Jaroslav Vondráček: Proč kandiduji do Senátu

8. 8. 2012

Dlouhá léta jsem žil ve Švýcarsku - zemi s vyspělou demokracií. Před více než deseti lety jsem se z rodinných důvodů vrátil do České republiky a byl jsem velmi rozčarován ze situace, která zde panuje. Přeji si, aby lidé v naší zemi žili v právním státě a ve slušné společnosti, pro tyto hodnoty se hodlám angažovat v politice.

Mám zkušenosti s tvorbou legislativy a s prací ve státní správě a samosprávě. Právní kultura českých politiků a ve veřejné správě je v současné době na nízké úrovni a je stále zatížena komunistickou minulostí. Proto je prioritou mé politické angažovanosti posilňování právního státu v ČR.

Vycházím z tradičních společenských hodnot, současně ovšem cítím nutnost podílet se na rozvoji moderní české společnosti zapojené do procesů v celé Evropě. Hodlám se aktivně podílet na kultivaci právního prostředí v České republice. Převládá zde pozitivistický právní výklad, ovšem postrádám zde hodnotový výklad práva. Je to zřejmě proto, že je v naší současné společnosti narušena hierarchie hodnot.

Bez konfrontace se zahraničními otázkami si neumím představit prosperující Českou republiku. Přes všechny nedostatky EU bychom se od ní neměli odklánět, to by naší zemi neprospělo. Naše věrohodné zakotvení v EU a v NATU je zásadní pro naši bezpečnou a úspěšnou budoucnost.

Každý člověk nese zodpovědnost za svůj život. Umím pochopit, že někteří jednotlivci nedokáží tuto zodpovědnost unést, těm jsem ochoten pomoci. Ne však těm, kteří se jí úmyslně vyhýbají a spoléhají se jen na stát.

Vždy jsem se angažoval pro spravedlnost a pro respekt k lidské důstojnosti každého člověka. Vždy jsem byl citlivý na aroganci státní moci a byrokracii, a to bez ohledu na to, ve které době a kde jsem žil. V dnešní době žijeme ve svobodě, ale to neznamená, že současně žijeme ve slušném a právním státě. Slušní lidé jsou dnes v ČR v defenzivě, a to není v pořádku, to se musí změnit! Bez morálky nemůžeme mít slušný stát. Dle mého názoru platí: co je morálně špatné, nemůže být politicky správné.

 

Jaká je moje představa o práci senátora?


1. Část práce senátora je ryze rutinní: hlasování o zákonech, práce ve výborech a další činnosti.

2. Senátor by měl znát svůj volební obvod a v rámci svých politických možností být nápomocen jak místní samosprávě, tak občanům, kteří se angažují pro rozvoj volebního obvodu. Současně by měl vnímat „normální život" a naslouchat lidem.

3. V neposlední řadě by měl senátor ze své pozice dávat impulzy nejen v oblasti politiky, ale i ve společnosti, a tím aktivně působit i mimo půdu parlamentu.

Jaroslav Vondráček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme