Drábek: Životní a existenční minimum se podstatně zvýšilo

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem

16. 5. 2012

Jan BUMBA, moderátor

Veřejný ochránce práv ostře kritizuje sociální reformu vlády Petra Nečase. Podle analýzy kanceláře ombudsmana došlo ke zhoršení životních podmínek řady lidí. Zpráva konstatuje, že skutečnost, že někteří dávky zneužívají, neospravedlňuje, aby se sociální pomoc pro většinu stala nedostupnou, nebo aby její dostupnost byla spojena s podmínkami, které jsou nedůstojné. Na lince je teď vedoucí právního odboru kanceláře ombudsmana Kateřina Valachová. Dobrý den.

Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru kanceláře ombudsmana

Dobrý den.

Jan BUMBA

A v našem přenosovém voze ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobrý den, vítejte.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

Pěkný podvečer.

Jan BUMBA

Paní Valachová, vy se v té zprávě dotýkáte řady aspektů sociální reformy, a některé z nich rozebereme i podrobněji, ale nejprve takový celkový pohled, jaká z vašich zjištění pokládáte za nejzávažnější, co je jádrem té zprávy?

Kateřina VALACHOVÁ

Za nejzávažnější veřejný ochránce práv pokládá to, že se nikdo nezabývá tím, že ... na určité skupiny obyvatel, zejména rodiny s dětmi a seniory dopadá vícero právních změn současně a to vede ke zhoršení jejich sociální situace. Konkrétně u rodin s dětmi máme za to, že v roce 2011 došlo ke zrušení sociálního příplatku, v roce 2012 byl tento příplatek zrušen i pro rodiny s dětmi, jejichž děti jsou zdravotně postižené, a současně došlo ke zrušení speciálního rodičovského příspěvku. A vedle toho dochází ke zhoršování přístupnosti bydlení pro rodiny s dětmi tím, že ministerstvo práce a sociálních věcí, ač důvodně zastropoval doplatek na bydlení pro ubytovny, pro vlastně předražené ubytovny, tak neexistuje žádná alternativa sociálního bydlení, které, které by mohlo být pro tyto rodiny s dětmi přístupné. A máme tady ...

Jan BUMBA

Dá se to říct až tak, nezlobte se, prosím, že jsem vám skočil do řeči, ale dá se to říct tak lapidárně tedy, že reforma vysloveně uvrhla některé lidi do chudoby nebo do tíživé životní situace?

Kateřina VALACHOVÁ

Rozhodně zhoršila přístup sociální pomoci a řešení jejich složité životní situace pro rodiny s dětmi a pro seniory. K těm seniorům se ráda vyjádřím později.

Jan BUMBA

Pane ministře, zhoršení životní situace asi nemělo být cílem reformy nebo ano?

Jaromír DRÁBEK

To jsou skutečně velmi silná slova. Já musím uvést to, že co se týká podpory v systému hmotné nouze, to znamená, podpory těch, kteří jsou sociálně nejslabší, tak tam se nezměnila ani čárka. A my jsme chtěli udržet ten systém pod podpory v hmotné nouzi. Je pravda, že došlo k omezení různých souběhů dávek, které jsou podmíněné zdravotním stavem, protože ten systém, který byl do konce roku 2011, tak se vyznačoval tím, že měl několik různých dávek, které se navzájem křížily. A pokud tady byla například řeč o zrušení sociálního příplatku, tak ten byl nahrazen zvýšením příspěvku na péči, to znamená, u těch občanů nebo u těch rodin, kde je skutečně obtížná sociální situace, tak místo toho sociálního příspěvku, který se vyplácel do konce roku 2011, tak od začátku roku 2012 nastupuje zvýšení příspěvků na péči o 2 korun měsíčně na každého postiženého člena rodiny. Z toho je vidět, že ty změny směřovaly především k tomu, aby ten systém byl transparentnější a také, a to přiznávám, administrativně jednodušší a místo tří různých ...

Jan BUMBA

Takže to není tak ...

Jaromír DRÁBEK

Já jenom dopovím tu větu, aby místo tří různých dávek, které jsou podmíněny zdravotním stavem, to znamená, musí někdo doložit zdravotní stav, musí ho někdo posoudit, musí to jedno vyhodnotit, tak aby byla jenom jedna dávka, která je podmíněna zdravotním stavem.

Jan BUMBA

Ale tato jedna dávka není v tom celkovém součtu prostě výrazně nižší než to, co třeba ty rodiny s postiženými dětmi dostávaly před tím?

Jaromír DRÁBEK

Tak samozřejmě, když se dělala nějaká systémová změna, když se ruší křížení dávek nebo kombinování dávek, tak samozřejmě že u konkrétních případů může dojít ke snížení příjmů, ale to snížení příjmů je především způsobeno právě tím, že v minulé době byly ty dávky navzájem kříženy.

Jan BUMBA

No, ale ti lidé jsou na tom prostě hůř.

Jaromír DRÁBEK

Ano, ti lidé jsou na tom prostě hůř, ale je to tak, že tak, jak jsem řekl, pro tu sociálně nejslabší skupinu, pro ty, kteří čerpají systém hmotné nouze, tak tam se naopak ta podpora zvýšila, protože životní a existenční minimum vláda od 1. ledna zvýšila o 9 procent, a to je docela podstatné navýšení v současné době ekonomické stagnace.

Jan BUMBA

Paní Valachová, není to tedy tak, že sice některé dávky tedy byly sníženy, možná i zrušeny, ale došlo zase ke kompenzaci na jiných místech nebo jiným způsobem.

Kateřina VALACHOVÁ

Já se domnívám, že to je trošku jinak. Pan ministr práce a sociálních věcí má bezpochyby pravdu v tom, že žádným způsobem nebylo zasaženo do snížení úrovně v případě hmotné nouze, je pravdou i vlastně to zvýšení tak, jak ho nyní posluchačům uvedl, to bezpochyby můžeme potvrdit, veřejný ochránce práv však upozorňuje na něco jiného, upozorňuje na to, že lidé nebo rodiny s dětmi, které doposud nebyly závislé na dávkách v hmotné nouzi, tak se z vyšší formy podpory do právě hmotné nouze propadají. Podle veřejného ochránce práv je to zcela jasně patrné ze statistických údajů, které samo ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo, zveřejnilo, mimo jiné i předložilo poslancům a poslankyním v rámci projednávání výboru pro sociální politiku a z něho je patrné, že zrušení sociálního příplatku, ke kterému došlo od 1. ledna 2011 znamenalo v meziročním porovnání k prvním čtvrtletí 2012 to, že minimálně polovina lidí rodin s dětmi, které dříve pobíraly sociální příplatek, se propadly do hmotné nouze. Z těch statistických dat je to podle ombudsmana zcela patrné, nicméně bezpochyby je pravda to, co řekl pan ministr, to znamená, že se to netýká lidí, které již dříve v hmotné nouzi byli, to je pravda.

Jan BUMBA

Pane ministře, je to tedy tak, že se některé rodiny jaksi propadly do hmotné nouze?

Jaromír DRÁBEK

Ta reakce je naprosto jednoduchá, ano, oni před tím pobíraly příspěvek, který byl formálně zařazen do systému státní sociální podpory, ale to formální rozdělení mezi státní sociální podporou a systémem hmotné nouze, to přece vůbec nic nevypovídá o skutečné podpoře, to, jestli formálně ...

Jan BUMBA

Takže je jedno, jak se to nazve, ale jde o ty peníze.

Jaromír DRÁBEK

Přesně tak, přece vůbec není důležité, jestli ta rodina čerpá formálně ze systému stání sociální podpory nebo formálně ze systému hmotné nouze. Důležitá je ta podpora, která směřuje skutečně k těm, kteří tu pomoc potřebují.

Jan BUMBA

Paní Valachová, hovořila jste také o situaci seniorů, důchodců.

Kateřina VALACHOVÁ

Určitě. Já ještě dřív, než dojdu k seniorům, já pokládám za velice důležité reagovat ještě na to, co pan ministr ...

Jan BUMBA

Jen velmi krátce, prosím, ano.

Kateřina VALACHOVÁ

... popsal v případě zrušení sociálního příplatku pro rodiny s dětmi, jejichž dítě je zdravotně postižené. Já bych chtěla říct, že výbor pro sociální politiku dnes v Poslanecké sněmovně schválil poslanecký návrh, který vlastně vrací tu právní úpravu před 1. leden 2012, to znamená, ukázalo se, že veřejný ochránce práv měl pravdu, že se nepostupuje v rámci sociální reformy, v tomto případě u handicapovaných dětí správným směrem. A ukázalo se také to, že měl ombudsman pravdu, pokud na podzim minulého roku varoval, že tyto rodiny přijdou řádově o 3 až 6 tisíc korun měsíčně, a to se ukázalo, že je pravda, takže ...

Jan BUMBA

Paní Valachová, ale prosím, nezlobte se ...

Jaromír DRÁBEK

To musím uvést na pravou míru, protože není pravda, že by se vracela ta situace do roku 2011 nebo před rok 2011, jde o to, že skutečně jsme našli úsporami provozních nákladů na ministerstvu možnost, jak zajistit to, aby mohl být souběžně čerpán rodičovský příspěvek a příspěvek na péči, to v minulosti bylo možné jenom částečně, rodičovský příspěvek se přitom krátil, nyní jsme našli prostředky na to, aby ta, ten souběh mohl být nekrácený, ale je to způsobeno tím, že tak, jak jsme udělali velmi razantní úsporná opatření v provozních nákladech, v informačních technologiích, tak si prostě můžeme dovolit k tomuto kroku přistoupit.

Jan BUMBA

Paní Valachová, a teď už prosím tedy k těm seniorům, protože i ve zprávě stojí, že změny v sociálních dávkách postihly i důchodce, jakým způsobem?

Kateřina VALACHOVÁ

V případě seniorů zase se jedná o sčítání dopadu, tady bych jenom chtěla říct, že doktor Varvařovský v žádném případě nepřičítá, upřímně řečeno, všechno na vrub panu ministrovi práce a sociálních věcí, pouze upozorňuje na to, že různými změnami na určité cílové skupiny ten nejzranitelnější dopadá ... více dopadů, které nikdo nesleduje komplexně, konkrétně u těch seniorů se jedná o to, že současně dobíhá deregulace nájemného a samozřejmě, jestliže dobíhá deregulace nájemného, tak pronajímatelé v této době a zcela legitimně, protože realizují svoje vlastnické právo, se snaží maximálně zvýšit nájemné, řada seniorů nedokáže je hradit, a protože neexistuje žádná alternativa z přiměřeného sociálního bydlení pro seniory, je to patrné zejména v hlavním městě Praze, tak se dostávají do dluhů, práci, bydlení a nově, nově se senioři, jako cílová skupina, která v žádném případě  dříve v ubytovacích zařízeních podstandardního typu se nevyskytovala, tak se tam vyskytuje a podle veřejného ochránce práv to není na místě, stejně tak, jak není na místě, že na tuto cílovou skupinu, to znamená seniory, dopadá to, že z povahy věci jsou to lidé, kteří jsou více nemocní, až například lidé mladí a z tohoto důvodu je to cílová skupina, která je nucena hradit více peněz z doplatku na léky a také na ně dopadlo zvýšení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici, který je od 1. dubna 100 korun denně a znamená to pro měsíční pobyt 3 tisíce bez jakéhokoliv zastropování s ohledem na jejich konkrétní situaci.

Jan BUMBA

Pane ministře, co s tím, paní Valachová hovoří o sčítání dopadů, jak se postavit k situaci, kdy důchodce třeba musí zaplatit za pobyt v nemocnici a neutáhne deregulovaný nájem.

Jaromír DRÁBEK

Ano, toto je skutečně velmi vážný argument, jednak je to částečně řešeno systémem podpory příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, ale to samozřejmě neřeší ty situace, které byly uvedeny, ty jednorázové situace, když například důchodce, který je na hranici té své finanční situace, to znamená, skutečně všechny své příjmy vydá za bydlení a za jídlo a když potom je nějakou dobu hospitalizovaný, tady ale je možné využít systému okamžité pomoci v hmotné nouzi, to je ten nástroj, který slouží pro takovéto mimořádné situace?

Jan BUMBA

Takže si myslíte, že nějak překlenout tu situaci na nějakou kratší dobu, nebude ten člověk už ale navždy odkázán tedy na nějakou takovouhle pomoc, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK

Tak právě proto, právě proto existuje systém státní sociální podpory a systém hmotné nouze, ale musím říci, že tohle je skutečně vážná situace, kterou je potřeba řešit z celkového pohledu, není to jenom záležitost přímých finančních podpor, je to i záležitost poskytování sociálních služeb, my procházíme už několik let projektem transformace sociálních služeb a i to by mělo vést právě ty možnosti ubytování, možnosti poskytování ubytovacích sociálních služeb, to by mělo vést k tomu, abychom dosáhli výsledku, který bude vyrovnaný.

Jan BUMBA

A kdy by to mělo být a kdo se tím vlastně zabývá, tady tím sčítáním dopadů?

Jaromír DRÁBEK

Zabývá se tím ministerstvo práce a sociálních věcí. Já bych chtěl ujistit, že skutečně my se tomu věnujeme velmi pečlivě a velmi intenzivně, není to tak, co možná by z toho se dalo pochopit, že se tím nikdo nezabývá, to není pravda, my to velmi pečlivě vyhodnocujeme a podle toho také přizpůsobujeme ty kroky v transformaci sociálních služeb, když použiju tento technický termín, který, který se pro to užívá, ten proces je průběžný, ale my bychom chtěli k nějakým konkrétním výsledkům a na základě toho, nastavení toho dlouhodobého systému dojít někdy na konci letošního roku tak, aby v průběhu příštího roku mohl být ten systém upraven.

Jan BUMBA

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK

Děkuji za pozvání, na shledanou.

Jan BUMBA

Kateřina Valachová z kanceláře ombudsmana. I vám díky, na shledanou.

Kateřina VALACHOVÁ

Děkuji, na shledanou.

Český rozhlas 1 - radiožurnál, 16. 5. 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme