9. Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

43 let, myslivec, sokolník, vědecký pracovník, TOP 09

Motivační motto: "Zrakem sokolím sledovat, zda-li někde v EU nekradou jako straky"

Politické působení: Bohumil Straka byl až do r. 2009 panic (v politice), nikdy nebyl členem žádné politické strany, dokud nevstoupil do TOP 09. Již od adolescence však Bohumil trpěl alergií na komunismus a omezování lidských práv a svobod jednotlivce. Tato latentní alergie se projevila v r. 1989 akutním záchvatem, kdy se jako student elektrofakulty zapojil do hromadné revoluční léčby senné rýmy reálného socialismu. V současnosti je Bohumil druhým volebním obdobím členem výkonného výboru TOP 09. Po komunálních volbách v říjnu 2010 se stal zastupitelem městské části Brno-střed, kde působí jako hlásná trouba konstruktivní opozice poukazujíce na nešvary kmotrovské velkokoalice ČSSD-ODS.

Oblasti odbornosti a zkušenosti využitelné v politické činnosti: právo a legislativa, zahraniční věci, ITC a energetika, životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, kultura, školství a vzdělávání, věda a výzkum.

Narození: dne 22. 5. 1971 v Brně ve znamení blížence jako "Husákovo dítě". Bohumil se narodil mamince a tatínkovi do skromných poměrů jako prostřední ze třech dětí.

Vzdělání:

V létě r. 1989 Bohumil dostal zápočet za povinnou chmelovou brigádu, a tak byl na základě příjímacích zkoušek a gymnaziálních studijních výsledků připuštěn na studium mikroelektroniky na VUT v Brně, ač neměl preferovaný dělnický původ, neb oba rodiče byli VŠ učitelé. Oč méně se věnoval studiu marxismu-leninismu, které nedokončil kvůli revolučním událostem, o to více se věnoval studiu matematiky, fyziky a elektrotechniky.

V průběhu studia získal stipendium od Evropského společenství na Bournemouth University ve staré dobré Anglii, kde také na závěr studia zpracoval v angličtině diplomovou práci ve firmě Philips Semiconductors Southampton. Státnice pak úspěšně složil na VŠ Brugge-Oostende v Belgii v r. 1994 a vysloužil si tak ostruhy elektroinženýra.

Po návratu do vlasti se Bohumil neprozřetelně v euforii vsadil s rodiči, jestli on bude dřív doktorem nebo jeho tatínek docentem (sázku zorganizovala maminka, která zbožňuje promoce). Bohumilovi nezbylo, než navázat na studia za velkou louží, investovat část ušetřeného stipendia, a vrhnout se do tehdy neprobádaných postgraduálních vod na elektrofakultě VUT ve zlatém rodném Brně. Studium bylo nakonec skoro tak dlouhé, jako vojna za Marie-Terezie, neb Bohumil se styděl předstoupit před disertační komisi, pokud počet jeho vědeckých článků a patentů nedostihne jeho věk 30. Tato konstelace nastala v r. 2002, kdy získal za vědecký přínos v elektrotechnické a elektronické technologii doktorský titul.

Záhy Bohumil rozpoznal, že se může hodit i jiné než strohé technické vzdělání, tak vyplnil pár přijímacích IQ testů, a dostal se na Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně, aniž si uvědomil, že je údajně nejžádanější fakultou v ČR s nejmenším procentem přijatých uchazečů. Časem se začal zhruba orientovat v salátovém vydání a temných uličkách našich zákonů, což se jistě hodilo pro jeho těžký úděl živnostníka, pro rodinu i známé. Nabyté právnické znalosti využil i při normotvorbě v komunitě myslivců a sokolníků, protože se mu principiálně protivilo zneužívání procesu harmonizace českého práva před vstupem do EU k lobbistickým či politickým cílům mj. proti jeho milovaným koníčkům a komunitám. Bohumil se stal absolventem práv v r. 2006.

Publikace: je autorem či spoluautorem mnoha desítek vědeckých a populárně-vědeckých článků, několika skript a brožur, několika patentů a realizačních projektů v oboru myslivosti, sokolnictví, elektroniky a práva, a to na poli zahraničním i domácím.

Záliby a slabosti: příroda: myslivost, sokolnictví, turistika; sport: kanoistika, jachting, cyklistika, běžky, šachy; kultura: tanec, víno, zpěv, kytara, hudba, četba, UNESCO; historie, cestování a poznávání všeho nového a zajímavého...

Jazyková výbavička: angličtina (denně plynně slovem i písmem), ruština (maturita ze starých časů), němčina (dostatečná pro nezávazný rozhovor o počasí)

Pracovní zkušenosti:

Ve funkci předsedy výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF), sdružující 30 000 členů 87 organizací z 60 zemí celého světa, se denně zabývá nejrůznějšími mezinárodními aspekty legislativy, vědy, životního prostředí a zemědělství. Sokolnictví je pro Bohumila velmi inspirativní tím, že výcvik dravců učí sokolníka důslednosti a předvídavosti a v komunitě se naučí vycházet s různými archetypy lidí, protože sokolníci se rekrutují ze všech vrstev společnosti. Bohumil si již před mnoha lety uvědomil, že odpovědnost generace naší vůči generaci příští je podstatou samotné lidské existence. Proto zpracovával dokumentaci a vedl diplomatická jednání po celém světě o přijetí sokolnictví na seznam UNESCO. Přispěl, již jako člen TOP 09, k naplňování programových zásad své politické strany, které akcentují odpovědnost vůči budoucím generacím a zachování kulturního dědictví tím, že se zásadním způsobem podílel na největší mezinárodní nominaci v historii UNESCO, kterou se v r. 2010 starověké umění sokolnictví zapsalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a stalo se tak naší 14. kulturní památkou na seznamu. Na oslavu úspěchu následně spoluorganizoval velmi úspěšnou týdenní živou výstavu mezinárodního sokolnictví v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu i ve Štrasburgu. Získané know-how mu pak znovu posloužilo při zpracování dalších podkladů, takže se nakonec ČR stala první zemí na světě, ve které se dostalo stotisícové komunitě českých a moravských myslivců uznání za nositelství kultury na venkově a tisíciletá tradice myslivosti byla vyhlášena v r. 2011 národní nemateriální kulturní památkou ČR.

Ve svém životě se Bohumil zasadil nejen o odpovědné uchování kulturního dědictví minulosti, ale i o rozvíjení budoucnosti. Profese elektroinženýra mu umožnila nahlédnout do kvantového nanosvěta polovodičů i do makrosvěta kosmu. Absolvoval dlouhodobé zahraniční pobyty na vědeckých pracovištích v Belgii. V r. 1999 mu udělila Evropská kosmická agentura ESA ve školícím a řídícím kosmickém centru v Mnichově speciální certifikát pro kosmické pájení jako prvnímu vývojáři v ČR, tedy dávno před tím, než se ČR vůbec stala členem ESA. Byl vedoucím technickým pracovníkem při vývoji a návrhu vědeckých elektronických přístrojů APCF/PCDF pro sledování růstu superčistých organických krystalů v beztížném stavu v modulu kosmické laboratoře Columbus na mezinárodní orbitální stanici ISS, které využívá dodnes ESA/NASA pro svůj výzkum. PCDF bylo vůbec prvním experimentem ve víceúčelovém zařízení European Drawer Rack (EDR). Tato práce i další projekty Bohumila přinutily k trpělivosti, spolehlivosti, odpovědnosti a přesnosti a naučily ho také tvrdé mezinárodní týmové práci při přípravě vědecko-technických zázraků naší doby. V současnosti je Bohumil mj. živnostníkem na volné noze se zaměřením na vývoj a výrobu testovací elektroniky pro vysoce spolehlivé aplikace v kosmickém, leteckém a lékařském průmyslu v Evropě i USA.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme