Adamová: Rovná příležitost je lepší než pozitivní diskriminace

Komentář poslankyně TOP 09 Markéty Adamové

6. 6. 2014

Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier předložil minulý měsíc návrh Strategie romské integrace do roku 2020, o němž bude česká vláda teprve jednat. Zmíněná Strategie navrhuje za účelem zlepšení situace Romů v České republice opatření, která v sobě zahrnují prvky pozitivní diskriminace romské menšiny.

Domnívám se, že řešit reálnou diskriminaci Romů jejich pozitivní diskriminací není vhodnou cestou k odstranění problému. Klíčem ke společenské soudržnosti a efektivní integraci menšin je poskytování rovných příležitostí všem bez rozdílu, nehledě na jejich etnicitu, náboženské vyznání nebo pohlaví. V tomto směru je podle mého názoru prioritou především vybudování systému inkluzivního školství, které bude schopno poskytnout romským dětem rovný přístup ke vzdělání, nebude nikoho diskriminovat ani zvýhodňovat a přizpůsobí se specifickým potřebám jednotlivce tak, aby byl v budoucnu schopen obstát na trhu práce.

V rámci komplexního řešení situace je rovněž nutné vytvářet jednotlivá opatření ve spolupráci s romskou komunitou, jejíž vlastní perspektiva musí být v celkové vládní strategii zohledněna. Systém „o nás bez nás“, který se neopírá o porozumění problému tak, jak ho vnímá samotná romská komunita, nebude schopný nabídnout jejím příslušníkům uspokojivé řešení jejich stížností. Současně je zapotřebí brát ohled na postoje většinové společnosti, která zvýhodňování romské menšiny v určitých oblastech přijme jen velmi negativně. Jsem přesvědčená, že podpora zaměstnávání Romů a důsledné uvádění příkladů dobré praxe, které v současné společenské debatě chybějí, jsou efektivnějším způsobem, jak zvrátit nepříznivý společenský trend stigmatizace Romů a jak je lépe začlenit do okolní společnosti.

Markéta Adamová, poslankyně TOP 09

6. 6. 2014

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Markéta Pekarová Adamová
Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme