud už neměla k dispozici ten nástroj sazeb, protože ty byly na technické nule, rozhodla se pro nástroj kurzu. Je ve své politice nezávislá. Já samozřejmě jako politik z toho kroku taky nemůžu být nadšený, protože on sebou nese nějaké náklady a ty náklady nese do značné míry někdo, koho TOP 09 logicky pokládá za svoji voličskou skupinu. To jsou lidé, kteří jsou odpovědní, šetří si a myslí na zadní kolečka. A najednou ty úspory byly o několik procent tímto rozhodnutím centrální banky znehodnoceny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A znovu ta námitka, že to přijít nemuselo? Ten krok centrální banky, pokud byste vy nepodsekli ekonomiku a nezpůsobili tady možná fiskální politikou nejdelší recesi?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak zaprvé já nevěřím, a budu na tom vždycky trvat, že je možné kupovat si hrubý domácí produkt za peníze na dluh. My jsme nikdy netvrdili, že naše rozpočtová politika je prorůstová. A protože jsme zdědili rozpočty na 6 procentním deficitu, tak bylo hlavní prioritou naší hospodářské politiky dostat zemi do makroekonomické rovnováhy relativně zdravých veřejných financí, aby ten budoucí růst byl na zdravých základech. A to se podařilo. Samozřejmě to také sebou neslo nějaké náklady. Ale když se podíváte do zemí, které nepostupovaly tímto způsobem, ale šly cestou snahy nakupovat si zaměstnanost a hrubý domácí produkt za cenu vyššího zadlužení, tak z hlediska zaměstnanosti, z hlediska pozice na kapitálových trzích, úroků, které daňový poplatníci každý rok musí platit, jsou na tom ty země neskonale hůře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, když se podíváme tady na mapu Evropy a na ta aktuální data. Tedy zprávu o stavu ekonomiky za třetí čtvrtletí, ta nepříjemně překvapila. Hrubý domácí produkt meziročně pokles o 1,6 procenta. V rámci evropské osmadvacítky tak Česko patří, a dopadá hůř než Portugalsko a dokonce i Španělsko, kdy vy jste odkazovali před ještě dvěma, třemi lety právě na situaci Portugalska a Španělska, větší pokles hrubého domácího produktu vykazuje v současnosti jen Kypr, mínus 5,7 procenta. A Itálie mínus.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pokud opravdu budete hodnotit stav ekonomiky podle jednoho jediného ukazatele, což je HDP, tak je to pravda. Ale to se dopustíte strašlivé chyby.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No máme tady ale také největší počet lidí, kteří jsou odkázáni na dávky v hmotné nouzi.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Promiňte, ale máme tady jednu z nejnižších nezaměstnaností v rámci Evropské unie. Ty země, které se snažily koupit si svůj HDP na dluh, to nemluvím ani o Španělsku a Portugalsku - ve Španělsku je 25 procentní nezaměstnanost - ale podíváte-li se i do Polska a na Slovensko, kde rozpočtová politika byla více prorůstová, také platí násobkovitě vyšší úroky ze svých státních dluhopisů. Kdybychom platili takové úroky jako Poláci, platíme na dluhové službě o 34 miliard ročně více.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, ale kde je ten budoucí růst? Vy říkáte: dělali jsme tvrdou rozpočtovou politiku.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
I tyhle země, které se snažily koupit si svůj růst za peníze na dluh, mají mnohem větší nezaměstnanost a mnohem větší míru chudoby. Ať už mluvíme o Polsku, ať už mluvíme o Slovensku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde je náš budoucí růst, na který jste odkazoval, který tady není?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vezmu-li si jarní predikce, protože to byly ty predikce, které jsem ještě mohl podrobně studovat, tak všechny ty predikce ukazovaly a ukazují mírné oživení až koncem roku a nějaký křehký růst v roce budoucím. A myslím si, že ty predikce to předpokládají stále. Ono podíváme-li se, jak dopadl ten druhý a třetí kvartál, tak ten třetí kvartál byl prezentován jako nepříjemné překvapení. Otázkou je, zda spíš nebyl velmi příjemným překvapením ten druhý kvartál, který byl v plusu. Protože skutečně ty předpoklady očekávaly oživení až koncem roku a v roce příštím. Ale ještě jednou, pane redaktore: Diskuzi, kde se říká, že základním předpokladem hospodářského růstu je vládní finanční politika, takovou diskuzi já prostě odmítám. Vládní finanční politika, hospodářská politika má vytvářet ideální prostředí...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale tím neodpovídáte na otázku kde je náš budoucí růst.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Budoucí růst lze předpokládat v roce příštím. Nebude to už nikdy takový růst, jako byl v dobách monetární bubliny. A my si můžeme být jisti, že ten růst, pokud bude jakákoliv budoucí vláda pokračovat aspoň v minimálně odpovědné rozpočtové politice, bude postaven na prostředí makroekonomických rovnováh a zdravých a udržitelných veřejných financích. Vláda, která dokázala z téměř šesti procentního deficitu přes mělkou recesi uspořit tolik, že dostala deficit bezpečně pod tři procenta někde ke 2,5 procentům, pro ten budoucí růst položila velmi pevné základy. Nikoliv základy hliněných nohou, na kterých by ten budoucí růst byl velmi komplikovaný.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pavle Kysilko, je to možné tak interpretovat?

Pavel KYSILKA, předseda představenstva a generální ředitel ČS
--------------------
My se musíme bavit i příčinách toho, proč zrovna česká ekonomika neroste. A proč jsme takovým ostrůvkem nerůstu mezi zeměmi, které, které jsou na tom daleko líp. Když se podíváme na.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je jednou z těch příčin toho, co se tady stalo ve vládní politice v uplynulých letech?

Pavel KYSILKA, předseda představenstva a generální ředitel ČS
--------------------
My to umíme kvantifikovat. Před krizí rostla česká ekonomika pěti, šesti, dokonce sedmi procenty. Teďka po krizi někde mezi nulou a mínus jedničkou. Musíme teda vysvětlit nějakých pět, šest procentních bodů. Vláda tím, že přikročila k určitým úsporným opatřením, ubrala z hrubého domácího produktu v roce 2012 asi jeden procentní bod, takže pořád nám zbývá vysvětlit nějakých pět. V letošním roce ten úsporný balíček už bude dělat jenom půl procentního bodu. V příštím roce už je tenhle ten efekt zneutralizovaný. Samozřejmě exporty byly něco, co táhlo ekonomiku před krizí, ale to platí i po krizi. Exportní výkonnost, nebo čisté exporty jsou stále dobré. Takže jediné dva faktory, které přispívají k tomu, že česká ekonomika neroste, je domácí spotřeba nás, domácností a jednotlivců,  a investice firem. Když se podíváme na to, jestli je nějaký objektivní důvod, aby domácnosti byly takhle opatrné a nespotřebovávaly, říkáme, že ne. Protože podle všech mezinárodních standardů finanční situace domácností je u nás mimořádně dobrá. Neříkám ideální, ale mimořádně dobrá v mezinárodním srovnání. A my se teďka porovnáváme se světem. Když se podíváme na finanční situaci, finanční zdraví firemního sektoru, musím zase říct, že firemní sektor je na tom velmi dobře. Je to o psychice. Říkám tomu, že česká ekonomika připomíná člověka, kdy v zdravém těle je nezdravý duch. Když se podíváte na to, jak se vyvíjí hrubý domácí produkt, a podíváte se na to, jak se vyvíjí důvěra nás jednotlivců a domácností v budoucnost, a důvěra firem v budoucnost, tak zjistíte, že v Česku jsme na tom daleko nejhůř z Evropy s jedinou výjimkou, a to je Řecko. Ten index důvěry v budoucnost je v České republice nižší, než ve Španělsku, které má 25 procentní nezaměstnanost. A víc než 50 procentní nezaměstnanost u mladé generace. A ještě vám řeknu jednu věc. Ta nedůvěra v budoucnost je teďka v Česku o něco nižší, než byla těsně poté, co vypukla krize, když byly noviny plné těch negativních, negativních zpráv o krachu Lehman Brothers. Čili bavme se o psychice, proč zrovna Češi nejsme potrefeni vlastně tou nedůvěrou v budoucnost, protože to je ten hlavní faktor, proč dneska Česko neroste.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nepocítil vy jste, Miroslave Kalousku, tu psychiku, o níž mluvil Pavel Kysilka tím, že jste právě lidi strašili. Vzpomeňme na vaši složenku před volbami v roce 2010, Nečasovu síťovku, kde ukazoval, co budou dělat lidé a jaké budou jejich nákupy, když budou vládnout sociální demokraté. Zkrátka, že jste i vy eskalovali tu diskusi a lidé vystrašili?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, každý večer si kladete otázku, zda tu komunikaci vedete nebo nevedete vhodným způsobem, ale já prostě nevěřím, že úkolem odpovědného politika je lakovat tu situaci narůžovo. Já si myslím, že úkolem odpovědného politika je říct poctivě, jak na tom z hlediska budoucnosti jsme. Mluvíme-li o strukturálních reformách, zda byly či nebyly zpožděny, zda jsme promarnili čas, tak když se podíváte na veřejné rozpočty, jsou dva klíčové strukturální problémy a oba dva jsou komplementárně spojené s prodlužující se délkou lidského života. Je to ekonomicko-sociální systém penzijní a je to ekonomicko-sociální systém zdravotního pojištění. To je strukturální problém společný všem evropským zemím, protože to je model evropského sociálního státu. Já připouštím, že existuje celá řada různých možností, jak to řešit. Nikdy jsem netvrdil, že to my jsme nositelé té jediné pravdy. Ale ať už zvolíte jakoukoliv cestu řešení tohoto strukturálního problému, tak aby ta cesta byla úspěšná, musí v sobě obsahovat jednu společensky velmi těžko přijatelnou větu: více individuální odpovědnosti každého účastníka systému a více individuální spoluúčasti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když o tom nepřesvědčíte opozici.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prostě ten stát vám to neufinancuje celé a to je věta doposud společensky nepřijatelná a zneužívaná opozicí k totální negací všeho, dokonce s prvky třídního boje. Najdete odpor proti tomu i v některých stranách hlásících se k pravici. Já si třeba vzpomínám, když pan ministr Heger chtěl, aby například amalgámové plomby přestaly být hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak i na pravici vznikl strašlivý povyk, že to není možné. A pokud prostě společnost nepřijme ten fakt, že více osobní odpovědnosti a  více osobní spoluúčasti je nezbytnou podmínkou k vyřešení tohoto strukturálního problému, tak tam prostě zůstane. Zůstane zaklet v těch veřejných rozpočtech a logicky bude o to méně na investice, o to méně na zaplacení kvalitních učitelů, a na řadu dalších.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A promeškali jste ten čas na ty strukturální reformy, jak o tom mluvil Pavel Juříček?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda strany, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Především - a  hlásím se také ke svému dílu spoluodpovědnosti, nemá cenu, abychom tady házeli jeden na druhého - ten čas byl promeškán v dobách té mimořádné konjunktury, těch pěti, šesti procentních růstů. Protože tam pochopitelně jakékoliv bolavé reformy mohou být zmírněny tím významným meziročním přírůstkem příjmů, se kterým teď nemůžeme počítat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To byla i Topolánkova vláda a roky 2006 a 2007.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
To bohužel neudělal žádný stát, protože politici v dobách dobrých neradi říkají: "Tak a teď musíme o to víc šetřit, protože se máme dobře." Ať si za to každý vezme svůj díl odpovědnosti. Ale prosím podívejme se do otevřených médií, s čím jsme se setkávali my, kteří jsme se opravdu poctivě snažili tyhle dva strukturální problémy řešit, něco s tím udělat. Někde se nepovedlo nic, něco se podařilo, ale jsou to samozřejmě jen první kroky a musí se dotáhnout do konce. Ale podívejme se, s jakou strašlivou nevolí se ty kroky setkávaly. A je to ukryté v té jedné jediné větě: více osobní spoluúčasti. Bez toho to prostě nepůjde.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já vám dám ne snad radu, ale to je úplně normální, přeci občané přijmou více osobní zodpovědnosti, pokud vy půjdete jako politici jako lídři, když vy přijmete tu osobní odpovědnost a tu spoluúčast. Protože tak jak my jsme v té mikroekonomice nebo v té reálné ekonomice jsme prošli krizí, v České republice to nebylo nic moc cítit. Ale my jsme naprosto normálně v našich firmách snižovaly platy o 20 %. Byli šéfové, kteří si dávali minimální mzdy, aby ukázali, že prostě tím hlubokým příkopem projde každá ta firma a my jsme těma příkopama prošli, ale politici se stále tváří, jak kdyby byli opravdu někde jinde.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda strany, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Promiňte, pane inženýre, ale já bych si přeci jen si dovolil připomenout, že jsem byl první ministr financí, který prosadil snížení mzdových objemů ve státní správě. Za ty tři roky to dělalo více než 15 %. Byl jsem první ministr financí, který prosadil zdanění náhrad ústavním činitelům a zmrazením mezd ústavních činitelů. Já se nedomnívám, že jsme zapomínali na ten vršek a že jako ministr financí jsem neprosadil významné úspory i vůči politikům i vůči státní správě.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
A na druhou stranu za mezi roky 2010 a 2012 přibylo ve státní správě 6200 lidí?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
6200 lidí přibylo na úkol nebo díky technické asistenci programu. To nebyli lidé, kteří se nabírali do státní správy, ale to jsou lidé, kteří se věnovali technické asistenci strukturálních programů z Evropské unie a jsou také z těchto peněz placeni. Nejsou placeni z národních zdrojů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Miroslave Kalousku, další nejistota v ekonomice způsobená tím krokem centrální banky?

Miroslav KALOUSEKmístopředseda strany, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já znovu říkám, že pro mě jako pro politika, by bylo velmi snadné dopustit se levné kritiky. Prostě už jen proto, že ten krok samozřejmě tu část voličů, kterou pokládá TOP 09 za svojí voličskou skupinu, zasáhl  částečným znehodnocením úspor. Ale já se prostě k té levné kritice nepřidám, protože dobře vím, jak je těžké rozhodování, které s sebou nese nějaké náklady, které jsou viditelné a současně čelí některým rizikům, které mohou být celospolečensky ještě horší, než jsou ty náklady. Já prostě chci věřit, že Česká národní banka rozhodovala tak, že ty celospolečenské přínosy budou prostě do budoucna větší,  než ty nepochybné náklady, které při tom vznikly.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A myslí třeba makroekonomické, promiňte, ale jestli nemyslí třeba hlavní makroekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann, který varuje v rozhovoru pro Otázky před tou stagflací, že to se může stát, že opět psychologické znejistění.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ono to záleží na spoustě věcí. Jestliže Martin Fassmann předvídá nějakou dramatickou inflaci v následujících letech, tak prostě z těch dlouhodobých indikátorů pro to není sebemenší důvod, pokud se úplně nezblázní jakákoliv budoucí vláda a nezačne dělat třeba neodpovědnou fiskální politiku. Já pevně doufám, že aspoň částečná fiskální odpovědnost tady zůstane, takže není sebemenší důvod se toho obávat. Ale já jsem ještě chtěl nabídnout jeden pohled, my tady diskutujeme ten pokles spotřeby domácností od těch dob před krizí a krizových, kdy došlo k poklesu spotřeby domácností zhruba o 190 až 200 miliard korun. To je poměrně hodně. My ho diskutujeme jako výlučně negativní krok nebo výlučně negativní fenomén, samozřejmě pro HDP to je negativní. Na druhou stranu je jasné, že se snižuje spotřeba a zvyšují se bankovní úspory domácností, to je vidět. Položme si otázku, jaká část z těch zhruba 190 miliard je vystrašenost a jaká je naprosto zdravá racionální odpovědnost za své budoucí stáří. My každému říkáme: Zapomeňte na to, že v poměrně blízké budoucnosti bude možné vyplácet důchody ze státního pilíře ve výši 40 % hrubé mzdy, důchody z toho státního průběžného systému prostě budou nižší. Chcete-li si zachovat důstojnou životní úroveň, musíte si odkládat část své spotřeby na své budoucí stáří. Říkáme pravdu, jen někteří z nás tu pravdu říkat nechtějí. 

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Otázkou je, pane místopředsedo, jestli se vám to podaří po té, lidově řečeno, zpackané důchodové reformě, že nikdo do toho druhého pilíře nejde.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si pořád ještě nemyslím, že je zpackaná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jste asi jeden z mála v této zemi.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě ten zájem je minimální a těžko se tomu divit už jenom proto, to tady padlo, že jakmile jedna reprezentace řekne A, druhá reprezentace řekne non A. Málokdy to bylo vidět víc než na dvou reformních krocích, které se vláda snažila prosadit: penzijní reforma a fiskální ústava. K obojímu se opozice hlásila a v obou dvou případech vláda udělala maximum pro to, aby nalezla s opozicí nějakou dohodu a vždy se setkala a po každém jednání s dalším a dalším účelovým požadavkem a negací. V případě penzijní reformy to byla dokonce negace s prvky třídního boje. Přitom je zřejmé, že ten stát lidem vaší generace nebude schopen vyplácet důchody na té úrovni, jaké vyplácí dnes v relaci k průměrným mzdám. Jestliže si to určitá část veřejnosti uvědomuje a spoří si tedy na zadní kolečka, tak já v tom vidím racionální odpovědnost, ke které jsem si dovolil mnoho let vyzývat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale pokud nám to pak centrální banka neznehodnotí, což se děje, takže my racionální, naše generace jde slovy Václava Cílka pěstovat ředkvičky a jde ke krokům svých předků zásobit se.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ode mne nikdy neuslyšíte, abych vyzýval: utrácejte všechno co máte, protože budeme mít vyšší inkaso a vyšší inkaso daní a pomůže to HDP. Já si myslím, že tohle není úplně odpovědný politický výrok.

Pavel KYSILKA, předseda představenstva, generální ředitel České spořitelny
--------------------
Míra úspor domácností skutečně u nás roste. Takže lidi opravdu přesunuli se z utrácení na úspory. Já bych si hrozně moc přál, aby to spoření na stáří, trošku víc mě to spíš dneska připadá jako odložená spotřeba. To uvidíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vystrašení lidé odložili spotřebu.

Pavel KYSILKA, předseda představenstva, generální ředitel České spořitelny
--------------------
Vystrašení lidé, je to taková jakási abstraktní nejistota z budoucnosti. To se může zase otočit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když centrální banka říká: Vrhněte se do hypermarketů a kupujte ledničky a pračky.

Pavel KYSILKA, předseda představenstva, generální ředitel České spořitelny
--------------------
Centrální banka říká: Nepředpokládejte, že by klesaly ceny, čili pokud si chcete něco koupit, kupte si to, neodkládejte to. Já si myslím, že tím dobře trefuje možná tu psychiku nás jednotlivců a domácností. Co bylo navíc zajímavé a já souhlasím s tou krátkodobou analýzou, to je asi docela dobrý obrázek dopadů těch intervencí a té slabší koruny. Centrální banky z principu vždycky měří na daleko delší horizont, takže se musíme dívat, co bude za půl roku, za rok, za rok a půl, to je první poznámka, kde ten obrázek bude vypadat trošku jinak, tam ty pozitivní efekty intervencí měly být viditelnější a neříkám, že by to bylo dramatické, ale myslím si, že budou. A navíc upřímně řečeno, centrální banka mluví o možnosti intervencí velmi vážně už 12 měsíců, vlastně poprvé někdy v listopadu loňského roku a v prosinci a ta rétorika se skutečně přitvrzovala, takže si myslím, že nás dost dobře  centrální banka naváděla na to, že k tomu kroku skutečně může dojít, takže já si myslím, že byla šance se zajistit vůči tomuto kroku.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já jenom drobný dovětek. Je nutné se také podívat na to, jakým způsobem už i krátce mezí 7. 11., kdy tedy Česká národní banka intervenovala 20. 11., když narostly ceny plynu pro rok 2014, protože my jsme docela flexibilní firma, tak my jsme si zafixovali na 2014, ale to zvýšení bylo o 9 % a teď se prognózuje, že cena plynu bude narůstat možná někde kolem 15 %, takže ono ještě další, když se do toho dá ten dynamický pohled, co se s námi stane, tak samozřejmě ty nákupy nám narostou a někde to může být poměrně dramatické, tam kde jsou firmy závislé právě na cenách surovin.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A může být ta inflace pak vysoká, tedy ta stagflace, o které mluví Martin Fassmann a říká: Ano, my budeme i v kolektivním vyjednávání pak tlačit vás jako zaměstnavatele na růste mezd?

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Nemyslím si, že celková inflace bude vysoká, ale v každém případě minimálně suroviny, které se dováží, ať už je to plyn anebo řada různých legur, které potřebují naše hutě a které pak budou rolovat tu cenu, tak jak už vidíte u jednoduché komodity plynu to není 6,7 %, ale už je to 9 a možná to bude 15.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda stranybývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ještě malou poznámku k té kritice kroků České národní banky řady politiků, ke které já se prostě nechci připojit z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. Víte, oni by ti kritici byli mnohem věrohodnější, kdyby  spoustu měsíců předem, kdy centrální banka velmi výrazně vysílala signály, že se k té intervenci může dojít, tenkrát říkali: Chystáte-li se k intervenci, byl by to velmi chybný krok. Kdyby na to téma rozpoutali diskusi ex anté, ale to bylo naprosté ticho. Já jsem neslyšel žádný výrok tohoto typu, a proto mě ta drtivá kritika toho kroku ex-post přijde od mnoha politiků hodně účelová a hodně laciná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hlavními hosty Otázek byli bývalý ministr financí, první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček, děkuji vám, že jste přijal mé pozvání a přeji hezký zbytek neděle a těším se příště na shledanou.

Miroslav KALOUSEKmístopředseda strany, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na shledanou. Děkujeme za pozvání

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Děkujeme a hezké odpoledne.

Pavel KYSILKA, předseda představenstva, generální ředitel České spořitelny
--------------------
Na shledanou.

ČT 24, 24. 11. 2013, pořad: Otázky Václava Moravce

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme