27. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH

58 let, vysokoškolský pedagog, mediátor, TOP 09

Osobní údaje

Datum a místo narození: 3. duben 1956, Sokolnice

Vzdělání

2007 -2010 Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava, fakulta veřejného zdravotnictví, katedra výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky – odborník pro řízení veřejného zdravotnictví (MPH)

2005 – 2009 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Mgr.

2002 – 2005 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Bc.

2003 – 2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, andragogika, PhDr.

1997 – 2003 Filozofická fakulta Univerzity Palackého, sociologie, Ph.D.

1993 – 1996 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, právo a podnikání, Bc.

1986 – 1991 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, andragogika, Mgr.

Praxe

2010 – dosud mediátor v ČR a SR,

2004 – dosud  Institut mezioborových studií Brno (Univerzita Tomáše Bati Zlín), odborný asistent,

2008 – dosud  Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava, odborný asistent,

1991 – 2004   SIGI a.s., útvar lidských zdrojů,

1983 – 1990   KOR Brno, vzdělávání dospělých,

1981 – 1983   Divadelní technika, Újezd u Brna, technolog,

1971 – 1981   JME Brno, elektromontér.

Zručnosti

Dlouhodobě se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, firemní a politickou kulturou, marketingem a strategických řízením ve vzdělávání dospělých, zdravotnickým právem a marketingovou komunikací, působí jako mediátor v ČR a SR, se specializací na problematiku zdravotnictví, věnuje se občanskému právu v kontextu práva EU.

Jazykové znalosti

Ruský jazyk – aktivně, německý jazyk – aktivně, anglický jazyk – uživatelsky,

polský jazyk – uživatelsky,

Členství v organizacích: TOP 09 – zakládající člen, člen regionální revizní komise Brno-venkov, Slovenská společnost pro zahraniční politiku, Slovenská sekce Římského klubu, Slovenská komora mediátorů.

Publikační činnost

Monografie:

Šigut, Z. - Firemní kultura a lidské zdroje, Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004

ISBN 80-7357-046-7

Šigut, Z. - Firemní kultura a její implementace personálním řízením a vzděláváním. In.: Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu, Praha: Euro lex Bohemia 2004, ISBN 80-86861-04-X

Šigut, Z. - Úloha marketingu ve vzdělávání dospělých In.: Sociální pedagogika v teorii a praxi, Brno: IMS 2008, ISBN 978-80-87182-01-7

Učební texty:

Řehoř, A., Šigut, Z. - Základy teorie a praxe řízení, IMS Brno, 2009

Gregar, A., Řehoř, A., Šigut, Z. - Personální management, IMS Brno, 2012

Odborné články:

Šigut, Z. - Evropa a lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců, PERSONÁL V./2003, s. 7, Prátr, a. s. Praha

Šigut, Z. - Hra jako výchovný prvek, pracovní seminář, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, X I/2003

Šigut, Z. - Učící se organizace v systému celoživotního vzdělávání, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2007

Šigut, Z. - Učící se organizace, MANAŽÉR 1/2008, Bratislava

Šigut, Z. - Marketing školy, MANAŽÉR 2/2008, Bratislava

Šigut, Z. - Vzdělávání jako součást kvality života seniorů, ASESOR Wroclaw, 2009

Šigut, Z. - Kvalita života seniorů, IMS Brno, 2010

Šigut, Z. - Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, IMS Brno, 2011

Šigut, Z. - Education and quality of seniors life, Bratislava, 2012

Záliby a koníčky:

historie, cestování, turistika, sport

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme