Gazdík: ODS začala hrát jasně zdržovací taktiku

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu Petrem Gazdíkem

8. 11. 2010

Moderátor

Dobré odpoledne. Radnice největších měst ovládli koalice ODS a ČSSD. Jen v Praze se ještě jedná a i tam jsou jednání velmi bouřlivá. TOP 09, strana, kterou mnozí voliči volili v touze po změně, mnoho starostů po komunálních volbách nezískala. Osvědčené týmy občanských a sociálních demokratů zaběhnuté v˙řadě statutárních měst k˙vládnutí TOP 09 nepřizvali. Hostem Interview je dnes bývalý starosta, dnes poslanec Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a také lídr Hnutí starostové a nezávislí, kteří k˙TOP 09 partnersky patří. Vítejte.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Hezký podvečer.

 

Moderátor

Pane předsedo, situace v˙Praze vyjednávání o budoucím složení magistrátu, zastupitelstva se i po dnešku dál vystupňovala. Ta situace je tam hodně bouřlivá a poslední informace je taková, že z˙vyjednávacího týmu odešel Jiří Dienstbier mladší za ČSSD, protože nesouhlasí s˙případným dalším vyjednáváním o budoucí koalici mezi ODS a ČSSD. Top 09 má řadu výhrad v˙tomto ohledu. I dnes tiskem a vůbec v˙mediálních výstupech další protestní prohlášení ze strany Top 09 zazněly. Podle Vás je koalice ODS a ČSSD už jasná věc? Je upečená, jak se říká?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já si dovolím na začátek nesouhlasit. Já myslím, že situace v˙Praze není bouřlivá pouze dnes, ale už několik posledních let.

 

Moderátor

Ano, ale dnes dál graduje.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Dnes dále graduje, protože voliči v˙Praze jednoznačně rozhodli, že chtějí na radnici změnu. Zvítězila strana Top 09 s˙nebývalým úspěchem, ODS velmi prudce ztratila od posledních voleb a měla by to brát jako signál od voličů. Místo toho se snaží o ne ani velkou koalici, ale o koalici jaksi vzájemného prospěchu, koalice podivných vazeb, koalice kmotrů, koalice lidí, kteří spolu mají nějaké ekonomické vazby. To podle mě není dobře. Já to znám ze statutárního města Zlín nebo ze Zlínského kraje, kde se tak dělo již po několik volebních období a kde tentokráte voliči jasně rozhodli, že tudy cesta nevede. A jak ODS, tak ČSSD skončila s˙velmi špatnými výsledky v˙opozici.

 

Moderátor

Máte nějaké jasné signály, jasné motivy, že ta koalice mezi ODS a ČSSD je už jaksi předem upečená, že už je to dnes jasná věc?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Ty signály vnímáme a myslím, že i Vy vnímáte a diváci také už delší dobu...

 

Moderátor

A jasné důkazy?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Jasné důkazy nejsou, myslím, že tady ODS začala hrát jasně zdržovací taktiku. Její lídr Svoboda, kterého jsem si donedávna velmi vážil, považoval jsem ho za velmi korektního člověka, z˙posledních mediálních vyjádření hraje velmi podivné hry a neumí jako chlap jasně říci ano, ne.

 

Moderátor

Neudělala chybu Top 09, že v˙Praze se chvíli zdálo, že to jednání mezi ODS a Top 09 probíhá konstruktivně. Potom TOP 09 najednou zčista jasna předstoupila před novináře a naznačila, že ODS se snaží tedy kmotrovsky, jak říkáte Vy sám, ujednat za zády koalici s˙ČSSD. Logicky ODS se urazila a odešla z˙těch jednání. Neudělala závažnou chybu i TOP 09? Protože, když takto osočíte partnera, tak s˙ten druhý samozřejmě ptá, jestli jste opravdový partner a jestli se s˙Vámi dá počítat, jestli jste čitelní?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Pokud se˙s˙tím partnerem nějaký čas bavíte a ten partner vám není jasně schopný říct, půjdeme na tuto stranu nebo na tuto stranu, tak to není příliš solidní jednání. A myslím, že to prohlášení, které předsednictvo TOP 09 vydalo, bylo velmi zdvořilé. Ono mluvilo, zdvořile žádalo pana premiéra Nečase o to, aby pokud myslí vážně to co říkal na volebních billboardech, že chce změnu, že chce skutečné ekonomické reformy, že chce vyčistit ODS od tzv. kmotrů, tak aby v˙tomto případě zasáhl. Nestalo se tak. Dnes jsme tam, kde jsme.

 

Moderátor

Pokud si ale chcete někoho brát, pokud si muž chce vzít nějakou ženu, tak je dobré běžet za jejím tatínkem a prosit ho o nějaké dojednání. Není to přeci věc důvěry mezi těma dvěma, kteří se chtějí brát bez nějaké žádosti otce, aby to za ně rozhodl, aby tu smlouvu budoucí manželskou dojednal za ně?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já s˙Vámi naprosto souhlasím, nicméně pokud ona žena se neustále neumí vyjádřit a jasně neříká, jestli toho dotyčného partnera chce nebo nechce, tak ono ani běžení za tatínkem moc nepomůže.

 

Moderátor

Ale třeba ta žena toho muže nechce. Třeba si ho nechce vzít a tak je otázka, proč vlastně nebo kde je psáno, že primátorem, starostou musí být ten, kdo vyhrál volby?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

To samozřejmě nikde napsáno není, byť naše strana má v˙programu a usilujeme o přímou volbu starostů, která by jasným způsobem tento problém vyřešila. Nicméně tady nejde pouze o to, kdo bude primátor. To je samozřejmě věc volebních jednání. Tady jde o to, jakým způsobem Praha bude pokračovat dál. Praha nutně potřebuje změnu a voliči jednoznačně řekli, že změnu chtějí. To, co teď vyjednává ODS, ČSSD to jakým způsobem vypadaly volby v˙Praze, jak se změnil jednostranně volební zákon, byť v˙tomto případě momentálně ku prospěchu TOP 09, nicméně myslím, že ne úplně férově, to nebylo v pořádku. A to, co se děje dál opět není v˙pořádku. Voliči, znovu opakuji, řekli - chceme to jinak.

 

Moderátor

Ta situace v˙Praze komplikuje dnes už situaci i na celostátní úrovni. Došlo nebo nastalo napětí mezi premiérem Nečasem, ministrem a předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. Místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek žádá omluvu po lídrovi pražské ODS, tedy myslím volebním lídrovi Bohuslavu Svobodovi. Myslíte, že ta situace, která je dnes tedy poměrně dost divoká může mít nějaký dopad na vládní koalici?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já se domnívám, že ne. To, že pan ministr Kalousek žádá omluvu po panu Svobodovi...

 

Moderátor

Žádá ji proto, že poškodil dobré jméno ministerstva i vlády.

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Neustále opakujeme, že to, co pan Svoboda říká je nesmysl. Rozpočtové určení daní není tématem pražské politiky. Rozpočtové určení daní je tématem celosvětové politiky. TOP 09 jasně deklarovala a já sám jako lídr starostů jsem několikrát deklaroval to, že Praze v˙současné ekonomické krizi by neměly být v˙rozpočtovém určení daní ubrány žádné prostředky...

 

Moderátor

Já jen abych uvedla diváky do obrazu. Tam šlo o to, že Praha podle vyjádření Bohuslava Svobody měla přijít o 13 až 14 miliard právě v˙rámci tohoto opatření.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

To je naprostý nesmysl, výmysl. My jsme to několikrát dementovali. A vzhledem k˙tomu, že pan Svoboda to neustále opakuje, tak to považujeme za zoufalou argumentační nouzi.

 

Moderátor

A Vy si myslíte, že to je jeden z˙motivů nebo jeden ze záměrů, jeden ze zástupních problémů jak říci nemůžeme se dohodnout, TOP 09 proto musíme jít do vlády v˙Praze s˙ČSSD?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Ano, samozřejmě. Považujeme to za jeden ze zástupních problémů a i tu naši zdvořilou žádost ODS použila k˙tomu, aby z˙toho udělal zástupní problém.

 

Moderátor

Proč by to ale Bohuslav Svoboda potřeboval? K˙čemu on potřebuje v˙uvozovkách tedy starou vazbu s˙ČSSD na magistrátu? On hraje dnes vabank, alespoň se to zdá, i s˙tou starou v˙uvozovkách ODS. Přeci odmítl staré tváře - trio Richter, Blažek, Klega, nanominoval si nové tváře. Proč on by si špinil své jméno, které doteď dá se říci má velmi dobré nějakým pletichařením a starými vazbami?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Mě trochu pražská politika připomíná loutkové divadlo. Pokud změníte jednotlivé maňásky nebo jednotlivé loutky, tak to ještě neznamená, že se mění ti, kdo za ty loutky tahají. To je případ pražské politiky a pana Svobody. Pokud by pan Svoboda myslel skutečně změnu vážně, tak nemá jinou možnost než koalici s˙TOP 09. Na radnici jsou pouze tři strany a TOP 09 jasným způsobem vyhrála.

 

Moderátor

Dobře, mluvíte o loutkovém divadle, znamená to, že si městský nebo to, co si myslíte je jedna věc, ale jestli proto máte nějaký jasnější důkaz, že tedy dnes už Bohuslav Svoboda nějakým důvodem se dostal do toho soukolí a jsou na něj takové tlaky, aby zachoval ty staré vazby třeba z˙důvodů ekonomických, obchodních, samozřejmě Praha to je jeden velký byznys.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

To se musíte zeptat pana Svobody.

 

Moderátor

Ptám se na to, jestli Vy máte nějaké důkazy, protože TOP 09...

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já usuzuji a to je můj názor a já usuzuji z˙jednání pana Svobody, já jsem pana Svobodu považoval za velmi čestného a korektního člověka, nicméně jeho poslední vyjádření vypadají, že v˙tom trochu tápe, že neumí chlapsky říci ano, ne, jdu s˙vámi, nejdu s˙vámi.

 

Moderátor

Na loutkovém divadle v˙tomto směru nejsou ale dnes takovými loutkami vlastně bez nějakého vlastního silného projevu té realizované vůle směrem ke koalici. Všichni ti lídři Zdeněk Tůma, dnes Jiří Dienstbier mladší, který odstoupil, protože ČSSD si evidentně dělá vlastně v˙tom koaličním vyjednávání co chce bez lídra, který určitě jako měl nějaký silný vliv na výsledek volební v˙Praze. Nejsou vlastně všichni ti lídři jen takovými loutkami, které jsou nějakým způsobem v˙Praze terminováni jednak tedy vůlí těch obchodních zájmů, ale i těch politických z˙vyšších sfér.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já samozřejmě nemohou mluvit za ostatní strany a vážím si činu pana Dienstbiera, který jasně deklaroval a prostě tady to se mi líbí, tady nechci být a u toho nebudu. Na jeho místě bych asi jednal stejně. Já mohu mluvit pouze za TOP 09. TOP 09 nic takového nedělá, náš lídr pan Tůma je jeden z˙nejlepších možných lídrů, které si dovedu představit na pozici primátora Prahy. A ten člověk jedná skutečně za Prahu, za TOP 09 a není to žádná loutka ve vleku pana Schwarzenberga nebo Kalouska.

 

Moderátor

Když se ještě podíváme na to tím pohledem toho plánovaného sňatku. Tak když TOP 09 začala jednat s˙ODS o té manželské smlouvě na magistrátu, tak jí dala nějaký návrh a v˙tom návrhu TOP 09 navrhla, aby obsazení v˙radě hlavního města bylo 6:5 v˙její prospěch. Získala by primátora, ODS by dostala místo prvního náměstka. Primátor by pak měl ještě další tři náměstky, jednoho z˙ODS, dva z˙TOP 09. ODS při bližším pozorování nebo při přečtení té smlouvy usoudila, že by v˙takové koalici byla mladším bratrem. Padlo někdy to, že by TOP 09 té budoucí partnerce nabídla něco víc? Že by třeba se vzdala primátora v˙její prospěch? Možná, že na to ODS čeká, že by teď usnadnilo to dojednávání té koalice.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Víte, já jsem předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, nicméně přímo se těchto jednání neúčastním. Takže netuším, jak by se mohlo postupovat dále nebo jak jsou na tom vyjednávací týmy konkrétně v˙této chvíli.

 

Moderátor

Neptal jste se na to a vlastně aktuální informaci, jestli třeba...

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Aktuální informace bohužel nemám.

 

Moderátor

Takže nevíte ani to, jestli třeba ve hře bylo to, jestli by starosta byl nebo nebyl přepuštěn?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Upřímně netuším.

 

Moderátor

Jak se díváte na to obecně, že v˙řadě těch statutárních měst i tam, kde třeba TOP 09 a starostové vyhráli, nevládnou, protože tedy ODS a ČSSD vsadili na ta ověřená spojenectví? Jak si to vysvětlujete?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Vysvětluji si to, že to není úplně v˙pořádku. Protože ODS a ČSSD spolu svádějí na celostátní úrovni zásadní boj a jak volby do PS, tak i tyto komunální volby byly ve znamená kampaně, kde ty strany výrazným způsobem jaksi akcentovaly boj jedna proti druhé.

 

Moderátor

A jak si vysvětlujete to, že vás ODS v˙těch městech nechce? Když vás chce tedy na vládní úrovni, proč vás nechce ve městech? Jak si to vysvětlujete? Nebo jestli jste třeba mluvil s˙některými lidmi v˙těch krajích o tom, jak se vaří koalice, s˙jakým záměry, proč to tak je?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

TOP 09 vznikla proto, protože už jsme se nehodlali déle dívat na to, jakým způsobem je u nás řízena politika. Mluvili jsme o tzv. privatizaci veřejné moci. My jsme nechtěli,a by tuto zemi řídil někdo v˙pozadí, aby to řídily ekonomické zájmy a proto jsme šli do politiky a proto jsme patrně i získali ten úspěch, který jsme v˙parlamentních volbách získali. ODS šla s˙tím, že mluvila o snaze očistit se, změnit sama sebe uvnitř. To, co se teď děje svědčí o tom, že ty změny nebudou zas tak hluboké, jak tato strana deklarovala a je na voličích v˙dalších volbách, aby to ocenili.

 

Moderátor

TOP 09 si je určitě vědoma, že pokud neovládne města, tak se bude hůře etablovat do budoucna i v˙té vysoké politice. Na druhou stranu z˙řad ODS ve městech občas zaznívá, že jste nečitelní TOP 09 a Starostové. Možná, že něco právě naznačují i ta jednání v˙Praze, pokud tedy jde o tu nečitelnost. Berete tu výtku vážně?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Ne, nebereme ji vážně. Myslím, že máme naprosto jasný program. Svého času jsme byli označováni ze strany ODS za pravicové populisty, takže tehdy věděli, jaký je náš program, věděli, že podle nich je pravicově populistický a dnes jsme nečitelní. Nezlobte se, to je jeden z˙dalších nesmyslných zástupních argumentů. Náš program je poměrně jasný.

 

Moderátor

Budete moci vůbec potom, co se teď odehrává nějakým způsobem opravdu do budoucna seriosně a vážně spolupracovat s˙ODS? Jestli toto nebude mít skutečně dopad i na tu celostátní úroveň, protože to, co se teď odehrává, tak nějakému důvěrnému partnerskému soužití v tom vládnutí moc sílu nedává.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Na té celostátní úrovni jsme se domluvili jasným způsobem...

 

Moderátor

Dá se to oddělit? Přeci jen ty emoce tam zřejmě působit budou, už na té celostátní úrovni prosakují.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Víte, já nejsem celostátní v˙politice proto, abych ze ventiloval svoje emoce. Já jsem v˙celostátní politice proto,a bych naplňoval program své strany a i změnil to, co změnit chci, to, co je v˙této zemi potřeba. Myslím, že se o to snažíme, celá vládní koalice. Že se celá vládní koalice celkem jasně shodla na jasném koaličním programu a ten se snažíme naplňovat. Tam v˙tomto programu žádný rozpor s˙ODS není, protože on je jakýmsi průnikem našich programů. To, že některé osobní věci bude jedna či druhá strana považovat za křivdy je běžná součást politiky.

 

Moderátor

Ve kterém městě kromě tedy známé kauzy Brna, kde mnozí novou koalici ODS a ČSSD nepochopili, protože tam mohly vládnout TOP 09 a tuším s˙Lidovci. V˙kterých dalších městech ještě přišla studená sprcha, pokud jde o ty nové koalice? Kde je to nejhorší?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já to neumím říci přesně, kde v˙kterých městech přišla studená sprcha. Nicméně, když se podíváte na ta největší města, tak ta studená sprcha je přímo úměrná velikosti finančních prostředků, které ta města obhospodařují. Takže velká koalice vznikla v˙tzv. velké nebo patrně vznikne v˙tzv. velké čtverce - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a v některých dalších velkých statutárních městech. Já ale věřím, že dobrým základem pro to, aby v˙dalších volebních obdobích došlo ke skutečné změně v˙ČR je nejenom to, že vznikla TOP 09 a že je to poměrně silná strana na celostátní úrovni a spolupracuje se starosty v˙těch nejmenších obcích, ale také to, že existuje celá řada středových místních stran i ve velkých statutárních městech, které v˙těchto komunálních volbách poměrně velmi uspěly. A to je podle mne budoucí základ toho, jak by mohla vypadat komunální politika v˙ČR i bez těch dvou největších stran. Typickým příkladem je město Zlín, kde TOP 09 společně se Starosty během jednoho dne byla schopná s˙takovými středovými a dalšími subjekty uzavřít koalici.

 

Moderátor

A dnes jste se rozhodl, že požádáte ministerstvo vnitra, aby právě ve Zlíně svolalo ustavující zastupitelstvo na 16. listopad. To znamená, že ta situace tam úplně klidná také není.

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

To je jeden z˙důkazů, jak moc se drží ta koalice zuby nehty ODS s˙ČSSD na radnici a jak moc se snaží za sebou uklízet stopy. Protože paní primátorka má dnes do půlnoci poslední termín k˙tomu, aby neporušila zákon o obcích a aby svolala nové zastupitelstvo. Vypadá to...

 

Moderátor

Ale tam byly přeci volby zpochybněny v˙jedné z částí.

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Ne, nebyly zpochybněny. Oni byly právě zpochybněny v˙sousední samostatné obci Lhota u Zlína a magistrát měl tyto informace od soudu zavčasu. Ta stížnost byla neúplná...

 

Moderátor

Takže v˙tom to nevidíte?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

V˙tom to určitě není, je to úplně v˙něčem jiném.

 

Moderátor

Proč TOP 09 zpochybnila volby v˙Praze 6, kde váš kandidát Bedřich Moldan prohrál o 70 hlasů? Někdo vyhrát musí, byť je to o pár hlasů.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Ten výsledek byl skutečně velmi těsný a my jsme pouze chtěli mít jistotu, že ty volby skutečně byly řádně spočítány. Je tu snaha o to,a by ten těsný výsledek se ukázal jako naprosto legitimní a pravdivý.

 

Moderátor

Lídr Hnutí starostové a nezávislí a předseda je jich poslaneckého klubu spolu s˙TOP 09, Petr Gazdík. Jakou reálnou sílu starostové v˙klubu mají, ještě se zeptáme v˙Interview. Před chvíli jste mi řekl, že nejste v˙politice proto, aby jste ventiloval své emoce, ale minulý týden jste se pohádal ve sněmovně s˙úřadujícím šéfem ČSSD, který si stál v˙debatě ohledně jednoho zákona, jestli ten přídavek starostové k˙TOP 09 není jen podvodem na voličích. Do jaké míry tedy opravdu starostové ovlivňují politické konání a rozhodování uvnitř toho vašeho uskupení TOP 09 a Starostové a nezávislí?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Já si myslím, že velmi významným způsobem. Už to, že jsem předseda společného poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové mluví za všechno. V˙našem poslaneckém klubu je 15 starostů z˙41 poslanců je to poměrně velká síla. A starostové jsou ti, kteří ty problémy znají tak nějak zespodu, znají je od svých občanů a jsou denně s˙realitou zákonů konfrontováni na té úrovni, na té regionální úrovni a na té praktické úrovni.

 

Moderátor

Ale v˙říjnu se třeba starostové rozčílili, že jim místopředseda TOP 09 tedy vlastně jejich ministr financí Kalousek zrušil příspěvky na projekty o dotace z˙EU. To se pak zahladilo. Ale mluví s˙nimi někdo předem z˙vedení TOP 09 o záměrech, které se vlastně týkají té starostovské agendy?

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Tak předně kdy je nezrušil místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, ale zrušila je celá vláda a je to rozhodnutím vlády. To je první problém. Druhý problém nezrušil je obcím, zrušil je regionálním radám, respektive krajům, které regionální rady, rady ovládají.

 

Moderátor

Nemluvila jsem o obcích, mluvila jsem o tom, že to starosty poměrně dost nadzvedlo ze židle.

 

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Nás to nadzvedlo ze židle z˙toho důvodu, že jakýkoliv zásah do pravidel hry během hry považujeme za nefér. Pokud během fotbalového zápasu někdo posune jednu branku někam jinam, tak ten zápas není kvalitní, nemá dané pravidla hry a nemůžou ty týmy soupeřit správně. Stejně tak u evropských fondů prostě je během administrace, během toho, kdy ty obce či kraje získaly prostředky, tak se nesmí měnit pravidla.

 

Moderátor

Já se ptám na to, pane předsedo, jestli dopředu starostové, kteří vlastně tedy dnes fungují i na té centrální celostátní úrovni, jestli vědí o záměrech, které se připravují na vládě TOP 09 předem? Aby se třeba k˙nim mohli vyjadřovat. Jestli mají tu reálnou vůli nebo spíš reálnou realizační nějakou vůli k˙tomu, aby mohli změnit to, co třeba by nebylo v˙té starostovské agendě dobré.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

O většině určitě ano, o většině víme. Přiznám se, že o tomhle konkrétním jsme se dozvěděli až po jaksi schválení vlády. nicméně většina věcí, které se tady v˙té zemi mají reformně dělat, ty neschvaluje pouze vláda. Ty se dějí zákony a zákony se schvalují ve sněmovně. A já jsem předsedou jednoho ze tří koaličních klubů, přes které prochází všechny zákony v˙prvním, druhém i třetím čtení. Takže my máme dost velkou reálnou sílu ovlivnit to, jak ty zákony budou vypadat.

 

Moderátor

Pane předsedo, odbory a odbory veřejné správy dnes oznámily, že 8. prosince se uskuteční velká stávka proti snižování veřejných prostředků ve veřejné správě. Mohla by to být vůbec historicky největší stávka. Nedá se v˙něčem ustoupit?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Nedá se skutečně v˙ničem ustoupit. Já si myslím, že odborům se již ustoupilo proti původním záměrům vlády dostatečně. Odbory jsou velmi spojené s˙ČSSD a my to spíše považujeme za jakýsi politický folklor a snahu odborů zbytečně, naprosto zbytečně vyhrotit situaci. Odbory nepřišly s˙žádným jiným řešením, jiným smysluplným řešením, nepolitickým řešením, neideologickým řešením na to, jak vyřešit zadluženost ČR. Jak dospět k˙tomu, aby jsme tady v˙době ekonomické krize nastartovali větší ekonomický růst. Jak získat to, aby ČR si každoročně na svůj běžný provoz nemusela půjčovat.

 

Moderátor

Nedostává s˙tím ČR na minové pole, nerozbourá se sociální smír? Co nastane?

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

To nevím, co nastane, jak dalece jsou odbory zatím. Nicméně já plně stojím...

 

Moderátor

Je to jejich právo samozřejmě.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

To je samozřejmě jejich právo. Jestli oni hodlají stávkovat, ať svého práva jistě využijí. Je to je jich svobodné rozhodnutí. A já si myslím, že tady tři miliony občanů ČR rozhodlo o tom, že chce změnu v˙české politice, že volilo pravici, že volilo reformy a před volbami TOP 09 byla označována za stranu velmi tvrdou a přesto jí dalo hlas 16,7% voličů. Takže i když půjde stávkovat znovu 40 tisíc lidí, tak to pořád není nic proti třem milionům voličů, kteří volili reformy, volili tvrdé reformy tak, aby jsme se svým dětem jednou mohli podívat do očí. Jestli je něčí názor, že to co ČR má chceme provést teď a chceme zadlužit naše děti a chceme jim nechat pouze dluhy, je to jeho názor a ať využije svého práva a stávkuje. Já mám jiný názor.

 

Moderátor

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, Petr Gazdík. Děkuji Vám za Interview, na shledanou.

Petr Gazdík, STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09:

Děkuji Vám, hezký večer.

ČT 24, 8. 11. 2010, Pořad: Interview

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme