TZ: Za TOP 09 kandidují za Prahu 4 do Sněmovny zkušení a zodpovědní kandidáti

23. 10. 2013

Na kandidátce TOP 09 v Praze najdete spousty zajímavých kandidátů z různých koutů hlavního města. Naší Prahu 4, která je, co do počtu obyvatel, nejlidnatější pražskou městskou částí, na této kandidátce reprezentují hned tři kandidáti, které si dovolíme krátce představit. Jsou jimi Martin Plíšek (8. místo), Naděžda Pasiarová (27. místo) a Jan Petr (36. místo).

Mgr. Martin Plíšek

Nejvýše nominovaný kandidát za TOP 09 Praha 4 pan Martin Plíšek v současné době pracuje na Ministerstvu zdravotnictví jako náměstek ministra pro legislativu a právo. Zároveň byl v roce 2010 zvolen zastupitelem městské části Praha 4, kde také působí jako předseda regionální organizace TOP 09. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

Mezi priority pana Plíška, které by chtěl v případě zvolení prosazovat v Poslanecké sněmovně, patří mimo jiné: důsledné dodržování principů právního státu, svobody a demokracie s vytvářením lepších podmínek pro činnost nestátních neziskových organizací; snížení zdanění v oblasti přímých odvodů (které zatěžují cenu pracovního místa a tím omezují konkurenceschopnost české ekonomiky a ztěžují tak boj s nezaměstnaností); zabránění populistickému zvyšování daňové zátěže pro všechny, kteří poctivě pracují; bonusové zvýhodnění klientů zdravotních pojišťoven, kteří dbají na prevenci a zdravý způsob života.

Panu Martinu Plíškovi je 38 let, je ženatý, má dvě dcery a mezi jeho zájmy patří historie, hudba a turistika.

Naděžda Pasiarová

Další kandidátem za regionální organizaci TOP 09 Praha 4, respektive kandidátkou, je na 27. místě nominována paní Naděžda Pasiarová.  Narodila se v roce 1955 v Příbrami a její celoživotní pracovní zkušenosti jsou spjaty se zdravotnictvím. Po 15 letech práce v hornickém městě byla Příbramskou nemocnicí doporučena jako zdravotní sestru do rozvojové země v Africe.

Na začátku roku 1989 začala pracovat v nově vzniklém Středisku pro mládež ohroženou drogou v Praze 9 na pozici sestry i odborného vychovatele. V roce 1995 odešla s rodinou do Německa, kde byla zaměstnána v lázeňské klinice jako dětská vychovatelka. Po návratu zpět do Prahy nastoupila do rehabilitační kliniky Malvazinky. Následně pracovala jako vedoucí sestra v Domově seniorů v Praze 10 a od ledna 2009 pracuji na Poliklinice Budějovické na pozici manažera Programu individuální péče pro VIP klientelu. Povolání sestry považuje paní Pasiarová jako své poslání, zájem, snaha či cíl je, aby vysoká úroveň našeho zdravotnictví byla vnímána hlavně prostřednictvím kvalifikovaného a empatického personálu.

Do TOP 09 vstoupila paní Naděžda Pasiarová v dubnu 2010, je členem TOPAZu a členem Expertní komise pod vedením doc. MUDr. Leoše Hegera. V Místní organizaci na Praze 4 je předsedkyní Komise zdravotně sociální a členem Komise životního prostředí, v MěÚ Prahy 4 je členem Komise bytové politiky.

Paní Pasiarová má jednoho syna a je rozvedená.

Mgr. Jan Petr

Posledním kandidátem TOP 09 Praha 4 a zároveň i na hlasovacím lístku pražské kandidátky TOP 09 (na 36. místě) je Mgr. Jan Petr. Narodil se v roce 1979 v Praze 4, kde žije až dosud. Okamžitě po vystudování střední školy začal sbírat první pracovní zkušenosti, když byl od roku 2000 do 2011 zaměstnán na Ministerstvu financí, kde působil v různých pozicích od referenta po vedoucího oddělení. Od roku 2011 je zaměstnán na Ministerstvu dopravy jako vrchní ředitel. Během uvedené praxe vystudoval v letech 2008 až 2013 Panevropskou vysokou školu, fakultu práva.

V roce 2009 podal přihlášku do nově vznikající strany TOP 09, kde se následně stal zakládajícím členem TOP 09 na Praze 4. Od roku 2009 je členem Regionálního výboru TOP 09 na Praze 4 a od roku 2013 předsedou místní organizace TOP 09 Praha 4. Od roku 2010 je také zastupitelem na radnici MČ Praha 4.

Pan Jan Petr je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho osobní zájmy patří zejména rodina, následuje politika u nás i ve světě, četba, filmová tvorba a samozřejmě sport, ale jen aktivně. Fandit u televize prý může pouze, když hrají naši hokejisté mistrovství světa, jinak si prý nejraději zahraje nohejbal.

Autor: Petr Kučera

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme