20. Bc. Tomáš Velička

45 let, ředitel Poradny pro primární prevenci, TOP 09

Datum narození: 02. 07. 1968,

Zaměstnání

03/2013 – dosud   Poradna pro primární prevenci Ostrava o.s., Hrušovská 13, Ostrava, 702 00, Obor: školství, Pozice: ředitel poradny, Náplň práce: řízení poradny, primární prevence rizikového chování, vzdělávání pedagogů, intervenční programy

12/2010 – 09/2012                                    KÚ Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, 702 18, Obor: školství, Pozice: krajský školský koordinátor prevence, Náplň práce: metodické vedení okresních metodiků prevence, koordinace prevence na úrovni kraje, kontrola preventivních programů

07/1996 – 11/2010                                    Pedagogicko psychologiocká poradna Ostrava, kpt. Vajdy 1, Ostrava - Zábřeh, 700 30, Obor: školství, Pozice: okresní metodik prevence, Náplň práce: metodické vedení školních metodiků prevence, poradenství, skupinová a individuální terapie, krizová intervence, vzdělávání pedagogických pracovníků a rodičů žáku a studentů v problematice sociálně patologických jevů

Externí zaměstnání

2008 – dosud   Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Dvořákova 138, Ostrava, 702 00, Pozice: externí pedagog, Náplň práce: pedagogická činnost

2003   MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1, 118 12, Pozice: externí poradce - člen pracovní skupiny pro ZŠ, Náplň práce: vytvoření manuálu dobré praxe, evaluace

2012 – dosud   VOŠ Sokrates, Mjr. Nováka 34, Ostrava, 700 30, Pozice: externí pedagog, Náplň práce: pedagogická činnost

2008 – dosud   Armáda spásy v ČR, Gen. Píky 25, Ostrava, 702 00, Pozice: supervizor, Náplň práce: individuální a skupinová supervize

Členství v komisích a radách

1998 - 1999            člen poradenského sboru ředitelky ŠÚ pro poskytování poradenských služeb
2004 - dosud         člen grantové komise KÚ pro poskytování dotací v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů
2003 - 2010            člen komise pro komunitní plánování sociálních služeb
2011 - dosud         člen expertní komise TOP 09 pro vzdělávání
2011 - 2012            předseda Asociace krajských školských koordinátorů prevence
2011 - dosud         člen Rady města Bílovce

Vzdělání

1992 - 1995            Ostravská univerzita, Fakulta: Filozofická, Obor: sociální a profesní poradenství /profesní poradenství a rekvalifikace/

Výcviky a vzdělávací programy

1996/1997              IPPP ČR, Otevřený výcvik k primární prevenci
2000                        Partners, Pedagogové proti drogám, 13 011/99-20-5
2002                        Partners, Právo pro každý den, 17 924/2001-25-15
2003/2004              Skáluv institut, Primární prevence drogových a jiných závislostí, 9494/2003-25-231
2005                        IPPP ČR, Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže, 21 095/2005-25-207
2007                        Státní zdravotní ústav, Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany na školách, 29 424/2003-25-167

Práce na PC

Operační systém MS Windows - pokročilá, praxe 17 let

Osvědčení

Řidičský průkaz - skupina B

Zkouška odborné způsobilosti – školství, č.o.: 800067812

Organizační schopnosti

Výborné organizační schopnosti získané při práci na pozici okresního metodika prevence, a vedením dětské zájmové organizace TS Stopař.

Sociální schopnosti

Výborné komunikační schopnost získané při práci na PPP Ostrava a rozvinuté v osobnostním sebezkušenostním výcviku. Vysoká míra empatie a asertivity, příjemné vystupování, schopnost týmové práce a její vedení, vysoké pracovní nasazení.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme