Narodil jsem se v r.1965 v Praze, kde naše rodina žije již několik století. V roce 1983 jsem maturoval na Gymnáziu Jana Keplera. V roce 1988 jsem ukončil studium oboru konstrukce a dopravní stavby na Stavební fakultě ČVUT.

 

Pracuji jako vedoucí výroby stavební společnosti.   V oblasti realizace jsem se podílel na výstavbě a rekonstrukci řady bytových, telekomunikačních, občanských, dopravních, průmyslových a dalších staveb. Podílel jsem se na opravách několika desítek kostelů a dalších historických budov, mezi nejvýznamější z nich patří národní kulturní památky Pražský Hrad a památník v Lidicích. V Praze jsme v poslední době  realizovali opravu domu  U dvou srdcí na Malé Straně.

 

Rád bych se věnoval  oblasti transparentního hospodaření hlavního města. Zkušenosti jsem získal při řízení výroby akciové společnosti. Nikdy jsem nebyl členem žádné jiné politické strany. V TOP 09 jsem předsedou  celopražské protikorupční komise.

 

Mojí  hlavní prioritou  v  TOP 09 je boj s byrokracií a korupcí. Je naprosto neúnosné, aby  našemu krásnému městu  dál vládli zprofanovaní arogantní  politici. V řízení našeho města je třeba udělat zásadní změnu. Chci prosazovat rovné a spravedlivé šance pro všechny občany.

 

Zejména je třeba zvýšit transparentnost veřejných zakázek. Vyčleněním samostatných celků velkých zakázek do samostatných soutěží, širokým informováním  zájemců a dostatečným časovým prostorem pro zpracování nabídky chci zajistit vysoký počet uchazečů o zakázku.  V nejvyšší možné míře budu prosazovat tzv. otevřené řízení a metodu tzv. elektronické aukce. Obdobně chci postupovat i při pronájmu a prodeji  majetku hlavního města a městských částí.

 

Budu vyžadovat zveřejňování informací o hospodaření města v nejvyšší možné míře. Budu  uplatňovat princip otevřené radnice a dbát  o informovanosti o všem podstatném. Například přes centrální registr správních řízení bude zajištěno, aby správní řízení probíhala ve stanovených lhůtách,  aby se rozhodnutí k účastníkům dostala včas i s poučením o opravných prostředcích. V dialogu s občany se budu snažit snížit byrokratickou zátěž.

 

Po r.1989 jsem pomáhal obnovit Junáka. Moji tehdejší odchovanci dnes oddíl vedou a mě už  nepotřebují. Mám rád hudbu, pocházím z muzikanské rodiny. Dalším mým koníčkem je turistika, pradědeček byl spoluzakladatelem Klubu českých turistů. Tradice v mém životě hodně znamenají, proto se ztotožňuji s názvem TOP 09.

 

http://michalstepan.blog.idnes.cz/

Facebook: Michal Štěpán TOP 09

Mail: michal.stepan@pha.top09.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme