× Pohněme s tím. Společně!

Drábek: Povinnost převzít sKartu v zákoně není

Rozhovor s místopředsedou TOP 09 Jaromírem Drábkem

10. 4. 2013

Dobrý večer. Ministryni práci se nepodařilo přesvědčit vládu, aby sKarty zůstaly aspoň jako průkazka. Končí tak projekt, který se stal symbolem klesající důvěry společnosti ve stávající český stát a jeho dobrou zprávu? Co na to říká politik, který sKarty jako tehdejší ministr zaštítil? Hostem Interview je místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, někdejší ministr práce a sociálních věcí, dobrý večer.

Dobrý podvečer.

Tak, pane Drábku, jste dnes hrdý na sKartu, na tu práci, kterou jste kolem ní odvedli?

Tak samozřejmě člověk přemýšlí o tom, jestli to vynaložené úsilí a ta vynaložená práce, tak jestli přinesla to ovoce, které jsme předpokládali. Nicméně ten projekt byl postaven zcela jasně - snížit náklady státního rozpočtu, zlepšit komfort klienta.

To ovoce je poněkud trpké, ta karta je tak skvělá, že i zrušit ji je problém. Vláda to nechce udělat, nechce to navrhnout, ministryně nechce navrhnout zrušení, ta dokonce doufá, že to za ni udělá Senát, anebo Ústavní soud, protože ta práce, která přinesla tedy to ovoce, byla tak dobrá, že kartu řeší i ústavní soudci.

Tak samozřejmě ke každé legislativě je možné mít nějaké výhrady. To je samozřejmě normální. Ústavní soud rozhoduje řadu různých podání, některé rozhoduje pozitivně, některá, některá rozhoduje negativně. Já si myslím, že z toho, že někdo podá podání k Ústavnímu soudu ještě nelze vyvozovat nic.

No, ale sKarta přinesla skutečně tolik pochybností, je kolem ní spojeno tolik podezřelostí, dohadů, tolik chyb a dokonce i zjevný rozpor s ústavou, že tak špatnou pověst má už jen pražská OpenCard. A podle vás to vynaložené úsilí bylo dobré, byla to kvalitní práce?

Jistě, ale pojďme raději k těm, k těm jednotlivým rozporům, protože si myslím, že pokud půjdeme...

To samozřejmě půjdeme.

... k jednotlivým rozporům, tak se ukáže, že ty položky, které budeme jmenovat, nejsou zase tak úplně jednoznačné. A to, co měl ten projekt přinést od svého počátku, to znamená, snížení nákladu státu a zlepšení možností klientů nakládat s těmi prostředky, například i být si jistý, že nemohou podléhat exekuci, tak to si myslím, že pořád platí, protože to je platná legislativa a na tom nějaké prohlášení těžko může něco změnit.

Tak postupně, podle ombudsmana a dalších právních autorit je ten projekt protiústavní. Nikdo ani ministr Drábek totiž nemohl nutit žádného občana v této zemi, aby si zřizoval technický účet u soukromé banky. Pane Drábku, skutečně vám nestál ten projekt, který byl tak klíčový, za to, abyste si aspoň udělali právní analýzy, abyste postupovali v souladu se zákonem nejvyšší právní síly?

Ty právní analýzy jsme si samozřejmě udělali a vzhledem k tomu, že při posílání těch dávek prostřednictvím České pošty zákonné zmocnění není, tak ty právní analýzy ukazovaly, že prostřednictvím banky to zmocnění také nepotřebujeme. Pokud Úřad pro ochranu osobních údajů říká, že na rozdíl od České pošty u České spořitelny to zákonné zmocnění potřeba je, no, tak samozřejmě není přece žádný velký problém to zmocnění do zákona doplnit. A nakonec to byl jeden z bodů, které dnes ministryně práce a sociálních věcí předkládala na vládě. Ten materiál obsahoval...

Pane Drábku, to doplnění do zákonů by muselo být strašně moc, aby ta karta byla souladná.

Ne, pojďme zase, pojďme...

Protože to přece byla vaše práce a nikoliv, aby to napravovala stávající ministryně vaše chyby.

Pojďme zase po jednotlivých položkách. Já jsem jasně řekl, že to zákonné zmocnění právní analýzy ukazovaly, že není potřeba vzhledem k tomu, že 20 let nebylo potřeba pro to, aby se ty údaje předávaly České poště. Pokud někdo říká, že protiústavní je to, že je automaticky zřízen ten takzvaný platební účet, on je to spíše technický účet, tak na to je přece úplně jednoduchá odpověď. Pokud není zákonná povinnost převzít kartu, pokud je naprosto jasné a také se to stává v řadě případů, že ten klient odmítne převzít kartu, no, tak mu ten účet prostě není aktivován a tento rozpor padá.

Počkejte, pane Drábku, teď to trochu zamlžujete, protože byli jste to vy, kdo původně jasně říkal: kdo si nevezme sKartu, kdo nezřídí technický účet, nebudou mu vyplaceny dávky. Jak jste toto mohli myslet vážně? Přece podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na vyplacení hmotné nouze a žádný metodický pokyn ministra toto nemůže změnit.

Ano, a znáte jeden jediný případ, kde by nedošlo k vyplácení té dávky? Samozřejmě že ty dávky se vyplácejí dál, vyplácejí dál prostřednictvím...

Přece něco jiného je praxe a něco jiného je to, co metodickým pokynem vydává ministr práce a sociálních věcí, pane Drábku.

... prostřednictvím poštovní poukázky. Nikoliv, ten zákon jasně říká, že do doby vydání karty se použije dosavadní způsob. To znamená, pokud někdo nepřevezme sKartu...

A tak proč jste to říkali, proč jste říkali: musíte vzít sKartu, jinak nedostanete vyplaceny dávky?

Tak podívejte se na celý ten rozhovor, který já jsem k tomu poskytoval. Pokud vytrhnete jednu větu z celého souboru toho, co jsem říkal, tak samozřejmě to je potom velmi lehko zkreslitelné. Ano, a musím uznat, byla moje chyba, že jsem tu větu tak vyslovil, byť byla v kontextu jiných vět.

Já se budu držet jednoho a téhož a to je v souladu se zákonem. To je totiž to, čeho se můžeme i my dva v tomto rozhovoru chytit. Pane Drábku, bylo někde v zákoně, že si člověk musí vyzvednout jakousi kartu, aby mohl dostat dávku, na kterou má ze zákona nárok?

Nikoliv. Zákon nikde neukládá povinnost převzít kartu.

Tak proč to potom říkal ministr? Přece povinnosti v každém právním státě může ukládat jen zákon a nikoliv žádný metodický pokyn nebo výrok ministra.

Znova musím zopakovat, že zákon mluví naprosto jasně. Pokud nějaká moje věta z nějakého rozhovoru byla vytržena z kontextu, tak samozřejmě to je moje chyba, že jsem tu...

Takže v tomto chybu uznáváte?

Samozřejmě, protože každá věta, která může být vytržena z kontextu, když ji ministr řekne, tak znamená, že ji řekl špatně. Nicméně to se občas v médiích stává, že je vytržena věta z kontextu rozhovoru.

I u ministrů?

I u ministrů.

I u ministrů, že řeknou něco, co potom mohou říci, že to zkreslila média.

Samozřejmě, ale znovu říkám, je samozřejmě možné si vytáhnout celý ten rozhovor a myslím si, že je jasné, že to bylo v nějakém kontextu nějakých otázek a odpovědí. Ale uznávám, uznávám...

Dobře, shodneme se na tom, že dělat chyby je lidské.

Ano, uznávám, že říci takovou větu byla chyba.

Stát se zbavit této agendy a přesunul lidi na soukromou sféru. Analýzy ČSSD právě na tomto stavěly svůj, svůj argument, svou námitku, že proto byla smlouva neplatná. Jak se jmenuje zákon, který jste prosadili ve sněmovně a který přesun agendy ze státu do soukromé sféry umožňuje?

Ten zákon, který zavádí kartu sociálních systémů, to nebyl jediný zákon. Valná část té legislativní úpravy je v zákoně o úřadu práce, ale také jednotlivé pasáže jsou v zákoně o státní sociální podpoře, v zákoně o dávkách hmotné nouze, v zákoně o pomoci osobám se zdravotním postižením a jistě ještě několika dalších zákonů.

Ano, protože žádný jednotný takový zákon neexistuje, vy mluvíte o prováděcích zákonech, které potom už realizovaly ten projekt. Ale copak stát může svěřit správu tak klíčové agendy a citlivých osobních údajů do soukromé sféry, aniž by na to byl schválen zákon, který by schválila sněmovna? Toto napadali právníci.

Nevím, co máte na mysli správou agendy. Česká spořitelna tak jak je legislativně vymezeno, tak spravuje pouze technické účty a vydává platební a identifikační karty. Nicméně ten princip je přece úplně stejný, jaký se 20 let už používá. I v minulosti i v současnosti, pokud jsou vypláceny dávky, tak jsou vypláceny také prostřednictvím České pošty a také na to žádný speciální zákon není.

No, ano, ale třeba u penzí je to na základě zákona i zpoplatnění dávek na základě zákona. A tady v tomto případě to probíhalo jen na základě ceníků a soukromých smluv se soukromou bankou.

Nicméně my mluvíme o výplatě nepojistných sociálních dávek, tedy podporu v nezaměstnanosti, dávek státní sociální podpory, dávek zdravotně postiženým. A tam to celých 20 let probíhalo směrem k České poště bez zákonného zmocnění, a proto také ty právní analýzy, kterých já jsem se držel, říkaly: ano, přijměme stejný model, jaký je vůči České poště, protože je tam podobné postavení. Česká pošta je vázána zákonem o poštovních službách, banka je vázána zákonem o bankách a je tam stejný způsob ochrany osobních údajů, stejný způsob vázání toho, jak s těmi údaji nakládat.

Víte, nespokojenost klientů je jedna věc, ale druhá věc je ta, že vy jste zavedli tak klíčové změny, skutečně aniž byste si ohlídali soulad toho projektu se zákonem, se zákony a s ústavou.

To já musím jednoznačně...

Jak je tohle vůbec v právním státě možné? Přece ministr není žádný gubernátor.

To já musím jednoznačně odmítnout. Přece existuje nějaký legislativní proces podle legislativních pravidel vlády a ta jasně říká, jakým způsobem se postupuje. Ten návrh se vytvoří na ministerstvu, potom jde do takzvaného vnějšího připomínkového řízení, to znamená, mají možnost se k němu vyjádřit ostatní ministerstva, ale také desítky, desítky dalších subjektů. Na základě těch připomínek se ta legislativa upraví a předloží se Legislativní radě vlády. Legislativní rada vlády ten zákon projedná, potom jej projednává vláda a po schválení vládou jde do Poslanecké sněmovny. A konkrétně...

Takže teď ten horký brambor hážete vlastně na poslední součásti toho legislativního procesu.

Nehážu nic, jenom vysvětluji, jenom vysvětluji, jakým způsobem probíhá legislativní proces a vysvětluji, že pokud na každém z těchto kroků bylo prověřováno, jaký je soulad s ústavním pořádkem a s ostatními zákony, tak nelze tu vinu v konkrétním případě házet jenom na jednoho toho, který vytvořil ten původní návrh.

Takže ale teď uznáváte, že nějaká vina v tom projektu sKarty byla, pane Drábku.

A poslední, co bych k tomu chtěl říci... ne, já jasně říkám, že ten návrh zákona prošel jak připomínkovým řízením, tak Legislativní radou vlády, tak projednáním vlády. A kromě toho ten zákon byl velmi výrazně upraven v Poslanecké sněmovně výborem pro sociální politiku a některými jeho poslanci zejména v tom aktivní byla paní poslankyně Kohoutová z ODS. To znamená, pokud dnes ODS říká, že s tím jakoby nemá nic společného, tak prostě jenom jaksi nechce přiznat, že oni měli zásadní podíl na legislativním omezení sKarty.

Ano, ale přece ministerstvo přišlo s tím projektem, ministerstvo ho vymyslelo.

No, jistě.

Shrňme si to, zákon o přesunu agendy ze státu do soukromí není, to není moje námitka, to jsou námitky právníků třeba opozice, kteří vypracovali tyto argumenty. Dále zákon o zpoplatnění dávek není, nutili jste lidi kartu brát a zřizovat účty pod hrozbou nevyplacení dávek. Hodili jste v plén osobní údaje lidí, statisíců lidí obchodníkům a bance, soukromé bance.

Ne, to musím, to musím jednoznačně odmítnout.

Pokuta je na stole, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Smlouva, smlouva jednoznačně říká, jakým způsobem je zajištěna ochrana osobních údajů. Kromě toho je banka vázána zákonem o bankách. To, jestli z formálních důvodů Úřad pro ochranu osobních údajů říká, že má být zákonné zmocnění a nestačí smluvní ujednání a ustanovení v zákonu o bankách, to je věc, která je nová. Tak jak říkám, 20 let to Úřad pro ochranu osobních údajů nechtěl při předávání dát České poště. Nicméně i novému požadavku je potřeba vyhovět. Nicméně tento požadavek jsem já v roce 2011, kdy se připravovala ta legislativa, neznal.

Takže podle vás Úřad pro ochranu osobních údajů v tomto pochybil, pokuta je na stole a podle vás tedy vy jste postupovali právně bezvadně a úřad udělal chybu?

V žádném případě, nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl.

Já se ptám, nic vám nevkládám.

Já nechci hodnotit v žádném případě rozhodnutí správního orgánu, jako je Úřad pro ochranu osobních údajů, byť pokud já mám správné informace, tak to rozhodnutí ještě není pravomocné. Nicméně pokud...

Ano, čeká se na pokutu, pokuta je na stole.

Ne, není pravomocné to rozhodnutí jako takové, ani to rozhodnutí o pokutě. Ale ani to rozhodnutí jako takové, pokud já mám správné aktuální informace. Ale důležité je, že pokud Úřad pro ochranu osobních údajů zjistí, že má nějaký požadavek, no, tak samozřejmě státní orgán je povinen tomu požadavku vyhovět. A k tomu také směřovalo jedno, jedna, jedna z těch pasáží nebo k tomu směřoval jeden z těch bodů, které dnes předkládala ministryně práce a sociálních věcí na vládě.

Ano, právě proto, že napravovala ty chyby. Soukromá banka měla najednou díky vám přístup k osobním údajům sta tisíců osob, podle kterých nic nebylo.

V souladu se smlouvou a v souladu se zákonem o bankách.

Ano, ale Úřad pro ochranu osobních údajů má poměrně jiný názor a také právníci paní ministryně, kteří to vypracovávali, se ztotožňují s tímto názorem, že soukromé bance po těch osobních údajích nic nebylo. Pane Drábku, buď jste měl...

Znovu říkám, že...

Buď jste měl na ministerstvo mizerné právníky, anebo to byl záměr, obojí je špatně.

Anebo jsme od 2 roky dál a ten právní názor se také vyvíjí.

Takže vy tím chcete říci, že právní názor ministerstva práce a sociálních věcí je nějaký vizionářský, je o 2 roky dál a ty ostatní úřady, které to nějakým způsobem hodnotí a právní analýzy jsou špatně?

Ne, já znovu říkám, že ten návrh zákona prošel připomínkovým řízením, prošel Legislativní radou vlády a v takové formě ho vláda schválila. Tedy samozřejmě že se mohla stát chyba, nicméně říkám, že v té době takový právní názor nebyl, nebyl dokonce ani při projednávání těch jednotlivých ustanovení. Já samozřejmě nemůžu dnes říci: před 2 lety mohl někdo říci, že se to má do zákona dát. Nebyl by to problém. Je to o několika větách v zákoně a myslím si, že je to dělání z komára velblouda, protože tak jak říkám, ochrana dat, ochrana osobních dat je naprosto jednoznačně zajištěna, jak smluvními ujednáními, tak zákonem o /nesrozumitelné/.

Pane Drábku, paní ministryně má teď plné ruce práce, seděla tady nedávno na vašem místě, před časem říkala, že je na vás naštvaná ve dne v noci, protože těch chyb, o kterých vy mluvíte, že není problém je upravit teď v zákoně, je tolik, že paní ministryně má poměrně dost vytahané ruce, jak se říká.

Nechtějte po mně, abych komentoval výroky mé nástupkyně. Já jsem...

Proč ne?

No, protože si myslím, že by to bylo nekorektní.

To znamená, že i vy jste naštvaný na to, co ona říká, že vaše reakce na to by byla nekorektní, podle vás nemá pravdu?

Nebudu to nijak komentovat.

Dobře. Česká spořitelna je vítězem této blamáže, možná jediným vítězem, protože její ředitel má na stole platnou smlouvu uzavřenou se státem, ta smlouva je na 12 let s příslibem, že přes banku poteče 98 procent všech příspěvků a podpor. Do budoucna se očekávalo, že přes Českou spořitelnu půjdou výplaty i penzí. Já chápu, že soukromý subjekt chce vydělat, je to přirozené a naprosto logické. Proč jste ale s takovým projektem přicházeli vy? Co vás k tomu vedlo, co vy jste z toho měli, že jste umožňovali dlouhodobě bance vydělat takovýmto způsobem, proč?

Měli jsme z toho to, že jsme tím byli schopni naplánovat úspory v řádu čtvrt miliardy korun ročně. Ty přímé provozní úspory. A také jít cestou výrazné zefektivnění státních agend, to naprosto jednoznačně. A musím se ohradit proti slovu blamáž, protože Česká spořitelna zvítězila v otevřeném výběrovém řízení, do kterého se...

Já mluvím o tom projektu jako takovém, nenapadám výběrové řízení s Českou spořitelnou, v žádném případě.

... do kterého se přihlásily tři největší banky v České republice. Ta zadávací dokumentace visela od 30. června 2011 na webu, všichni měli možnost se s ní seznámit.

Ne, ne, ne, o tom není pochyb.

Nakonec i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ten proces přezkoumával. To znamená, myslím si, že je...

Ne, toto vůbec skutečně není námětem těch otázek. Podle vás ten projekt je úspěšný a není blamáží?

Myslím si, že blamáží je to, jakým způsobem se k tomu stavějí jednotliví politici, kteří tenkrát ten projekt podpořili.

Tak smlouvu na sKarty podepsal s Českou spořitelnou za ministerstvo práce a sociálních věcí jeho tehdejší náměstek Vladimír Šiška. Loni v říjnu si ho odvedla policie a obvinila ho z podplácení při jiné zakázce. Na to konto oznámil ministr Drábek svou rezignaci. Jak pokračuje trestní stíhání Vladimíra Šišky, víte o tom něco?

Nevím o tom nic, v té kauze jsem vystupoval jako svědek. To znamená, že nemám možnost zjistit jakkoliv, jak se ta kauza vyvíjí. Nicméně...

Nemyslím oficiálně, jestli víte, v jakém je to stádiu?

Nicméně z otevřených zdrojů vím jenom to, že můj bývalý první náměstek byl 3. října obviněn. Já jsem jako svědek byl vyslechnut ještě před krajskými volbami někdy kolem 10. října a od té doby nemám. A myslím si, že ani veřejnost nemá žádné informace, že by to za toho půl roku nějak postoupilo.

Ano. SKarty jsou jedna věc, ty opravdu stály nic nebo jen málo. Ale druhá věc je správa nových IT systémů na výplatu dávek a tam podle protikorupční policie stát platil a ne málo. Už teď si mohly firmy vybrané navíc bez výběrového řízení přijít podle znaleckého posudku policie na 386 milionů korun. To je číslo uváděné v březnu Mladou frontou, která má posudek policie k dispozici. Toto je ta vámi uváděná úspora, pokud jde o IT systémy? Protože ono je to o 180 milionů víc podle policie, než kdybyste nechali starý systém.

Tak jednoduchá čísla, v roce 2011 jsme jenom za distribuci nebo za výplatu, za agendové zpracování nepojistných sociálních dávek zaplatili přes 470 milionů korun. Porovnejte si to s těmi 380 nebo kolika miliony, které jste citovala vy. Takže to si myslím, že...

No, to je samozřejmě jenom ad hoc, protože ten projekt byl vymyšlený tak...

To si myslím, že je naprosto jasné. To si myslím, že je naprosto jasné. A druhá věc, opět se musím ohradit proti tomu, že ta smlouva byla uzavřena bez výběrového řízení. Naopak je to, ta smlouva by řádně vysoutěžena a ministerstvo vnitra pouze uzavřelo 85., zdůrazňuji, 85. prováděcí smlouvu k té rámcové smlouvě.

Počkejte, pane Drábku, vždyť Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už teď v podstatě vydal rozhodnutí, že ministerstvo musí, pokud jde o ty IT zakázky, udělat nové výběrové řízení, protože to původně zkrátka nebylo úplně korektní a správné.

No, tak to je za prvé otázka, jestli to rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nabyde právní moci v té formě, jak bylo prvoinstančně vydáno, protože pokud vím, tak obě ministerstva, jak ministerstvo vnitra, tak ministerstvo práce a sociálních věcí podaly proti tomu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozklad, to je první věc. A druhá věc, po faktické stránce ano, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přitom rozhodování měl k dispozici 4 znalecké posudky, z nichž všecky s kulatým razítkem, z nichž dva znalecké posudky říkaly, že ta prováděcí smlouva byla správně vůči té rámcové smlouvě. Dva posudky říkaly, že ne zcela odpovídala té rámcové smlouvě. Nicméně znovu zdůrazňuji tím, kdo v první řadě podepisoval tu prováděcí smlouvu, bylo ministerstvo vnitra.

Ano, ale sama ministryně říká, že bude muset vypsat nové výběrové řízení právě proto, že to výběrové řízení nebylo správné a korektní.

Nikoliv.

A navíc ta původní prováděcí smlouva ministerstva vnitra byla jen na určité firmy, na určitý počet, tam se to znásobilo, docházelo k nejrůznějším dodatkům. Samozřejmě že to bylo dobře vymyšlené, ale korektní to nebylo, pane Drábku.

Promiňte, znovu to musím opravit, s tím výběrovým řízením na další etapu se počítalo už při uzavírání té prováděcí smlouvy a počítalo se s tím, že výběrové řízení bude vypsáno tak, aby nové smluvní vztahy byly uzavřeny od 1. ledna 2014. To je jednoznačně dohledatelné a prokazatelné.

Tak já se ještě vrátím k té úspoře a pak znovu ještě tedy k té smlouvě. Vy jste řekl, že tady jste mi uváděl ty počty, že to co jsem uvedla já, vlastně je úsporou. Ale to, co já jsem vám uváděla, těch 386 milionů, to samozřejmě bylo jen ad hoc, protože ta smlouva s těmi IT firmami byla připravena tak, aby se platilo za provoz. To znamená, že se bude platit letos, bude se platit příští rok, bude se platit přespříští rok. Ty nové aplikace byly zdarma, ale ten provoz ministerstvo práce IT firmám zaplatí, a ne málo. Tak to bylo vymyšleno.

Na rozdíl od minulosti, kdy se platil jak provoz, tak také veškeré úpravy toho systémy. A to je také důvod, proč jsme byli nuceni ukončit smluvní vztah s tím původním dodavatelem, protože tam se kromě provozu, který se samozřejmě také platil, tak se platily také investiční náklady za úpravy toho softwaru.

A pokud už teď je to o 180 milionů víc, jak tvrdí posudek protikorupční policie, tak jak by to mohlo být v příštím roce míň, přespříštím roce? Vždyť ty počty nesedí.

Nerozumím, nerozumím tomu, jakým způsobem kdo došel k částce o 180 milionů korun víc.

Je to posudek protikorupční policie.

Je potřeba se ptát policie na to, z jakých čísel vycházela, kdo ta čísla doložil. Nemyslím si, že by to byla čísla neoficiální z ministerstva.

Vy ale tvrdíte, že ten projekt nových IT systémů přinese úsporu? Jak velkou?

Já tvrdím to, že už když já jsem odcházel z ministerstva, tak za první tři čtvrtletí loňského roku byla ta úspora v desítkách milionů korun.

Tak teď ta smlouva, stíháno je teď kvůli tomu 12 lidí. Vy jste věděl, že tedy náměstek Šiška se dohodl s těmi IT firmami, že obejdou povinnost vyhlásit tu soutěž a rozdělí si trh s výplatou dávek? Je tam stíháno kvůli tomu 12 lidí, pane Drábku. Nemůžete říct, že bylo všechno v pořádku.

Nemám žádné takové informace...

Byť platí presumpce neviny samozřejmě.

Nemám žádné takové informace a znovu zdůrazňuji, že ta rámcová smlouva byla uzavřena po řádné soutěži v roce 2008 a na základě toho ministerstvo vnitra uzavřelo 85 prováděcí smlouvu. Já neumím samozřejmě...

Vy to hážete teď na ministerstvo vnitra a na její smlouvu. Ale vy jste tam potom doplňoval ty dodatky, které ten projekt umožnil.

Já jenom ukazuji, že ten postup z mého pohledu a samozřejmě nemohu vědět úplně všechno, ale z mého pohledu byl naprosto standardní. To znamená, ministerstvo vnitra tak jak uzavřelo 84 prováděcí smlouvy předtím, v letech před tím pro sebe a ostatní resorty, tak také uzavřelo 85. prováděcí smlouvy pro tyto účely a já jsem v tom neviděl nic špatného.

Ano, ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerová, která ve funkci nahradila Jaromíra Drábka, jsme se v Interview letos 19. března zeptali, zda věří v exministrovu bezúhonnost. Odpověděla: "Jak znám pana Drábka jako člověka, tak si troufám říct, že o řadě věcí, které byly na ministerstvu nasmlouvány, nemusel vědět a nebyl třeba panem bývalým náměstkem informován." Takže, pane Drábku, vy sám říkáte, neměl jste pocit z toho, co jste věděl o těch nasmlouvaných věcech, že by bylo něco špatně. Buď jste tedy o těch smlouvách věděl, ale vy říkáte, že tedy podle vás tam nebylo nic špatně, anebo jste byl špatný ministr, protože jste nevěděl, co vám náměstci dělají za zády. Nevím, co je lepší.

Nebo je také třetí možnost, že se ukáže, že ten proces byl v pořádku.

No, tak pokud už teď ten proces je napadán protikorupční policií, která stíhá 12 lidí, pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tam našel jistá pochybení, tak zřejmě už je tam velmi malá mizivá šance, že se ukáže, že celý ten proces na vypsání IT zakázek byl v pořádku.

Tak vy jste se ptala...

Pan náměstek Šiška je stíhaný.

Já jsem teď komentoval to obvinění 12 lidí, k tomu já samozřejmě nemám žádné poklady. Já jsem jenom řekl, a na tom trvám, že z mého pohledu, z pohledu ministra ten postup probíhal naprosto standardně. To znamená, ministerstvo vnitra uzavřelo 85. prováděcí smlouvu, samozřejmě na základě nějakých podkladů a myslím si, že tam lze těžko dojít k nějakým záležitostem, které by byly z mé strany nějak uchopitelné. Co se týká, co se týká...

No, a na tu prováděcí věc se navázaly dodatky, které si zřejmě ministr měl ohlídat, měl jste si asi ohlídat to, co vám dělají náměstci za zády.

Prosím, znovu zdůrazňuji, ty dodatky samozřejmě také podepisovalo ministerstvo vnitra. To není tak, že na ministerstvu práce a sociálních věcí se jeden náměstek rozhodne něco podepsat a o své vůli to může podepsat. Samozřejmě že to připravuje skupina lidí, podepisuje se na ten referátník řada lidí jak z odborné oblasti, tak z právní oblasti. A znovu zdůrazňuji a prosím, není to tak, že bych chtěl házet nějakou vinu na ministerstvo vnitra. Ale to celé, co připravovalo také ministerstvo práce a sociálních věcí...

Připouštíte, že náměstek Šiška udělal řadu věcí, nasmlouval, kterých jste si vůbec nevšiml, o kterých jste jako ministr vůbec nemusel vědět? Ano nebo ne?

Prosím, ptejte se na konkrétní věci. Samozřejmě každý náměstek, každý ředitel odboru má svoje kompetence a nemyslím si, že o každém kroku každého ředitele odboru nebo každého náměstka by měl ministr vědět. Nicméně o těch podstatných věcech jsem přesvědčen, že jsem věděl.

Já vám děkuji za rozhovor, na shledanou.

Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Daniela Drtinová

ČT 24, 10. 4. 2013, pořad: Interview ČT24

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme