K Metropolitnímu plánu evidujeme 14 475 připomínek, jejich vypořádávání nyní intenzivně pokračuje

20. 6. 2019

Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj a územní plán, představil dosavadní průběh a aktuální stav v projednávání Metropolitního plánu. Od odevzdání Metropolitního plánu a zahájení Společného jednání, v rámci kterého bylo možné se k plánu budoucího rozvoje metropole vyjadřovat, uplynul rok.

„Připravovaný nový územní plán, tzv. Metropolitní plán, považuji za zcela klíčový dokument, který ovlivní podobu a rozvoj města na desetiletí. Diskuse společně napříč politickým spektrem byla nutnou podmínkou pro zdárný posun v tomto složitém procesu. Dohlédnu na důsledné a věcné vypořádání všech připomínek,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Plánování Prahy je velmi komplexní problematika, nejedná se pouze o schválení Metropolitního plánu, do procesu vstupuje téma Zásad územního rozvoje, vztah k Pražským stavebním předpisům a také neustálé pořizování změn stávajícího územního plánu. Mojí snahou je tyto jednotlivé procesy zkoordinovat tak, aby Metropolitní plán byl schválen do konce roku 2022,“ dodává náměstek Petr Hlaváček.

Zpracovatel Metropolitního plánu, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, udělal loni na jaře maximum pro to, aby plán představil nejen odborné, ale i široké veřejnosti a městským částem. Ještě před zahájením společného jednání byl plán vystaven v Centru architektury a městského plánování a vysvětlován jak autory, tak úředníky z Magistrátu hl. m. Prahy.

„Pořádali jsme přednášky a workshopy, na kterých jsme vysvětlovali principy plánování Prahy, ale i jednotlivosti konkrétních lokalit, které občany zajímají. Snažili jsme se, aby každý měl možnost se s plánem seznámit, nastudovat si ho a případně se k němu ve Společném jednání vyjádřit podáním relevantní připomínky,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč a dodává: „Množství došlých připomínek k Metropolitnímu plánu proto není překvapivé.“

„Celkem k Metropolitnímu plánu evidujeme 14 475 jedinečných připomínek a dále téměř 30 000 věcně shodných, duplicitních připomínek,“ shrnuje ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Martin Čemus, který se zapisováním a tříděním všech došlých připomínek po formální i obsahové stránce zabývá. Připomínky jsou nyní zatřiďovány dle tématu i dle lokalizace, tzv. územního průmětu. K minulému připravovanému územnímu plánu, jehož pořizování bylo zastaveno, tzv. Konceptu 09, přišlo přibližně 18 000 připomínek.

V současné chvíli již dochází k vypořádávání jednotlivých připomínek. Jako první odbor územního rozvoje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje vypořádává stanoviska dotčených orgánů státní správy, tedy subjektů, kterým je svěřena ochrana veřejných zájmů. Na podzim se předpokládá zahájení vypořádávání připomínek městských částí a veřejnosti, hotovo by mělo být v průběhu jara 2020. Poté bude následovat zapracování závěrů do dokumentace Metropolitního plánu a druhé kolo projednávání, tzv. veřejné projednání. „Celkem se vyjádřilo 4 120 připomínkujících subjektů, z toho 14 orgánů státní správy a skoro všechny pražské městské části,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj Petr Hlaváček.

„Plánování Prahy je velmi komplexní problematika, nejedná se pouze o schválení Metropolitního plánu, do procesu vstupuje téma Zásad územního rozvoje, vztah k Pražským stavebním předpisům a také neustálé pořizování změn stávajícího územního plánu. Mojí snahou je tyto jednotlivé procesy zkoordinovat tak, aby Metropolitní plán byl schválen do konce roku 2022,“ dodává náměstek Petr Hlaváček.

Prezentace a diskuse

Pro veškeré podrobnosti a dotazy zveme i širokou veřejnost na 27. 6. večer do Centra architektury a městského plánování (CAMP, IPR Praha) na prezentaci a diskusi k tématu Metropolitního plánu. Večerem bude provázet Petr Hlaváček a Ondřej Boháč.

Projektantem Metropolitního plánu je IPR Praha, tým pod vedením prof. Romana Kouckého. Kromě užšího autorského týmu architektů, urbanistů a specialistů se na plánu podílely další kanceláře IPR. Dílo bylo průběžně podrobováno odborným posudkům od externistů, během zpracování byl plán několikrát revidován, široce prezentován a dostalo se mu pozoruhodné odezvy a zpětné vazby. Zadavatelem plánu je hlavní město Praha. Odevzdání předcházela během zpracovávání i série opakovaných konzultací se všemi pražskými městskými částmi a řada kontrol pořizovatelem. Na plánu se tak podíleli nejen odborníci v roli projektantů, ale i politici a úředníci.

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Petr Hlaváček

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme