× Pohněme s tím. Společně!

Cempírek: AGV s elektrickým pohonem v Hamburku

Komentář poslance Václava Cempírka

12. 12. 2011

Vývoj vozidel aGv (automated Guided vehicle – automaticky vedené vozidlo) s bateriovým napájením a jejich nasazení do provozu pro automatizaci manipulace s kontejnery realizuje společnost Gottwald pro efektivní provozní procesy v přístavech. nízká spotřeba energie a nulové emise umožňují dosáhnout efektivního a ekologického provozu.

Společnost Gottwald Port Technology je dcerou akciové společnosti Demag Cranes AG se sídlem v Düsseldorfu. Založena byla před více než 100 lety, výrobky s označením Gottwald představují špičková technická zařízení pro překládku zboží v přístavech a terminálech kombinované přepravy. Výrobky s elektrickým pohonem jsou exportovány do více než 90 zemí světa a uživatelé mají rostoucí požadavky na efektivnost a ekologičnost jejich provozu. InovatIvní koncept pohonu Ve srovnání s diesel-elektrickým pohonem je vozidlo AGV s bateriovým pohonem vybaveno sadou baterií s vysokým výkonem namísto dieselového motoru, generátoru a vedlejších agregátů. K výhodám patří vysoká účinnost, zjednodušení pohonu, minimalizace spotřeby energie při prostojích, snížení výdajů na údržbu, plně automatizovaná výměna baterií.

Vysoká účinnost bateriově-elektrického pohonu vozidla AGV ve spojení s úsporami energie při prostojích výrazně snižují provozní náklady. K tomu ještě přichází úspory nákladů na provozní údržbu vozidla.

Kromě silné redukce hluku bateriový pohon plně eliminuje emise výfukových plynů v přístavech. Jakmile budou baterie dobíjeny elektrickým proudem z obnovitelných zdrojů, pak celková bilance CO2 bude nulová. Jako průkopník v automatizaci přístavní logistiky využívá společnost Gottwald již řadu let velké příležitosti plynoucí z automatizace přepravy kontejnerů pomocí vozidel AGV.

První vozidlo AGV bylo na trh uvedeno před téměř 20 lety. Technologie byla dále vyvíjena a zdokonalována až na pohon elektrickou energií s důrazem snížit hmotnost a zjednodušit stavbu vozidla. S ohledem na rostoucí požadavky na efektivitu a příznivý vliv na životní prostředí bylo vyvinuto automatizované vozidlo s bateriovým pohonem. vývoj vozIdel aGv 1993 – předání prvního vozidla AGV s dieselhydraulickým pohonem do běžného provozu,2006 – představení prvního vozidla AGV s diesel-elektrickým pohonem,

2008 – optimalizace procesů zavedením vozidla AGV (diesel-elektrický pohon) se zdvihem kontejnerů Lift-AGV

2009 – vývoj vozidla AGV s bateriovým napájením,

2011 – vozidla AGV s napájením z baterií v reálném provozu.

Provoz vozidel vyžaduje zřízení stanice pro výměnu baterií a jejich dobíjení. Výměna baterie je prováděna plně automaticky za cca 5 minut, dobíjení je řízeno inteligentním systémem, který optimalizuje zatížení proudové sítě. Baterie s vysokým výkonem jsou olověné, recyklovatelné a nevyžadují dodatečné chlazení nebo kontrolu, vyznačují se velmi dobrým poměrem cena – výkon. Vozidlo bylo představeno i ve variantě s možností zdvihu kontejneru a jeho následným odložením na odstavnou pozici. Tím dochází k další optimalizaci procesů v přístavu při manipulaci s kontejnery a ke snižování provozních nákladů a ekologického zatížení.

Další využití této technologie se předpokládá u jiných přístavních zařízení, u těžkotonážních vozidel na letištích a vozidel pro vnitropodnikové přepravy.

vysoká produktIvIta a efektIvnost Rozhodujícím směrem pro společnost Gottwald je automatizace přístavů a s tím spojená optimalizace logistických řetězců. Pro automatizaci přepravy kontejnerů a automatizaci skladování kontejnerů je dodávána duo technologie systémů AGV a ASC (Automated Stacking Cranes), s nimiž lze dosáhnout nejvyšší stupeň automatizace. Provozovateli terminálu duo technologie přináší následující výhody: výrazné zlepšení překládkových výkonů a s tím spojené výrazné zlepšení výkonů terminálu, snížení mzdových nákladů, lepší využití skladovacích ploch, zvýšenou produktivitu a zároveň snížení nákladů na manipulaci.

Pokrok ve vývoji vozidel AGV je výsledkem dlouhodobých vývojových prací a zkoušek v reálném provozu. Více než 300 vozidel je v každodenním a bezporuchovém provozu více než 15 let např. v kontejnerovém terminálu CTA Container-Terminal Altenwerder. Nyní jsou zde nasazena nová vozidla s bateriovým pohonem. Počátkem devadesátých let byla vozidla s dieselelektrickým pohonem předána do provozu v terminálu ECT European Container Terminal v Rotterdamu.

Také portálové jeřáby pro automatické skladování kontejnerů ASC zaručují vysokou inovativní sílu v automatizaci překládky v přístavech. První dodávka takových jeřábů byla realizována již v roce 2005 pro belgické přístavy.

Václav Cempírek
poslanec a univerzitní profesor

Logistika, 12. 12. 2011, Rubrika: Projekty, str. 16

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Václav Cempírek
Témata:
Doprava
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme