Bronislav Sedláček

Kandidát do Senátu za obvod č. 64 - Bruntál (za STAN)

Narodil se 1. 6. 1964 ve Vsetíně. Téměř od narození však žije v Bruntále. Po absolvování Gymnázia v Bruntále vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1988. Následně v letech 1993 – 2005 absolvoval atestace I. a II. stupně, které rozšířil o atestaci v oboru traumatologie.

Profesní kariéru má spojenu se dvěma nemocnicemi. Od roku 1988 do roku 2001 byl sekundárním lékařem chirurgického oddělení v nemocnici v Bruntále. Od roku 2001 pracoval na pozici sekundárního lékaře v nemocnici v Krnově. Od roku 2008 je primářem chirurgického oddělení v téže nemocnici. Současně je od roku 2006 předsedou odborové organizace lékařů SZZ Krnov a od roku 2010 soudním znalcem v oboru chirurgie.

Přestože naprostou většinu času věnuje práci v nemocnici, je aktivním sportovcem. Zejména se věnuje badmintonu, cyklistice a tenisu. Sedmnáct let byl předsedou Tenisového klubu Bruntál, o.s. Jeho zájmem je však také samospráva města – od roku 2010 je zastupitelem města Bruntálu.

Bronislav Sedláček má dvě dospělé děti.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme