Havarijní stav jednání o pitné vodě nejen na Rakovnicku

9. 12. 2013

Pojďme si na příkladu města Rakovník a havárie na potoce Karlův Luh ukázat, o jak velký problém se jedná. V loni na podzim se na potoce Karlův Luh, přítoku toku Klíčava, který teče do Klíčavské přehrady,  která zásobuje pitnou vodou Lány, Kladno, Nové Strašecí a další obce, našlo několik barelů s antrazitem. Velmi jedovatým a zakázaným pesticidem.

Pozemek se nachází v katastru ORP Rakovník. Radnice města Rakovník nezaváhala a po konzultaci s ministerstvem životního prostředí a Středočeským krajem, ihned začala odstraňovat následky této havárie, kterou povodí Vltavy označilo za nejzávažnější havárii roku.

O proplacení těchto prvotních nákladů požádali Středočeský kraj, který je ze zákona zřizovatelem havarijního fondu určeného právě k úhradě nákladů na odstranění ekologických zátěží, při závažném ohrožení nebo znečištění povrchových či podzemních vod. „Rada kraje tuto žádost dvakrát zamítla a do komise se ani nedostala. Oprávněnost požadavku na proplacení potvrdil i ministr životního prostředí ve svém dopise starostovi Rakovníka.“ Vysvětil situaci místostarosta města Rakovník Jan Švácha.

Dnes zastupitelstvo kraje zařazení tohoto problému alespoň k projednání opět zamítlo. 

„To je nešťastný precedens a hlavně velmi špatný signál pro starosty obcí v kraji. Je možné, že rozpočet města Rakovník částku 276 000,- Kč v krajním případě unese, ale za řádnou a rychlou likvidaci ekologické havárie by neměla být žádná obec trestána.  Mám obavu, aby to neovlivnilo rozhodování obcí při případných dalších podobných haváriích.  Pozdní nebo špatné rozhodnutí v takovém případě může ovlivnit kvalitu pitné vody pro tisíce obyvatel kraje. V tu chvíli se toto nestandartní chování rady kraje netýká jen Rakovníka a Černošic, ale každého obyvatele středočeského kraje.“ , říká Petr Stříbrnský, TOP 09, zastupitel, který návrh připravoval.