Gazdík: Vesnice a malá města se rozhodla táhnout na Prahu

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

18. 4. 2013

Vesnice a malá města se rozhodla táhnout na Prahu. Části starostů se totiž nezamlouvá, jak chtějí centrální úřady rozdělovat evropské peníze na příštích 6 let. A chtějí proti němu v hlavním městě demonstrovat. Nejde o nějaké drobné. Pro chudší regiony má být vyčleněna částka přesahující 500 miliard korun. Starostové se bojí opakování dosavadních nešvarů při rozdělování dotací. Jestli se naplní plány vlády, tak podle nich peníze zůstanou nevyčerpané, budou rozdělovány byrokraticky a bude existovat prostor pro korupci. Koneckonců dnes vyšla zpráva, že Regionálnímu operačnímu programu Severozápad hrozí, že přijde o další 3 miliardy. Podle starostů by bylo nejlepší, kdyby se aspoň 65 procent té budoucí částky pro rozvoj venkova chopili sami. Naším prvním hostem je předseda poslanců TOP 09 a Starostů Petr Gazdík. Dobrý den.

Hezký dobrý den vám i posluchačům.

Nakolik jsou ty plány, proti kterým se starostové vymezují, vlastně hotové, dokončené?

My se proti nim vymezujeme teď, protože právě teď na ministerstvu zemědělství a ministerstvu pro místní rozvoj se chystá jaksi kompletace těch dokumentů, které by měla do konce května nebo června schválit vláda. To, co my z těch návrhů zjišťujeme, je velmi otřesný stav, kdy ty návrhy neodpovídají pozičním dokumentům o přípravě dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou.

Prosím vás pěkně, v jakém smyslu neodpovídají těm dokumentům?

Když to strašně zjednoduším, Evropská unie nám tam navrhuje některé cíle, kam by ty peníze měly jít, kam by se měla Česká republika do roku 2020 posunout. Jeden, jenom jedna z těch věcí, a jich je mnoho, ať je to životní prostředí, sociální oblast nebo právě koheze, to znamená srovnávání silnějších a slabších regionů, v těch dokumentech nejsou příliš zohledněny. A to se starostům samozřejmě nelíbí. Neexistuje tam ...

To znamená, to znamená, že by šlo méně peněz na ty chudší regiony a více na jiné oblasti?

Přesně tak. Neexistuje tam také jednotná linie těch dokumentů. Starostové protestují, nebo nám se nelíbí, že v těch dokumentech nelze zřídit jednotnou platební agenturu a jednotné metodické prostředí, což bude znamenat další obrovské byrokratické náklady. Nejsou tam definována ...

Počkejte, a ta jednotná platební agentura, to už zatím existovalo, nebo je to nějaký optimální model?

Je to optimální model, zatím to samozřejmě neexistovalo. A právě to je jeden z důvodů, proč se některé operační programy dostaly do obrovských potíží. Vy jste tady mluvil o regionálním operačním programu jednom konkrétním. Ale ty potíže mají i další programy, které dnes je těch programů 24, každý z nich má naprosto jiná pravidla, jiné, jinou byrokratickou zátěž, jiné dokumenty. A celé to způsobuje, způsobuje vlastně to, že my nebudeme schopni vyčerpat značnou část peněz, která byla pro toto období alokována. Proto ...

A co by se konkrétně ...

... nechtějí, aby se to opakovalo.

Ano, a co by se konkrétně mělo v tom způsobu čerpání peněz změnit? Tedy kromě té už zmiňované jednotné platební agentury.

Tak, určitě by se měly jasně definovat priority. Určitě v těch prioritách by měla být promítnuta urbální a územní dimenze do všech operačních programů. Aby to, když to řeknu lidsky, tak aby to nebylo na nesmyslné koncepce, chlebíčky, IT systémy ministerstev, ale aby ty peníze skutečně šly do území a aby skutečně bylo měřitelné nějakým způsobem stanovené cíle, které v roce 2020 buď splníme nebo nesplníme. Což může být procento HDP, výše, výše snížení nezaměstnanosti například, nebo peníze investované do sociálních věcí, do, do životního prostředí a tak dál. Těch kritérií lze nastavit celou řadu.

Starostové navrhují, aby aspoň 65 procent částky pro rozvoj venkova mohli ovlivňovat sami, dostávat je vlastně nárokově. Ale myslíte si, že by se tímto způsobem zabránilo korupci? Přece asi nemůžete úplně ...

To je, pane redaktore, při vší úctě, to je návrh sdružení místních samospráv. Já mu, já mu rozumím, ale v současné době ho nevidím úplně jako reálný. To je jeden z konkrétních návrhů. Pro nás je důležité, aby byly ty obecné cíle, které, které by byly splnitelné, aby byly řešeny disparity, konkurenceschopnost, sociální sítě, aby část peněz šla do enviromentalismu, aby byla jedna platební agentura, aby se omezila byrokracie a aby nebylo, nebylo možné jako v tom, v tom dávat příliš prostoru korupci.

Petr Gazdík z TOP 09 a Starostů. Děkujeme, na shledanou.

Hezký večer. Na shledanou.

Tomáš Pavlíček

Český rozhlas PLUS, 18. 4. 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme