Gazdík: Zveřejněte své účetnictví

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

6. 6. 2012

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Dobrý večer. Odkryjí sociální demokraté své účetnictví? Ukážou všem na internetu veškeré finanční pohyby na svých stranických účtech? A pokud to neudělají, podaří se jim jinak smýt skvrnu, která na nich ulpěla poté, co David Rath ve sněmovně neurčitě naznačil spojení své kauzy s financováním ČSSD? Sledujete Události, komentáře. Obviněný poslanec David Rath včera ve sněmovně bez dovysvětlení naznačil, že peníze, s nimiž ho detektivové dopadli, byly určené na financování voleb. TOP 09 hned událost využila k útoku na konkurenční stranu. Sociální demokracii dnes nařkla, že její financování souvisí s trestnou činností bývalého hejtmana. ČSSD to opakovaně a důrazně popírá. Své účetnictví označuje za zcela čisté.

Lukáš DOLANSKÝ, redaktor

Tu větu řekl David Rath schválně a dal si na ní hodně záležet. Chtěl, aby vzkaz zazněl hlasitě a zřetelně. Zatímco během projevu se díval hlavně do kamery, tady mluvil záměrně k poslancům.

David RATH, obviněný poslanec /nezař./ /5. 6. 2012/

V tomto nekompletním torzu spisu naopak najdete spoustu vět a slov o tom, že peníze na volby, financování voleb. To tam najdete.

Lukáš DOLANSKÝ

Tedy jasný vzkaz sociální demokracii. Pak následoval dodatek pro veřejnost.

David RATH

Dál to komentovat nebudu, ale trvám na tom, že David Rath úplatek nevzal.

Lukáš DOLANSKÝ

Sociální demokraté přiznávají, že právě tahle pasáž je zaskočila. Pochopili, že tohle bude jedna z linek Rathovy obhajoby, tedy říct: nebyl to úplatek pro mě a nejsem v tom sám.

Jeroným TEJC, poslanec /ČSSD/

Já bych Davidu Rathovi nevyčítal, pokud by použil pro obhajobu cokoliv, tak, jak to většinou lidé činí.

Lukáš DOLANSKÝ

Středočeský státní zástupce Petr Jirát, který má kauzu na starosti, dnes nechtěl věc komentovat. Naznačil ale, že právě tohle ho bude zajímat.

Petr JIRÁT, státní zástupce

Obecně můžu říct, že samozřejmě státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. To platilo, platí a bude platit i nadále. Takže, jak se říká, chytrému napověz.

Lukáš DOLANSKÝ

Nemáte strach?

Jeroným TEJC

Já strach rozhodně nemám a jsem přesvědčen, že celá tato kauza, až bude vyšetřena, tak se ukáže, že nemá cokoliv společného s financováním sociální demokracie.

Lukáš DOLANSKÝ

Rathových slov ale okamžitě využila politická konkurence.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Vzniká tady evidentní podezření, že sociální demokracie je financována netransparentně a korupčně.

Lukáš DOLANSKÝ

Sociálním demokratům vzkázali, aby účetnictví zveřejňovali každý měsíc, a to včetně akciové společnosti Cíl, kterou ČSSD vlastní. Strana ale trvá na tom, že všechno je v pořádku.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/

Naše financování je zcela standardní, transparentní. Sociální demokracie je financována z příspěvků svých členů, je financována ze státního příspěvku a je také financována z darů od sponzorů.

Lukáš DOLANSKÝ

A tak se stalo. Když David Rath odcházel včera ze sálu, jeho poslední pohled patřil vládě. Nervozita ale zůstává spíš mezi sociálními demokraty. Lukáš Dolanský, Česká televize.

Daniela DRTINOVÁ

Martin Starec, místopředseda ČSSD odpovědný za hospodaření. Dobrý večer.

Martin STAREC, místopředseda strany pro hospodaření /ČSSD/

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ

A předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Dobrý večer.

Petr GAZDÍK

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ

Pane místopředsedo, jste si opravdu jist, že David Rath nenesl v krabici peníze, které mířily do vaší stranické pokladny?

Martin STAREC

Jsem si naprosto jist. Nemám žádný signál, který by mohl tuto větu moji vyvracet. Jsem si jist.

Daniela DRTINOVÁ

Není možné, že si tak sháněl David Rath peníze na svou kampaň před krajskými volbami ve Středočeském kraji?

Martin STAREC

Nechci spekulovat. Promiňte, nechci spekulovat o čemkoliv, protože to je věc nějakého vyšetřování. Já žádné indicie tohoto typu nemám.

Daniela DRTINOVÁ

Ale jistě to nevíte a vědět nemůžete.

Martin STAREC

Nemůžu vědět nic, co je ve spisu. Spis jsem neviděl a kauza jako taková je vyšetřována příslušnými orgány a já nejsem součástí tohoto šetření.

Daniela DRTINOVÁ

Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes ve sněmovně řekl, že sociální demokraté v krajích kradou, ani poledne nedrží.

Martin STAREC

No, já myslím, že pan kolega Kalousek by si měl trošičku dávat pozor na to, co tvrdí a říká. Možná, že my můžeme tvrdit o něm totéž, ale já bych byl osobně na tyhlety silný slova velmi opatrný.

Daniela DRTINOVÁ

Pane předsedo, nepřehnal to váš místopředseda strany?

Petr GAZDÍK

Já myslím, že jsou to skutečně silná slova, toto osočení. Na druhou stranu já jako opoziční zastupitel Zlínského kraje mám také různé signály o podivných věcech, které se dějí v Regionálním operačním programu...

Daniela DRTINOVÁ

...no a řekl byste, že sociální demokraté tedy v krajích kradou, ani poledne nedrží, když říkáte, že máte sám nějaké zkušenosti?

Petr GAZDÍK

Tak bych to určitě neřekl.

Daniela DRTINOVÁ

Nicméně nějaké indicie o tom, že skutkové podstatě trestných činů, které by mohl naplnit tento eufemistický výrok Miroslava Kalouska, by se mohl zakládat na pravdě?

Petr GAZDÍK

Určitě ano. Určitě tady policie šetří Regionální operační programy Jihozápad, Severozápad, máme tady případ Davida Ratha. Sociální demokracie nechce a nehodlá ztransparentnit svoje účetnictví. Sociální demokracie, jejím jedním z největších sponzorů je akciová společnost Cíl, kterou sociální demokracie vlastní, která je akciovou společností a u které výsledky jejího hospodaření nikde nenajdete kromě auditní zprávy. Jednotlivé toky peněz, které odkud kam do Cíle vedou, to nezjistíte. Myslím, že sociální demokracie, pokud je v takovémto vážném podezření, které včera naznačil David Rath, které dnes dalším způsobem unikly do médií z údajných odposlechů dam, které jsou společně stíhány s Davidem Rathem, tak by měla teď jít daleko nad rámec zákona. Zákon je to morální minimum, které by měla dodržet.

Daniela DRTINOVÁ

Pan Gazdík naznačuje informace Insideru, kde Kateřina Pancová hovoří o tom, že zisk z buštěhradské zakázky nejde ke mně, ale na kandidátku. To je údajně další věta z těch odposlechů. Pane místopředsedo, jak kontrolujete, zda hejtmani, politici neshánějí a nepoužívají černé peníze v krajských volbách?

Martin STAREC

No zcela jednoznačně. Máme vnitřní audit. Ten vnitřní audit je poměrně přísný, týká se každého kraje a nepochybně výsledkem přeci našeho hospodaření je výroční zpráva a veškeré doklady. My ty doklady přeci dáváme do Poslanecké sněmovny, dáváme je do kontrolního výboru a ten se jimi zabývá. A já musím říci, že co se týče hospodaření roku 2011, to znamená hospodaření nově vzniklého vedení strany po sjezdu v březnu minulého roku, žádná připomínka tohoto typu nebyla na žádné úrovni udělána.

Daniela DRTINOVÁ

Před chvílí jste ale připustil, že nemůžete úplně všechno vědět, co se děje na krajské úrovni. Kampaň v regionech je plně v gesci jednotlivých krajských výkonných výborů přece. Víte stoprocentně, že někteří krajští politici neshánějí peníze, černé peníze bez vědomí centrály?

Martin STAREC

Já musím říct jenom tolik, že my máme pod kontrolou všechny rozpočty krajů. My jsme změnili i vnitřní metodiku rozpočtování minulý rok. To znamená, že já v tomhletom ohledu jsem si jistý, že to nemohlo jít touto cestou. Nemohu se samozřejmě vyjadřovat k tomu, co kdo řekl, protože nezapomeňte, že ti, o kterých vy tady hovoříte, a o kterých je poměrně hodně hovořeno v médiích dneska, jsou ve zvláštní situaci a dostali se do situace, která je nepříjemná, a samozřejmě v takovéto situaci dělají lidé různé věci a k obhajobě použijí cokoliv.

Daniela DRTINOVÁ

Můžete tedy vyloučit, že David Rath ty peníze, které nesl podle policie v krabici, že skutečně je nesháněl pro svoji vlastní potřebu na krajské volby?

Martin STAREC

Nechci mluvit za Davida Ratha, to je věc, otázka, která by měla směřovat buď na jeho právníky nebo na něho samého.

Daniela DRTINOVÁ

Já vím. Já se ptám na ten systém váš kontrolní strany, protože vy mluvíte o tom, ČSSD navenek to komunikuje tak, že si je jistá, že to stranické financování je naprosto čisté, že ho máte pod kontrolou.

Martin STAREC

Ano.

Daniela DRTINOVÁ

A protože to takto komunikujete, tak se vás ptám na to, jestli jste si skutečně jist, že je tak krystalicky čisté, až na těch nejjednotlivějších krajských úrovních.

Martin STAREC

Je, protože ...

Daniela DRTINOVÁ

Ptám se vás na to, jestli David Rath nemohl ty peníze skutečně chtít použít na volby pro sebe.

Martin STAREC

Znova opakuji, je, protože u nás musí přeci každý dar projít nějakým systémem. To se jmenuje darovací smlouva, tam je nějaký systém ověřování fakt a já musím říci, že nemám žádný signál ani za minulý rok, ani za letošní rok, že by to šlo tak, jak je tvrzeno. Nechť ten, kdo má takovéto poznatky, se obrátí na příslušné orgány. Já je nemám, nemohu se na ně obrátit. Nejsme, jsme na světě, každopádně se může stát cokoliv, ale znova opakuju, z toho systému, ve kterém my pracujeme, tyto poznatky nemáme.

Daniela DRTINOVÁ

Tak, pane předsedo, TOP 09 ihned Rathova slova, ta neurčitá slova vlastně využila tedy k útoku na politického soupeře. Copak vy máte nějaké důkazy či indicie, že to tak je?

Petr GAZDÍK

My nemáme žádné důkazy nebo indicie, mimo podezření z minulých parlamentních voleb, kdy sociální demokracie skutečně měla bombastickou kampaň a pak mediální odborníci jasně řekli, že ta čísla, která sociální demokracie prezentovala, nepříliš sedí. Její manažeři a představitelé se ohrazovali až 90procentními slevami na různé předvolební služby na kampaň, což není úplně reálné a sociální ...

Daniela DRTINOVÁ

Pane předsedo, nehněvejte se, vy mluvíte o malinko něčem jiném, než na co já se vás ptám. Vy jste spojil financování ČSSD, které vidíte jako netransparentní a nečisté, s tou kauzou tak, jak to nastínil včera David Rath.

Petr GAZDÍK

Ano.

Daniela DRTINOVÁ

Přece když někdo něco ve sněmovně řekne, tak to neznamená, že je to pravda. Neznamená to fakt, že David Rath a jeho spolupracovníci nesli ty peníze v krabici do stranické pokladny ČSSD. Pokud jste to takto spojil, přesto ...

Petr GAZDÍK

Já také netvrdím, že to musí být pravda.

Daniela DRTINOVÁ

... tak se vás ptám, jestli na to máte nějaký důkaz.

Petr GAZDÍK

Nemáme na to důkaz. My ten důkaz, že to tak není, žádáme po sociální demokracii. TOP 09 má transparentní účet, transparentní účetnictví. Každý, nejenom, že má jasný systém, kdy každý dar nad 10 tisíc musí projít předsednictvem, musí být ověřen, od koho je, je zveřejňován na internetu.

Daniela DRTINOVÁ

Z čeho usuzujete, že financování ČSSD čisté není? Vy jste dnes logicky zaútočil na konkurenci a ptám se vás, z čeho usuzujete, že ten systém jejich není průhledný?

Petr GAZDÍK

Z toho, že sociální demokracie nechce jít v takovémto podezření nad rámec zákona. Sociální demokracie nechce mít transparentní účet, nechce každý měsíc zveřejňovat pohyby na svém účtu, nechce zveřejňovat veškeré výdaje na volební kampaně. Oni tvrdí, že vše dělají podle zákona, na druhou stranu je tu závažné podezření a zákon je přece minimum morálky. My, pokud chceme zlepšit politickou kulturu, no, tak musíme jít nad to. A jednou příčinou korupce v České republice je právě financování politických stran. I mezinárodní organizace to vidí jednu ze základních příčin korupce. Sociální demokracie jako hlavní opoziční strana a ještě s člověkem, jako je David Rath, který je podezřen ze závažné korupční kauzy, by měla v tomto směru jít nad rámec zákona.

Daniela DRTINOVÁ

Tak, pane místopředsedo, financuje ČSSD část svých příjmů skrz akciovou společnost Cíl, kterou ČSSD vlastní?

Martin STAREC

Financuje. Ale já chci říct jednu věc, já už se musím ohradit. To jsou nehorázné lži, pro které není jediný doklad. Já chci říci, že jestliže se tady pan předseda Gazdík chlubí tím, jak u nich prochází každá částka, tak u nás každá částka prochází tím auditem. Jestliže ten audit nic nezjistí ...

Daniela DRTINOVÁ

No ano, ale je to audit, u kterého si auditora vybírá strana, politická strana.

Martin STAREC

Nechte mě domluvit, jestli mohu poprosit. Já jenom chci říci, že my jsme zveřejnili všechny dárce minulého roku, prošli, dokonce jsme rozdali všem novinářům na tiskové konferenci 29. března tyto informace a za dva měsíce jsme neměli jedinou zpětnou špatnou reakci. Musím říci, že to bylo možná poprvé, kdy sociální demokracie ty dva měsíce strávila, co se týče hospodaření strany, v naprostém mediálním klidu, protože věci jsou v pořádku. Prostě já to garantuji. A co se týče hospodaření Cíle, musím říct jednu věc. My jsme minulý rok samozřejmě dostali od společnosti Cíl 30 milionů korun, to já jsem řekl, ale to je přeci záležitost účetní operace, která se jmenuje zápočet pohledávek. Od Cíle jsme fyzicky nedostali ani korunu.

Daniela DRTINOVÁ

Tak, pane místopředsedo, já jen opakuji to, že skutečně auditory si zatím podle stávajících předpisů vybírá politická strana sama.

Martin STAREC

Ano.

Daniela DRTINOVÁ

Není to nezávislý audit, který by byl třeba dosazen losováním a podobně. Strana si vybere svého auditora a samozřejmě to může zavádět občas některými ne úplně objektivními parametry výsledku toho auditu. Proč byste nemohli tedy udělat to, pokud říkáte, že vaše účetnictví je tak krystalicky čisté, aby lidé měli možnost sledovat veškeré finanční pohyby na vašem účtu na internetu?

Martin STAREC

Znova opakuji, my jsme auditovaná spolčenost, tak, jak říká zákon.

Daniela DRTINOVÁ

A já už jsem vám opakovala, že auditovaná způsobem, který si vybere sama strana.

Martin STAREC

Já opravdu nemám žádný problém s tím, aby naše účetnictví bylo auditováno jakýmkoliv dalším způsobem. Nechť se v tomhle zpřísní zákon a my se samozřejmě tomuto zákonu musíme jako všechny politické strany podvolit.

Daniela DRTINOVÁ

A neměli byste jít teď nad rámec, protože v tuto chvíli ...

Martin STAREC

Proč? Jenom proto, že pan Gazdík má nějaký názor? Já ho nemám.

Daniela DRTINOVÁ

Ne, ne, ne. Řekl to váš bývalý člen, pane místopředsedo.

Martin STAREC

Znova opakuju, pan David Rath je ve velmi zvláštní situaci a lidé ve zvláštních situacích mohou jednat zvláštně. Proč to řekl pan David Rath ve sněmovně, já nevím. Jestli je to rada advokátů, jeho osobní myšlenka nebo ne, ale nesmíte se na mě zlobit, on se ocitl v situaci, kdy jeho reakce mohou být ještě velmi zvláštní. Ale znova opakuji, David Rath není sociální demokracie. Sociální demokracie je strana, která předložila veškeré doklady a pravidelně je předkládá. Neměli jsme k nim jedinou připomínku. Pan kolega je poslanec Parlamentu České republiky. Já jsem se schválně díval, jak se účastnil on sám projednávání těchto zákonů. Nechť, prosím, činí ti, kteří činit mají. Pokud bude přijata v Poslanecké sněmovně jakékoliv zákonné opatření, které půjde k tomu, aby se zpřísnilo kontrolování politických stran, sociální demokracie pro to bude dvakrát, nemám s tím problém. Ale byl bych nesmírně rád ...

Daniela DRTINOVÁ

Tak třeba i Transparency International a některé nevládní organizace říkají, že by bylo dobré, kdyby politické strany třeba i šly samy nad rámec a zvláště ve chvíli, kdy je ve vzduchu nějaké podezření tohoto typu, aby se očistily před svými voliči, aby ukázaly dobrou vůli - my vám ukážeme na internetu veškeré pohyby na našem účtu, nemáme co tajit a v tuto chvíli, kdy tady ulpělo takové podezření na nás, my vám zpřístupníme naše finanční pohyby, abyste věděli, že skutečně jsme krystalicky čistí.

Martin STAREC

Nesmíte se na mě zlobit, ale my skutečně máme auditované ...

Daniela DRTINOVÁ

Já se nezlobím, já se jen ptám.

Martin STAREC

... účetnictví. Já jenom musím říci, že ho máme auditované ve velkém rozsahu. My jsme minulý rok vyměnili představitele, kteří mají na starosti hospodaření, my jsme vyměnili auditorskou firmu. Bude-li potřeba mít druhou nebo třetí, klidně si ji najmeme. Já jenom vím, že ti auditoři prochází všechno a v letošním roce jsme k našemu auditu přidali ještě čtvrtletní audit. To znamená každé čtvrtletí naše účetnictví tímto bude procházet. Pokud nemám žádný signál o tom, že je něco špatně a já takový signál nemám, nebudu se vydávat na trasu, ke které nemám důvod. To se na mě nesmíte zlobit. Jestli se sněmovna rozhodne, že příště bude kontrolní výbor mít své auditory, bude je losovat. Já bych chtěl říct, aby se TOP 09 podívala na své účetnictví, podívala se na své dárce a, upřímně řečeno, nekalila vodu. Já vím že dneska se to nesmírně hodilo, tohleto téma, protože církevní restituce a DPH je samozřejmě téma, které jste potřebovali ukrýt. Já vám k tomu mohu jenom poblahopřát. Děkuji vám.

Daniela DRTINOVÁ

ČSSD dostává zákonům, jak jsme slyšeli, pane předsedo. Dary straně jsou podrobeny vnitrostranické kontrole. Výroční zprávy a financování je auditováno. Proč ty výhrady? Nekalíte tedy vodu?

Petr GAZDÍK

Ne, nekalíme vodu. Já jsem se tedy od pana kolegy pořád nedozvěděl, jaký mají důvod, proč by neměli zveřejnit své pohyby na účtu každý měsíc v momentě, ...

Daniela DRTINOVÁ

Bylo by to nad rámec zákona. ČSSD dostává zákonu.

Petr GAZDÍK

... kdy tady je eminentní podezření z toho a není pouze z toho, co David Rath říká ve sněmovně. Dnes jsme se dozvěděli, že je také v odposleších, které ty dámy neříkaly pod žádným tlakem. Ty říkaly zcela jasně, že je to na volby. Také to, že za minulý rok máte skvělou zprávu, pravda, minulý rok nebyly parlamentní volby, já jsem se bavil o situaci v parlamentních volbách v roce 2010, kdy taktéž ty výdaje na volby nebyly zcela v pořádku a kdy docházelo k pochybnostem. 90procentní slevy u některých agentur jsou velmi podivné a neobvyklé. V takovéto neobvyklé situaci nevidím jediný důvod a já bych rád věděl, proč nechce jít sociální demokracie, která se jindy ohrazuje politickou kulturou. My jsme jim dnes nabídli pouze pomoc, aby to dělali tak, jak to dělá TOP 09, která tyto věci má zveřejněné na internetu, má je tam detailně každý měsíc, má tam veškeré zprávy nad rámec zákona.

Daniela DRTINOVÁ

To je pomoc, pane předsedo, o níž jste asi nečekali, že ji váš politický konkurent přijme, viďte?

Petr GAZDÍK

Přesto bychom ji rádi poskytli.

Daniela DRTINOVÁ

Tak já se vás ještě zeptám jednou, pane místopředsedo, nezvažujete skutečně to, že byste v této situaci, v níž tedy na vás útočí i politická konkurence před krajskými blížícími se volbami, že byste zvážili skutečně větší odkrytí vašich účtů nad rámec zákona?

Martin STAREC

Znova opakuji, my dodržujeme do písmene zákon, sociální demokracie se tak chová.

Daniela DRTINOVÁ

A nad jeho rámec nepůjdete? Ani ty úvahy nejsou?

Martin STAREC

Ale vždyť se bavme o věcech. Já znova jenom opakuji, že buď se týkají všech, anebo nikoho. Sociální demokracie dodržuje zákon a to je, myslím, dobře. To určitě se v tomhle shodneme. Rady od jiných, nechť je činí tam, kde je potřeba. Já myslím, že máte dost svých starostí. Vy jste malá politická strana, my jsme větší politická strana. Prostě každý máme nějakou zkušenost. Vy jste na trhu pár let, my 130 let, takže nevěřte tomu, že bychom ty své postupy neměli. Já jsem znova říkal, že v letošním roce jsme rozšířili nad rámec toho, co máme dělat, audit. Ale musím také říci, že se nechlubte, prosím, tím, že vy děláte nějaký měsíční přehled. No my ho děláme roky, měsíční přehled i vnitrostranický a divil bych se, že by novináři při našich zasedáních orgánů, které to projednávají, to neměli k dispozici. Takže asi tak.

Daniela DRTINOVÁ

Pane místopředsedo, ministerstvo vnitra navrhuje zákon, který by zprůhlednil financování politických stran. Navrhuje vznik nezávislého úřadu, který by kontroloval strany, výroční zprávy by musely být na internetu, musely by být zavedeny dva účty, jeden speciální na volební kampaně, stropy na výše darů by byly zavedeny. ČSSD je proti. Bojíte se, že byste nemohli ten systém už ovlivňovat?

Martin STAREC

Vůbec není pravda, že je ČSSD proti.

Daniela DRTINOVÁ

Vy budete pro tento zákon vládní hlasovat?

Martin STAREC

My jsme navrhli v Senátu svůj zákon v té věci.

Daniela DRTINOVÁ

Ano a já se vás ptám na tento, na ten vládní.

Martin STAREC

Co se týká oddělení účtů na volby, to už máme pro letošní rok. Máme navíc oddělen účet už i pro prezidenta, takže všechny tyhle kroky v praxi děláme.

Daniela DRTINOVÁ

Budete hlasovat tedy pro ten vládní návrh zákona, který by zprůhlednil financování politických stran a přinesl by ty přísnější ...

Martin STAREC

Já nejsem poslanec.

Daniela DRTINOVÁ

Já se ptám na sociální demokracii samozřejmě.

Martin STAREC

Já nejsem poslanec, ale pokud vím od kolegů, tak vzhledem k tomu, že se aktivně účastníme všech debat, který vedou k tomu, aby se zpřísnily podmínky kontroly veřejných peněz, který jdou do politických stran a soukromých peněz, tak nepochybně vůbec nemám pocit o tom, že bychom nepostupovali touto cestou.

Daniela DRTINOVÁ

Stačí dávat na internet jen zprávy o výdajích na volby? Podle Transparency tam musí být i běžný účet strany, jinak to nemá smysl.

Petr GAZDÍK

Ano, TOP 09 má na účtě, na internetu běžný účet strany. Každý měsíc zveřejňuje veškeré pohyby na svém běžném účtu strany. Kromě toho tam nad rámec zákona dává velmi podrobné výdaje na volby, kromě toho tam nad rámec zákona dává jaksi výroční zprávu, auditní zprávu a vše, co kterýkoliv občan může potřebovat, k čemu se může dostat.

Daniela DRTINOVÁ

Na druhou stranu senátoři ČSSD navrhují limity na  volební kampaně a k tomu se TOP 09 a Starostové staví poněkud skepticky.

Petr GAZDÍK

My se k tomu nestavíme skepticky. My jsme pro zavedení limitů. Na druhou stranu jasně říkáme, že to není všelék. Například u prezidentské volby, u které to sociální demokracie navrhla a my budeme hlasovat pro tento zákon, pro nás je mnohem důležitější, abychom věděli, kdo kterého prezidentského kandidáta financuje před okamžikem volby, aby on měl on-line účet, měl transparentní účet.

Daniela DRTINOVÁ

A podpoříte tedy limity na volební kampaň nebo ne?

Petr GAZDÍK

Ano.

Daniela DRTINOVÁ

Nakonec ho tedy podpoříte.

Petr GAZDÍK

Je tam dohoda mezi koalicí i opozicí, podpoříme.

Daniela DRTINOVÁ

Pánové, ještě stručně na konec. Má význam zřizovat nový úřad, který by kontroloval pokladny stran? Podle Transparency je riziko, že do čela úřadu budou nominováni, dosazováni političtí veteráni, kteří mohou jít některým stranám na ruku. Pane místopředsedo.

Martin STAREC

Já se přiznám, že bych spíš než politické představitele v takovém orgánu vítal odborníky. Myslím si, že vůbec není problém například losovat auditory, vytvořit systém dvojího auditu, vytvořit systém průběžného auditu. Samotná otázka transparentních účtů vůbec není problém, ale nedovedu si představit, že probíhá on-line. Musel by tam být nějaký časový okamžik, ke kterému se ty věci vyhodnocují. Přeci nebudeme své konkurenci říkat, s kým třeba spolupracujeme. Ale všechno, co povede k tomu, aby se tato věc vyřešila, ať už tato aktuální, nebo ta koncepční, tak sociální demokracie bezpochyby jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně podpoří.

Daniela DRTINOVÁ

A váš názor? Má význam zřizovat nový úřad?

Petr GAZDÍK

Určitě ne. Já si nemyslím, že nový úřad je řešením. Já si myslím, že by bohatě místo nového úřadu stačilo, kdyby některé politické strany šly s politickou kulturou a morálkou trochu napřed a dělaly věci nad rámec zákona.

Daniela DRTINOVÁ

Pánové, já vám děkuji. Na shledanou.

Martin STAREC

Mějte se moc hezky. Děkuju. Na shledanou.

Petr GAZDÍK

Hezký večer.

ČT24, 6. 6. 2012, Pořad: Události, komentáře

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme