ROZPOČET, EKONOMIKA, FINANCE

 • Sestavit vyrovnaný rozpočet bez nutnosti získávání finančních prostředků na běžné výdaje prodejem majetku MČ Kunratice.
 • Zapojit se do programu pro průhledná výběrová řízení.
 • Překontrolovat hospodaření MČ Kunratice za předchozí období.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ PLÁN

 • Uchovat stávající funkci rybníku Šeberák.
 • Zachovat fotbalové hřiště ve Volarské ulici a na Vimperském náměstí.
 • Bránit realizaci megalomanských staveb, jakou je například plánovaná stavba bytového domu v ulici Lisztova.
 • Vyjednat revitalizaci Bažantnice.

DOPRAVA

 • Urychlit rekonstrukci místních komunikací a inženýrských sítí.
 • Dokončit propojení horní a dolní části Kunratic podél ulice K Verneráku bezpečným chodníkem vhodným i pro maminky s kočárkem a vozíčkáře.
 • Zajistit vedení linky 293 ulicí k Verneráku.

BEZPEČNOST

 • Zlepšit bezpečnostní situaci v Kunraticích - zefektivnit práci Městské policie tak, aby jejích deset strážníků bylo více vidět v ulicích Kunratic.
 • Zajistit hlídky městské policie v kritických oblastech v rizikových denních hodinách.

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Zajistit rozšíření lékařské péče v současném objektu střediska v ulici k Zeleným Domkům.
 • Otevřít další ordinaci praktického lékaře, pediatra, stomatologa a gynekologa v katastru MČ Kunratice.

KOMUNIKACE S OBČANY

 • Ochotně poskytovat občanům požadované informace.
 • Zapojit Kunratice do projektu „Praha-4 Bezdrátová“, tak aby každý občan měl možnost se zdarma připojit k Internetu.

ŠKOLSTVÍ

 • Provoz tělocvičny - zvýhodnit žáky navštěvující ZŠ Kunratice; pronájem směřovat do pozdějších hodin kdy již zde nejsou provozovány zájmové kroužky školy
 • Zasadit se o spolupráci s SK Slovan Kunratice - tréninky žáků v zimních měsících, dětské fotbalové turnaje
 • Vyjasnit důvody zdržení přestavby školní jídelny

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Zachování fotbalového a tréninkového hřiště na Vimperském náměstí
 • Podpora Sokola Kunratice při rekonstrukci a udržování venkovních hřišť přiléhajících k sokolovně
 • Vypracování ucelené nabídky možností všech sportovních aktivit v obci pro děti i dospělé ve spolupráci se školami, a jeho stálou aktualizaci na webu obce
 • Udržování a postupný rozvoj cyklostezek s ohledem na možnosti rozpočtu
 • Prosazování důsledné péče a ochrany Kunratického lesa
 • Příprava a projednání klidové vyhlášky v obci

 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme