Ladislav Jirků - lídr na Vysočině

rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava

Životopis

Narozen: 4. června 1946 v Jihlavě

Vzdělání:

ZŠ a SPŠ stavební v Jihlavě
FTVS UK Praha, učitelství obor tělesná výchova – čeština ukončil v roce 1970
Doktorát ( PaedDr.) získal v roce 1982 na VÚT FTVS UK Praha

Zaměstnání:

1972 – 78 učitel na OA Jihlava
1978 – 91 odborný pracovník na Výzkumném ústavu tělovýchovném Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha (VÚT FTVS UK Praha)
1991 – 96 ředitel OA Jihlava
1994 – ředitel VOŠ Jihlava od jejího založení
v roce 2004 pověřen řízením nově vzniklé veřejné Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), která vznikla na základě VOŠ Jihlava, v roce 2006 zvolen rektorem VŠPJ

Akademické funkce:

1985 – 86 vedoucí laboratoře modelování tréninku na VUT FTVS UK Praha
2004 – pověřen výkonem působnosti orgánů VŠPJ
2006 – rektor VŠPJ

Odborná činnost:

V letech 1978 - 1991 Ladislav Jirků publikoval a odborně působil na VUT FTVS UK v oblasti automatizovaného zpracování dat a modelování sportovního tréninku. Od roku 1994 spoluřešitel projektů Kvalita v terciárním vzdělávání, Modulární a kreditní systémy v rámci programů Phare, Phare-Delta.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme