Narodila jsem se 21.5.1966 v Praze. Základní devítiletou školu i gymnázium jsem navštěvovala v Praze 6. V té době mě velmi bavilo studium cizích jazyků a proto jsem po maturitě navštěvovala Státní jazykovou školu v Praze 1, kde jsem složila Státní jazykovou zkoušku z němčiny. Zároveň jsem navštěvovala kurzy průvodců cestovních kanceláří Rekrea, CKM (Cestovní kancelář mládeže) a PIS (Pražská informační služba) a v roce 1987 jsem začala pracovat jako průvodkyně. Při práci jsem studovala další jazyky a sice angličtinu a španělštinu.Velký kontakt s lidmi z různých zemí, ale zejména možnost reprezentovat naše krásné město mě naplňovalo radostí  a  osobní hrdostí.

V roce 1990 se mi narodila dcera a jelikož je můj bývalý manžel německý státní příslušník, žila jsem od té doby deset let v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem. V letech 1993 – 1995 jsem si rozšířila vzdělání studiem na „Cizojazyčném institutu pro průmysl a hospodářství“. Ve stejném období jsem na renomovaném jazykovém institutu „Berlitz“ složila zkoušku z obchodní ruštiny a mohla tak najít uplatnění na německém pracovním trhu. Můj zájem o politické dění turbulentního transformačního období mě v roce 1999 přivedl ke studiu politologie na „J.W.Goethe-Universitaet“ Frankfurt/Main. Nedlouho poté jsem však dostala zajímavou pracovní nabídku od společnosti Scholz Stahlzentrum Ost s.r.o., významného zpracovatele kovového odpadu a výrobce hutních materiálů. Skloubit studium, náročnou práci a cestování mezi oběma se však ukázalo býti nemožné. V roce 2002 jsem ukončila pracovní činnost a věnovala se až do roku 2005 plně studiu. Po jeho ukončení jsem založila vlastní společnost JAPA Trade s.r.o., jejímž předmětem podnikání je tlumočnická činnost, poradenství v oblasti spol.věd a rozvoje osobnosti a obchod. V roce 2007 jsem složila Speciální státní jazykovou zkoušku tlumočnickou i překladatelskou z němčiny. Dále jsem od letošního léta jednatelkou společnosti Salgado s.r.o., která se zabývá obchodem s hutním materiálem.

Členkou TOP 09 jsem se stala loni na podzim. Do té doby jsem v žádné politické straně nebyla. Konzervativní politické myšlení je mi blízké především důrazem na nutnost mravní společenské obrody, která jediná utvrdí naši svobodu a demokracii a stane se základem fungující občanské společnosti.

Jsem rozvedená, moje dcera studuje klasickou filozofii.

K mým největším láskám patří hory v jakémkoliv ročním období.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme