Děti v ohrožení života

Dopravně-bezpečnostní situace u ZŠ Zenklova vyžaduje řešení

1. 3. 2010 | 00:00

Každé ráno při cestě do práce vidím rodiče, kteří své školou povinné ratolesti přivážejí k Základní škole Bohumila Hrabala v ulici Zenklova. Přes zákaz zastavení svá vozidla parkují v jízdním pruhu před školou a jejich děti jsou nuceny překonávat instalované zábradlí. Jednání rodičů je jistě nezodpovědné, neboť ohrožují sebe i své děti a dávají dětem špatný příklad toho, že pravidla (v našem případě pravidla silničního provozu) se mohou porušovat. Není přitom třeba připomínat, že chování mnohých řidičů má do ohleduplnosti a zdvořilosti daleko. Na druhou stranu je to ovšem pochopitelné, neboť v blízkosti školy prakticky neexistuje vhodné místo ke krátkodobému parkování.

Protože není morální postihovat někoho, kdo nemá ke svému jednání alternativu, nespatřujeme řešení v dohledu Městské policie a postihu řidičů nedodržujících zákaz zastavení. Řešení musí spočívat ve vytvoření bezpečného parkovacího místa v těsné blízkosti školy, kde rodiče i děti budou moci z auta vystoupit nebo do něj nastoupit, aniž by se museli obávat srážky s ostatními vozidly. Vhodným místem by mohl být například prostor mezi mostem přes Rokytku a budovou ZŠ, samozřejmě při zachování požadavku na ochranu zeleně a historického rázu lokality.

V naší městské části bychom takových nebezpečných míst jistě našli celou řadu, a to zejména v okolí škol a jiných veřejně prospěšných zařízení. Úsilí o zlepšení dopravně bezpečnostní situace v jejich okolí by však mělo být úsilím společným, nikoliv pouhým úkolem jednoho organizačního útvaru úřadu městské části. Z tohoto důvodu je třeba navázat efektivní spolupráci a široké partnerství radnice se zaměstnanci a klienty uvedených zařízení tak, aby sami přicházeli s podněty a návrhy na zlepšení. Nedílnou součástí této snahy musí být vstřícný přístup úředníků i představitelů politického vedení radnice k občanům.

Mgr. Ing. Matěj Fichtner
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme