Horník: Zdraví je to nejcennější co máme

Rozhovor s kandidátem na senátora za TOP 09 Janem Horníkem.

21. 10. 2010

Jak můžete, jako zvolený senátor, pomoci svému kraji?

Senátor nemá stejné možnosti pomoci regionu jako poslanec, protože se v Senátu neschvaluje státní rozpočet.

Přesto může být svou aktivitou nápomocen při jednáních týkajících se od dostavby silniceR6 z Karlových Varů do Prahy přes řešení problémů v oblasti důležitých inženýrských staveb, problémů v krajském zdravotnictví, zajištění vhodného financování rekonstrukce Lázní I v Karlových Varech apod.

Proč by lidé měli v druhém kole dát hlas právě vám, ne vašemu soupeři?

Myslím si, že mojí velkou předností je komunikativnost, konstruktivní jednání, zkušenosti s místní a regionální politikou. Nemám sklony k politikaření založenému na lžích, polopravdách, informacích vytržených z kontextů.

Nemám rád lidi, kteří si pěstují kult osobnosti, naopak jsem rád, že i dále zůstávám jedním z těch, kteří jsou mými spoluobčany a někteří i mými voliči.

Proč je podle vás Senát potřebný?Jak byste horní komoru parlamentu obhájil? Stále je terčem kritiky a někteří lidé tvrdí, že je nepotřebný, jeho provoz drahý a senátoři jej mají jako vlastní cestovní kancelář.

Osobně Senát vnímám jako jakousi radu starších. V čtyřiceti a více letech je člověk již vyzrálejší a zodpovědnější při projednávání a schvalování zákonů. Pokud bychom Senát neměli, zřejmě by se naši spoluobčané divili, jaká zásadní pochybení by se v zákonech objevila. Provoz Senátu, jehož rozpočetmuschvaluje Poslanecká sněmovna, je oproti dolní komoře daleko efektivnější a hospodárnější.

Samozřejmě lze omezit až na nulu zahraniční aktivity Senátu, ale nejsem přesvědčen o tom, že právě tyto úspory jsou těmi zásadními ve státním rozpočtu. Je třeba vědět, že i Senát hraje velmi důležitou úlohu v zahraniční politice státu, a to ať v oblasti politické nebo hospodářsko-ekonomické.

V jakém výboru byste chtěl pracovat a jaký obor preferujete?

Chtěl bych navázat na dosavadní šestiletou práci v senátním Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kterýmái ve svém vlastním názvu všechny tři obory, které preferuji.

Zvolil byste si jako svého asistenta někoho ze svých příbuzných? Využíval byste všech výhod, které senátorům tento post nabízí?

Ne, nezvolil. Ani v minulém senátním volebním období jsem příbuzné nezaměstnával.

Využíval byste všech výhod, které senátorům tento post nabízí?

Nenazýval bych to výhodami.

Podle mne se jedná o zajištění solidních podmínek a potřebného zázemí pro výkon mandátu senátora, které bych využíval v tom rozsahu jako doposud.

Jste pro přímou volbu prezidenta, omezení imunity a zdanění senátorských náhrad?

Ano, jsem pro přímou volbu prezidenta, sám jsem dokonce podával senátní návrh zákona pro přímou volbu prezidenta.

Ano, jsem pro omezení imunity, osobně imunitu v současném rozsahu ani nevyužívám.

Se zdaněním senátorských náhrad nemám problém, jen to musí být legislativně v pořádku.

Jaké jsou vaše koníčky a záliby?

Ze sportu mám  nejvíc v oblibě aktivní lyžování a ostatní koníčky a záliby si realizuji už bohužel jen přes aktivity staršího syna, který hraje v kapele, a menšího sedmiletého syna, který hraje fotbal.

Kolik si na ně vyhradíte času?

Díky mému pracovnímu vytížení mi zbývá na moje volnočasové aktivity jen minimumčasu.

Jak chcete navázat kontakty s lidmi z regionu, kteří vás v boji o Senát podpoří? Plánujete zřídit svou senátní kancelář také ve vašem senátním obvodě?

Většinu kontaktů s lidmi z regionu, kteříměvolí,mám navázánu již z předešlého období.

Chtěl bych se však pokusit o zintenzivnění vzájemné komunikace a vytvořit jakousi regionální senátorskou názorovou platformu, přes kterou bych mohl lépe prosazovat zájmy našeho regionu, ať již v Parlamentu ČR, tak na úrovni nejvyšší státní správy.

Senátní kancelář bych si chtěl určitě zřídit v Karlových Varech.

Jaká bude vaše priorita pro působení v Senátu a jak budete spolupracovat se zvolenými poslanci parlamentu za kraj?

Prioritou působení v Senátu by mělo být schvalování zákonů, které budou lidem sloužit a pomáhat, a ne jim znesnadňovat život.

S novými poslanci za Karlovarský kraj bych chtěl především řešit problematické zákonné úpravy již při jejich projednávání v Poslanecké sněmovně PČR. Pokud by k tomu byla vůle i z jejich strany, jenom bych to přivítal.

Domníváte se, že by si mladí lidé měli už nyní spořit 10 tisíc, aby měli zajištěnou důstojnou penzi?

Dovedu si takovéto spoření u mladých lidí v rozmezí od 500,- Kč do 1000,- Kč měsíčně představit s tím, že by tento systém musel být nastaven tak, aby vněmbyla zachována sociální solidarita.

Považujete za nezbytné snižovat mzdy ve státním sektoru, tedy například i lékařům?

Odpovědět na tuto otázku není tak jednoduché.Vpřípadě lékařů záleží také na tom, zdalimálékař pouze jeden závazek v jednom státním zařízení, nebo zdali ještě "nevypomáhá" někde jinde.

Zdraví je to nejcennější, co máme, a proto lidé, kteří nám pomáhají si ho udržet, by měli být též náležitě odměňováni, a neplatí to jen pro lékaře, ale i pro ostatní zdravotní profese.

Karlovarský deník, 21. 10. 2010, Rubrika: Region, Strana: 5

Štítky
Volby: 2010 senát
Osobnosti: Jan Horník
Témata: Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme