Gazdík: Církevní restituce žádná vláda za 20 let nevyřešila

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

15. 6. 2012

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pokračuje červnová schůze sněmovny. Poslanci by se opět mohli dostat ke kontroverzním církevním restitucím. S jejich schválením ostře nesouhlasí opozice. Sociální demokrati se proto rozhodli oddalovat obstrukcemi závěrečné hlasování o restitucích. Budou v tom pokračovat i dnes? Zeptáme se právě teď.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Do Poslanecké sněmovny zdravíme předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jeronýma Tejce. Dobrý den.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Dobrý den.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

A po telefonu se k nám přidá také zástupce koaličního tábora, předseda poslanců TOP 09 Petr Gazdík. I vám dobrý den.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Hezké dobré ráno.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Pane poslanče Tejci, pokud dnes ve sněmovně dojde na církevní restituce, budete pokračovat v protahování debaty před závěrečným hlasováním?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Nepochybně ano, my využijeme všechny možnosti a o tom jsem informoval nejen veřejnost, ale také předsedy koaličních klubů v tom smyslu, že máme zájem na tom, aby nebyly schváleny církevní restituce v červnu, aby se o nich nemohlo hlasovat, případně opakovaně v červenci, kdy by se mohly vrátit ze Senátu a máme zájem na tom, aby ta debata pokračovala do září, aby jak koaliční poslanci, tak samozřejmě i opoziční mohli přemýšlet o tom, co tento návrh zákona přináší, v čem je špatný a zda podpoří naše pozměňovací návrhy, se kterými se snažíme zákon změnit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Přesto se v kuloárech začíná mluvit o tom, že byste ve vztahu ke koalici přišli s určitým kompromisním návrhem a v tom směru, že byste požadovali odklad té diskuse a rozhodování na září výměnou za konec toho protahování. Je to tak?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Je to v zásadě tak. Pokud, a takový návrh já jsem včera přednesl svým partnerům v koaličních stranách, bude koalice ochotna přerušit projednávání tohoto návrhu zákona do září, pak to pro nás bude dostatečný důvod k tomu, abychom v této věci došli ke kompromisu, jakým způsobem bude v září tato problematika projednávána, ale rozhodně nemůžeme ustoupit nyní, nemůžeme ustoupit od toho, abychom vetovali projednávání zákonů ve třetím čtení jindy než je středa a pátek od 9 do 14 hodin a pokud koalice na toto nepřistoupí, tak budeme muset tady strávit několik týdnů jednáním o restitucích a já myslím, že to bude dostatečně zábavné pro kolegy v koalici, aby si rozmysleli, zda skutečně trvají na tom, aby restituce prošly v této podobě.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Pane předsedo Gazdíku, konec obstrukcí výměnou za odklad schvalování církevních restitucí na září. Je to pro TOP 09, coby jednu z koaličních stran, zajímavá nabídka?

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

My jsme rozhodně trpělivou stranou. Církevní restituce se v této zemi schvalují 20 let. 20 let žádná vláda, ani vlády sociální demokracie nebyly schopny tento problém vyřešit. My určitě jsme připraveni být trpěliví, a jestli církevní restituce budou schváleny v červenci, v září, nebo v listopadu, to pro nás není to nejzásadnější. My budeme trpěliví.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Teď je otázka, pane předsedo, jakým směrem se tedy ta vaše trpělivost vydává? Kdybyste to mohl konkretizovat? Jestli ta trpělivost směřuje k tomu, že přestojíte ten odklad toho hlasování, přestojíte ty obstrukce sociálních demokratů, nebo jestli ta trpělivost směřuje k tomu, že byste kývli na tu nabídku, že by se ta závěrečná diskuse a hlasování o církevních restitucí odložilo na září výměnou za to, že ty obstrukce skončí, jak navrhují sociální demokrati?

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Koaliční jednání k této věci bude teprve dnes dopoledne, takže závěrečné stanovisko koalice já tuto chvíli neznám. Já osobně si dovedu představit, že bychom odložili to schvalování církevních restitucí na září, nevidíme v tom žádný zásadní problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Čili to je to, s čím TOP 09 na to dnešní jednání půjde, nebo alespoň vy.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Pro nás jsou přijatelné obě varianty, je to o jaksi počtech jednotlivých poslanců, o jejich předem plánovaných cestách, ať už v jednotlivých výborů a různých dalších akcí. Jestli jako koalice jsme schopni dát v určitém termínu dostatečné množství poslanců, v našem případě všechny poslance dohromady, je to spíše otázka technikálií a taktiky, než nějakého pocitu, nebo toho, co chceme.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Pane poslanče Tejci, proč koalici tento určitý obchod nabízíte? Co si od toho dokladu schvalování restitucí slibujete?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Tak my bychom rádi měli ještě více času na to, abychom přesvědčili nejen veřejnost, ta už možná je přesvědčená z 80 %, vnímá ten návrh, který předkládá vláda jako nespravedlivý. Ale také některé koaliční poslance, protože těch argumentů, které se objevily nejen v těch posledních měsících, ale také v posledních dnech, je řada. Já bych připomněl především to, co bylo zmíněno zpravodajem tohoto zákona, panem poslancem Bendou, že by se měly vracet církvi i pozemky, případně nahrazovat, které byly zabaveny záborem ještě tehdy demokratického parlamentu v roce 1947 jenom proto, že ten formální přepis v pozemkových knihách se nestihl do 25. února 1948. To je jeden zásadní problém. Kromě toho jsme přesvědčeni, že ono předražení a přeplácení toho narovnání je opravdu vysoké a chtěli bychom na konkrétních číslech prokázat, což samozřejmě děláme, že ten nápad vyplatit církvím navíc ještě finanční kompenzaci znamená vyplacení více prostředků o několik desítek miliard a to jsme schopni dokladovat na jednotlivých číslech a my bychom rádi, aby o tom ještě poslanci koalice mohli přemýšlet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pane předsedo Gazdíku, uvažuje koalice i v tom směru, že by přeci jenom v rámci toho třetího čtení učinila druhého a třetího čtení, učinila nějaké změny v církevních restitucích? Jednoduše proto, aby při tom závěrečném hlasování měla větší jistotu potřebného počtu hlasů, myslím tím změny, které by vycházeli vstříc třeba Věcem veřejným, které požadují například přijetí takzvaného výčtového zákona, který by přesně určil, který majetek se má vracet?

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Věci veřejné moc dobře ví, že přijetí výčtového zákona by zásadním způsobem zkomplikoval církevní restituce, odložil by je o minimálně další rok až dva, protože bychom vlastně udělali práci za církve, udělali bychom to, že veškeré podklady pro vydání těch jednotlivých majetků by nemusela shánět ten, ta církev, nebo ten konkrétní vlastník, kterému bude vydáváno, ale musel by je sehnat, dát do složek a připravit stát. Tady existuje výčet toho majetku. Existuje, ten majetek je blokován na listech vlastnictví jednotlivých obcí, dle zákona o půdě. Nicméně tato taktika Věcí veřejných je pouze zdržování a faktická snaha o to, aby církevní restituce nebyly přijaty.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Takže, jestli vás chápu správně, o žádných změnách koalice neuvažuje i přesto, že v tom případě riskuje, že by církevní restituce teoreticky nemusely projít, protože přeci jenom máte v koalici určité Achillovy paty, poslance, na kterých by to mohlo ztroskotat.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Já jsem neřekl, že o žádných změnách neuvažujeme, já jsem řekl, že neuvažujeme o výčtovém zákoně ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Tak řekněte, pane předsedo, o kterých změnách jste ochotni diskutovat?

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

To vysvětlit si a diskutovat o změnách, o kterých se třeba bavil pan poslanec Benda, nebo pan poslanec Tejc, o tom, jestli fyzicky v těch knihách bylo nebo nebylo zapsáno, jestli to platí, nebo neplatí, o tom samozřejmě jsme připraveni diskutovat a diskutovali jsme o tom již v prvním, druhém čtení, v příslušných výborech. To samozřejmě není problém a ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Dobře a promiňte, žádné zásadní změny typu žádné finanční kompenzace, nebo právě ten výčtový zákon, o tom neuvažujete?

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Pan kolega Tejc zapomněl říct, že součástí církevních restitucí není jenom vydání majetku a peněz, ale je také to, oddělení církve od státu. A ta finanční kompenzace těch 59 miliard je minimálně 29 miliard částka, která by stejně, kterou by stejně stát vyplatil na mzdách duchovním. Takže mluvit o zrušení finančních kompenzací je sice příjemné, ale nedošlo by tím k odluce církve od státu. Další věc je si třeba uvědomit, že to není dohoda mezi státem a jednou církví, ale také dohoda mezi 17 církvemi navzájem a my jsme tu dohodu podepsali a my ji ctíme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Ano, to jsou argumenty, které jste říkali.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Teď otázka pro pana poslance Tejce. Uvažujete se spolupracovníky o tom, že pokud by církevní restituce v té stávající podobě neprošly, mohly by církve získat zpět víc rozhodnutím soudů, na které by se obrátily, jak jim v podstatě poradil Ústavní soud?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

To samozřejmě ano, ale já jsem přesvědčen tak, jak znám tuto problematiku, tak, jak jsem byl informován i od kolegů, kteří se tomu věnují dlouhá léta, tak toho majetku by církve získaly skutečně zlomek oproti tomu, co jim stát teď vydá nebo nahradí. První věc je, že my nesouhlasíme s tím, aby se vydávaly majetky zabavené na základě pozemkové reformy z roku 1919 a 1947, tady žádná garance není, to zaprvé a zadruhé ona finanční náhrada samozřejmě vychází z předpokladů a z majetku, který církev označila. My nemáme výčet toho majetku, který má být nahrazen. My máme například pouze počty hektarů v jednotlivých katastrech, ale ty nikdo nezkontroluje a navíc ta kompenzace je nepřiměřená, protože pokud dnes je cena metru čtverečního zemědělské půdy se pohybuje mezi 10, možná 15 korunami, tak tady je počítáno s kompenzací 44 korun za metr čtvereční. Podobné je to u lesů, z 10, 12 korun na 27. Takže v tom si myslíme, že ta kompenzace je nepřiměřená, je nadhodnocená, co do objemu, ale i co do průměru částek za které se vyplácí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Tak vypadá to, vypadá to, pánové, že v té věcné stránce se opravdu neshodnete. Uvidíme, jestli se shodnete v té proceduře. Zda odložit projednávání na září, a nebo ne. Děkujeme. Hezký den.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Děkujeme, na shledanou.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu /ČSSD/

Díky za pozvání.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/

Hezký den, na shledanou.

ČT 24, 15. 6. 2012, 05:59

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme