Adamová: Energetickým šmejdům konečně odzvoní

11. 11. 2019

Desítky voličů se na mě obracejí a žádají zpřísnění zákona, které by zametlo s tzv. energetickými šmejdy. Další tisíce lidí se obracejí na Českou obchodní inspekci a Energetický regulační úřad. Ten letos dokonce jednomu distributorovi energií udělil rekordní pokutu ve výši čtyř milionů korun za agresivní obchodní praktiky.

Je evidentní, že praktiky tzv. energetických šmejdů stále přitvrzují. Donucování zákazníků k podepsání plné moci na dobu neurčitou či lákání na LED žárovky „zdarma“ střídají pohrůžky odmontováním elektroměrů. Všichni o tomto problému víme, vláda tvrdí, že je to její „priorita“ už od dubna, ale konkrétní řešení stále nepředložila. Proto nám v TOP 09 došla trpělivost a předložili jsme s kolegy vlastní návrh zákona, který energetickým šmejdům konečně odzvoní.

Díky naší novele by například nebyly smlouvy uzavírány na déle než 36 měsíců a lidem by nikdo nesměl bránit ve změně distributora energií. Zákazník také bude moci vypovědět smlouvu například v situaci, kdy se vystěhuje z bytu, kde energie odebíral, a nebude za to moci být nijak penalizován. Také zamezíme proslulé metodě šmejdů, kteří po ukončení smlouvy požadují proplacení darovaných LED žárovek a jiných „dárků“.

Omezíme také plné moci pro zprostředkovatele energií, kteří je budou moci uzavírat maximálně na půl roku a pouze za účelem jednoho právního úkonu. Dnes přitom šmejdi uzavírají plné moci na dobu neurčitou k blíže nespecifi kovaným úkonům a uzavírají za zákazníky smlouvy, o kterých ani nemusejí vědět. Zpřísňujeme také pravidla pro uzavírání smluv po telefonu, každý zákazník musí smlouvu dostat i písemně a až od té chvíle mu běží lhůta pro vypovězení smlouvy.

Navržená opatření pomůžou všem, kteří se dostali do pasti energetických šmejdů, a ti už nebudou moci napříště své triky provádět. Ochráníme tak nejen spotřebitele, ale také poctivé poskytovatele energií, jejichž reputace kvůli mediálnímu obrazu šmejdů strádá. U nich mají naše opatření podporu. Jsem přesvědčena, že novela projde legislativním procesem hladce a velmi rychle. Pokud ji ovšem nebude blokovat vláda, která má příležitost dokázat, že stojí na straně spotřebitelů a slušných podnikatelů, ne na straně šmejdů. S energetickými šmejdy musíme konečně zatočit!

Markéta Pekarová Adamová, první místopředsedkyně TOP 09 

Zdroj: Právo, 11.11.2019

Štítky