Adamová: Zajistíme více peněz pro české školství

25. 9. 2017

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou)

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Dívka ze Somálska prohrála spor o nošení muslimského šátku ve škole. Pražský městský soud tento týden zamítl její odvolání. Dívka chtěla omluvu a 60 tisíc korun po Střední zdravotnické škole v Praze. Tvrdila, že jí škola neoprávněně zakázala nosit hidžáb, tedy šátek, který zakrývá krk a vlasy. Případ od začátku budí kontroverze. Je to průlomové rozhodnutí? Souhlasíte s panem ministrem školství Štechem, že je správné, aby měla škola možnost si toto ve školnímu řádu upravovat?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Žijeme v právním státě, takže je třeba respektovat výrok soudu. Souhlasím, že je na školách, aby ředitelé ve svých vnitřních řádech stanovili, jak k tomu přistupovat. Chtěla bych jenom odmítnout, co se tady kolem toho spustilo. Na jednu stranu rozumím, že ten případ byl velmi sledovaný. Na druhou stranu, aby se na tom někdo politicky přiživoval, protože jsme viděli, že se v soudní síni často vyskytovalo i několik poslanců, není vhodné. Rozhodně není vhodné, aby advokátka, která poškozenou zastupovala, byla lynčována, což se na sociálních sítích bohužel dělo a někteří k tomu vyzývali. To chci rozhodně odmítnout, protože takovéto projevy rasismu a xenofobie sem rozhodně nepatří.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Od května 2018 budou v celé Evropské unii platit přísnější pravidla pro ochranu osobních údajů. Nařízení bude mít velký dopad na školy, které disponují citlivými údaji o studentech i jejich rodičích. Škola bude muset mít takzvané dohlížitele. Ředitelé škol se bojí, že to bude finančně náročné a stěžují si na nedostatek informací. Je podle Vás to opatření potřebné? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Určitě je. Z hlediska kybernetických útoků, které se dějí, je potřeba data a citlivé osobní údaje všech občanů, včetně dětí, které jsou ve školách, chránit. To bohužel přináší technologický pokrok. Nelze než souhlasit s tím, že se mu musíme přizpůsobovat. DGRP je cesta, která k tomu vede.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Zaspalo ministerstvo? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Mělo začít dříve. Je pravda, že řešilo ostatní problémy. Docházelo k výměně ministryně. Těžko to dávat za vinu jenom panu ministrovi Štechovi.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Šlo začít dříve? 

Stanislav ŠTECH, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /nestr. za ČSSD/

To není jenom dopad na ministerstvu školství, protože se to netýká jenom školské sféry. My nejsme gesční orgán. Ano, ministerstvo možná mohlo vyvíjet třeba tlak na to, aby právníci a Úřad pro ochranu osobních údajů a další ty věci připravili rychleji, třeba i směrem ke specifiku školského prostředí. Já jsem u tohoto přímo nebyl. V zásadě to ale není něco, co by mohlo ministerstvo samo spontánně řešit už před rokem. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

To není úplně pravda. Není potřeba čekat na to, jakým způsobem vyloží Úřad pro ochranu osobních údajů veškeré nové povinnosti, protože nejsou až tak složité a jsou celkem zřejmé. Dochází tam k tomu, že je potřeba, aby byla data zašifrovaná. To je jedna z novinek. Další z nich je, že když student nebo pedagog, týká se to ale samozřejmě všech úřadů, opustí školu, tak aby všechny záznamy, které u nich existují, byť jsou i v archivech, byla opravdu smazána. Aby to nezůstalo někde zálohované. Tohle není složitá věc. Složité to je samozřejmě pro školy, protože se to týká od mateřských po vysoké školy úplně všech. Neumím si představit, že by ředitelé škol, kteří nejsou odborníky na tuto problematiku, byli schopni to sami zabezpečit. Na to potřebují podporu ministerstva. To musí připravit metodiku, aby to neskončilo tak, že školy budou oslovovat soukromý sektor a jen, aby splnily nařízení, budou platit za předražené služby. V tomhle směru musí ministerstvo konat a to urychleně, protože ono se to nezdá, ale za pár měsíců by to mělo být uvedeno v život. 

Stanislav ŠTECH, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /nestr. za ČSSD/

Metodika je v pracovní verzi připravená. Viděl jsem jí. Začalo se na ní pracovat v okamžiku, kdy jsme zjistili, že nemůžeme čekat tak, jak tady říkala paní poslankyně. V té krátké době jsem vydal pokyn, aby jako u řady jiných věcí některé začalo proškolování v listopadu. Budu doufat, že na to těch 7 měsíců bude stačit. Jinak s tím souhlasím. Když to neuděláme, tak tady bude celá řada podnikatelů, kteří velice rádi za vysoké nebo předražené ceny něco nabídnou. Otázka, jestli se nabídnou s kvalitními a správnými informacemi a postupy. Čili je to pravda a ztotožňuji se s tím, co tady říkala paní poslankyně. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Tady se ukazuje, že veškerá nařízení a byrokracie, která padají na školy, velmi zahlcují ředitele škol. Ti pak nestíhají svojí hlavní činnost, a sice věnovat se pedagogické stránce a rozvoji školy. Jako TOP 09 bychom byli rádi, aby byly ve školách peníze na to, aby si mohly najmout odborníka, nějakého vlastního kmenového zaměstnance, který z ředitele sejme tyto povinnosti, které jsou o provozu školy. Dnešní ředitel školy je takový Ferda Mravenec. Během letních měsíců musí zvládnout veškeré výběrové řízení, zakázky. Když se mu upravují v areálu školy třeba chodníky, tak je takový malý stavební dozor. Zároveň by se samozřejmě měl věnovat všem ostatním věcem. Takže kdyby byl nějaký provozní ředitel v každé škole, který by umožnil sejmout tyto povinnosti z ředitele, tak by to velmi pomohlo i kvalitě výuky, která má na školách být především naším zájmem.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Vláda bude jednat o rozpočtu na příští rok. S napětím na to čekají vysoké školy, které prý nutně potřebují přidat. V pátek se zástupci škol za doprovodu odborů s ministrem školství dohodli na 3 miliardách korun. Je to prý minimum, za které školy nejdou. Chtěli 4,5 miliardy. Jaká je optimální částka, kterou by měly vysoké školy dostat navíc? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Vysoké školy podporujeme v jejich požadavku 4,5 miliardy korun.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Chápete argumenty pana ministra, proč to nejsou 4,5 miliardy?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Moc ne, protože je potřeba se podívat na priority vlády za celé volební období. Dneska už ji můžeme opravdu v celých 4 letech hodnotit. Kam šly peníze zejména, bylo najímaní nových státních zaměstnanců. Během 4 let došlo ke zvýšení počtu státních zaměstnanců přes 30 tisíc, což jsou v rozpočtu miliardové položky. Na jejich platy bylo potřeba přes 37 miliard korun ročně. Nezpochybňuji, že mezitím jsou i učitelé nebo třeba hasiči. Celá řada úředníků, což je zhruba 10 tisíc, vznikla jenom kvůli tomu, že stát vytváří nové agendy a povinnosti proti občany, které pak musí někdo kontrolovat a administrovat. To jsou skutečné priority této vlády. Nikoli peníze do školství a na vysoké školy, které jsou opravdu potřeba. Je důležité si uvědomit, že i v době, kdy byla celosvětová finanční krize, tak byly peníze na vysoké školy vyšší než dnes.

Stanislav ŠTECH, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /nestr. za ČSSD/

Úředníků je mnohem méně než 30 tisíc. Tvoří zhruba čtvrtinu. V jedné části hovoříme o GDPR a zajištění a já s tím zcela souhlasím. Přitom se druhým dechem řekne, že na to ředitelé nejsou, že je to odborná záležitost. Nemůže to být jen tak někdo, komu se to přičlení do agendy. Pokud jde financování, tak má paní poslankyně pravdu. V krizových letech skutečně došlo k navýšení prostředků, pak to začalo ovšem klesat ještě před nástupem této vlády. Má pravdu, že vysoké školy byly skutečně zanedbány a podfinancovány. Nemá ale pravdu v tom, že by do školství nešly peníze. Rozpočet školství se za nás výrazně zvýšil. Prioritou bylo regionální školství a platy učitelů. To je zcela evidentní. Já jsem byl u toho, když jsme s ministryní Valachovou na konci roku 2015 seděli a řekli jsme, že toto dál nejde. Paní ministryně Valachová nejprve prosadila pouze 8. Opravdu ale trvala na 15. Nakonec to máme alespoň v tarifech. Tím chci říct, že není pravda, že jsme zanedbávali financování ve školství. Šlo to do regionálního školství. Chápu rozhořčení vysokých škol. Tam to skutečně bylo zanedbáno.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

V tom musím oponovat. Regionální školství samozřejmě nezpochybňuji. Na druhou stranu, když jste mluvil o počtech státních zaměstnanců, tak to není jenom důsledek najímání na školství a GPDR. Tam souhlasím s tím, že to je potřeba. To ale určitě nebudou tisíce zaměstnanců. To budou maximálně desítky a věřím tomu, že by to měli rozhodně zvládnout. Bavíme se ale o nárůstu v dalších segmentech. Například jenom na ministerstvu práce a sociálních věcí došlo za tuto vládu, a teď neberu úřady práce a další instituce, k nárůstu počtu zaměstnanců o 40 %. To je jednoznačný nárůst, který na výsledcích nevidíme. Dochází k nárůstu toho, že jsou nové sociální dávky a agendy. Je otázkou, jestli potřebujeme mezi občany přerozdělovat tolik peněz, jestli nestačí vybrat méně peněz z jejich výplat.

Stanislav ŠTECH, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /nestr. za ČSSD/

Nejsem zde rozhodně za obhájce MPSV. Neznám detaily zevnitř. Vzpomeňte si na krvotok za ministra Drábka. Zeptejte se lidí z úřadů práce, co se dělo v té době. Rozumím tomu, že se třeba sanuje nějaký deficit z minulosti. Jinak s Vámi souhlasím. Nezaměstnanost klesá na hranici strukturální nezaměstnanosti a počty dávek se navyšují, tak by bylo třeba se podívat na to, do jaké míry to je účelné.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Soukromý sektor by ty lidi určitě zaměstnal, protože je 180 tisíc volných pracovních míst. Tady se jednoznačně ukazuje priorita vlády, kterou je navyšování prostředků na platy státních zaměstnanců bez ohledu na jejich efektivitu. Když jste tady zmiňoval krvavá léta, tak zase přijdou. Ani v době ekonomického růstu nejsme schopni hospodařit bez deficitu. Na příští rok je plánován deficit ve výši 50 miliard korun. Když přijde další ekonomická krize, jako že přijde, protože ekonomický cyklus je v tom neúprosný, tak kde budeme brát ty peníze? To se budeme stále zadlužovat? Nebo budeme zase propouštět? Asi budeme propouštět. 

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Chápu, že je to citlivé téma, měsíc před volbami obzvlášť, ale je na čase otevřít debatu o finanční spoluúčasti, o formě stipendií?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

TOP 09 se nepopulárních témat nikdy nebála. V našem programu bylo už v roce 2010 a teď to tam znovu je, že bychom byli pro zavedení školného na vysokých školách. Samozřejmě sociálně velmi citlivě nastaveného a doplněného o možnosti půjček, grantů a v míře, aby odpovídalo i potřebnosti daného oboru. Školy by měly mít možnost si výši školného stanovit samy podle toho, jak chtějí regulovat počty uchazečů a studentů. Umím si představit, že by to bylo v řádu jednotek tisíc, maximálně třeba 10 tisíc za celý školní rok. To je ale všechno k diskusi. Samozřejmě chápu, že někdo má postoj takový, jaký říká pan ministr.

Stanislav ŠTECH, ministr školství, mládeže a tělovýchovy /nestr. za ČSSD/

Můj postoj není postoj jenom ideologický, ale je podložený daty a vývojem v zemích, které bojovaly i s citlivým systémem. To, co kritizujeme, je, že se může studovat X let a studenti se můžou trošku flákat. Když studujete na tu dobu studia plus jeden rok, tak to jsou velice pěkné částky, které musíte platit. Takže jsou studenti pod tlakem dneska i tak. Jakmile by zneužívali toho studia, tak to budou platit z vlastní kapsy, a to nejsou úplně malé sumy. Jako prorektor jsem taky občas podepisoval, kolik mají doplatit. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Ale to je všechno v pořádku. Tak by to mělo být. Je to ale v řádném termínu studia. V tom případě žádná spoluúčast není. Vy pomíjíte faktor kvality škol, protože se naše vysoké školy nepohybují v prvních stovkách kvalitních vysokých škol na světě. Školy, které se tam pohybují, školné mají. Tlak i studentů, kteří by chtěli za své peníze odpovídající kvalitu, by pomohl zlepšení soustavy.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Jak by Vaše straně řešila systém dotací na sport? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Určitě tak, aby nedocházelo ke kauze, ke které tady došlo a k problémům, kdy si sportovní bafuňáři rozdělí peníze. Ty se nedostanou k opravdu potřebným, to znamená, dětem, které chtějí sportovat v mládeži a ke klubům jako takovým. Měly by to být přímé dotace. Je potřebné zúžit ty programy. Je jich zbytečně mnoho. Jsou administrativně složité. Je proto nutné zjednodušit administrativu. Soustředit se na to, co ten sport pálí, například nedostatek trenérů, zejména pro mládežnické oddíly, pro děti a jejich případná vysoká fluktuace. Takže aby měly peníze na trenéry, aby měly možnosti opravovat stadiony tam, kde to je nutné. Peníze do sportu totiž neplynou jenom z ministerstva, ale také z krajů a obcí. Ten systém je velmi košatý. Peněz, které do sportu jdou, jsou stovky miliard. Když to všechno sečteme, tak to není málo peněz. Podmínky musí být jednoznačně transparentní. Kritéria musí být postavena na tom, kolik v oddílech skutečně sportuje ať už dětí nebo dospělých. Zda tam je opravdu nějaká činnost vyvíjena. Musí být i kontrola toho, že jsou ty peníze využívány tak, jak mají být, a nikoliv třeba na opravu hřišť, která ve skutečnosti ani neexistovala. I k tomu v minulosti docházelo. Kauza, kdy se například paní exnáměstkyně ministryně školství s panem Peltou domlouvali, vzali si tužku a řekli: Tak tohle škrtáme, tohle škrtáme. Naopak tady zvyšujeme,“ se nesmí opakovat. 

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Poškodila tato kauza jméno českého sportu? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Určitě poškodila. Musíme se z toho poučit a soustředit se zejména na mládežnický sport a sport dětí. Tam by měly jít peníze, abychom umožnili sportovat co nejširší vrstvě populace, protože to má mnoho pozitivních efektů. Ta kauza byla velká. Myslím si, že ještě zdaleka nevíme všechno, co do ní spadne. Ta chobotnice byla prorostlá všemi možnými směry. Náměstka na sport, který je na ministerstvu školství, měla v minulosti vždycky ČSSD, takže je to otázkou i toho, do jaké míry to bylo spojené třeba s kraji. 

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Od letošního září musely všechny děti starší 5 let do školky. Poslední rok předškolního vzdělávání je nově povinný. Pokud je rodiče do školek nepošlou, porušují zákon a hrozí jim pokuta. Obce a města hlásí mnoho nezvěstných dětí. Vaše strana v souvislosti s touto novinkou mluvila o velkém zásahu do osobní svobody. Vidíte na ní něco pozitivního?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Mnoho ne, protože jsme s tím nesouhlasili už od samého začátku. Teď se se začátkem školního roku ukazují jen problémy. Je na rodičích, aby sami rozhodnli, jestli chtějí, aby jejich děti chodily do předškolního vzdělávání nebo ne. Tímto krokem jsme zvýšily povinnou školní docházku na 10 let. Místo toho, abychom se věnovali kvalitě povinné školní docházky, abychom se podívali i na základní školství, proč dochází k ohromnému množství odkladů, tak to tady místo toho flikujeme tím, že všem dáme povinnost, byť už před tím většina dětí chodila do školek. Když má ale třeba rodina mladší děti a matka s nimi chce být doma, tak dneska může, ale musí se školkou vyřizovat přezkušování.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka

Některé děti ale nemají tak silné rodinné zázemí. To byl asi důvod, proč se to dělalo. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/

A kvůli nim pak všechny ostatní, kterých je naprostá většina, mají novou povinnost. Snažíme se zacelit něco, co v některých rodinách nefunguje. Rodiny, které nekladou na vzdělávání tak velký důraz, ho nebudou klást ani v budoucnu. Tam je potřeba pracovat s celou rodinou, nejenom s předškolním dítětem. Mnoho se nezlepší, pokud se nebudeme věnovat i osvětě u rodičů.

Zdroj: Partie, Prima TV, 24. 9. 2017

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Markéta Pekarová Adamová
Témata:
Sociální politika, Sport, Vzdělání, věda, výzkum
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO SENÁT

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:O čem Andrej Babiš sní, z toho slušní lidé nespí.
Děkujeme