Eva Vorlíčková interpelovala zastupitelku hlavního města Prahy Martu Semelovou (KSČM)

27. 2. 2014

Text interpelace, který Eva Vorlíčková na Zastupitelstvu hlavního města Prahy směřovala na Martu Semelovou (KSČM):

Paní Semelová, ve svých veřejných vystoupeních, naposledy v České televizi, dáváte jasně a bezostyšně najevo, že se odmítáte řídit zákony této země a její Ústavou.

Připomínám, že Zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu říká: Komunistický režim používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:

  • popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,

dále pak:

  • spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.

Podle tohoto zákona byl tehdejší režim založený na komunistické ideologii zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný. Připomínám dále platný Zákon č. 480/1991 Sb. o době nesvobody a nález č. 14/1994 Sb. Ústavního soudu České republiky, který platnost zákona 198/1993 Sb. beze zbytku potvrdil.

Vaše tvrzení v ČT -  že násilná okupace vlasti s desítkami okupační armádou zavražděných civilistů byla internacionální pomocí, že Vasil Bilak byl pozitivní postavou, nebo že justiční vražda Milady Horákové nebyla postavena na vynuceném přiznání –  to nejsou akty demokratické svobody projevu, ale veřejné ukázky pohrdání utrpením obětí komunistického režimu a akty neskrývaného opovrhování zákony naší země.

Zastupitelstvo Hlavního města Prahy Vás už jednou vyzvalo k rezignaci na funkci zastupitele, vzhledem k tomu, že v rozporu se zákonem o Praze, Slibem a etickým kodexem zastupitele svými výroky a velebením stalinismu porušujete Ústavu a zákony České republiky. Vy v tomto jednání dále pokračujete. Paní Semelová, urážíte statisíce obětí komunistického režimu. Jestli Vám vaše komunistické přesvědčení nedovoluje dodržovat Ústavu a zákony této demokratické země, pak odejděte z funkce zastupitele.

Viktor Čahoj

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme