× Pojďte do toho s námi.

Langšádlová: Stabilita, soudržnost a solidarita

Projev Heleny Langšádlové

23. 10. 2011

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi prosím seznámit vás s mým pohledem na to, oč by měla TOP 09 nadále usilovat.

Každá stabilní demokratická společnost musí stát na dvou pilířích. Právním státě – vládě práva, ale i na hodnotách, které většina společnosti vyznává.

Evropská společnost stojí již po staletí na stejných hodnotách, které strana TOP09 ve svém programu připomíná. Jsou to hodnoty, o kterých jsem přesvědčena, že jsou platné i v dnešních dnech.

Nacházíme se v nesnadné pozici. Naši budoucnost bude, krom jednání nás samých, ovlivňovat mnoho vnějších vlivů. Musíme být připraveni hledat cesty, které této zemi zajistí dlouhodobou prosperitu, a současně musíme velmi obezřetně reagovat na dynamicky se proměňující svět okolo nás.

Za nezbytné považuji zachování stability, soudržnosti a solidarity.

Solidarita nepochybně patří k základním hodnotám evropské civilizace, avšak její rozsah v současném modelu sociálního státu není však udržitelný, a to nejen v České republice.

Musíme se tedy společně znovu zamyslet nad rolí rodiny, obce a státu.

Strana TOP09 přišla s nezbytnými reformními návrhy a díky mimořádnému nasazení našich ministrů se je daří naplňovat.

Reformy jsou nezbytné, současně je však nutné udělat vše pro to, abychom zabránili nehospodárnému a neprůhlednému nakládání s veřejnými prostředky. Ne však slovy či novými úřady, ale konkrétními kroky.

Za takový konkrétní krok považuji pozměňovací návrh k zákonu o veřejných zakázkách, který jsme s kolegy předložili, a který požaduje odkrytí vlastnických struktur u dodavatelů.

Veřejnost má možnost sledovat, kdo pro co hlasuje a poslanci TOP09 se nemají za co stydět.

Naším nejbližším cílem je uspět v krajských volbách, máme mnoho výhrad ke stávající politice krajů. Naše kritika však musí být vždy věcná a provázena konkrétními návrhy řešení.

Jsem přesvědčena, že v porovnání s ostatními stranami doposud více energie a úsilí věnujeme práci a prosazování programu strany TOP09 než vnitrostranickým bojům. Budu usilovat o to, aby tomu tak bylo i nadále.

Pevně věřím, že cesta, kterou strana TOP09 pro tuto společnost nabízí, je cestou správnou, cestou dlouhodobé odpovědnosti a prosperity.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu na pozici místopředsedkyně naší strany.

Helena Langšádlová

V Hradci Králové 23. 10. 2011

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Helena Langšádlová

Videa z 2. celostátního sněmu TOP 09

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme