Představujeme ekonomickou část programu TOP 09 Praha 4 pro komunální volby

20. 9. 2010

Prioritou pro nadcházející období je sestavit vyrovnaný rozpočet městské části Praha 4 (dále jen „MČ Praha 4“), a to bez finančních prostředků získaných z privatizace

Stejně jako všechny domácnosti i MČ Praha 4 musí počítat s tím, že pokud prodávala majetek, a tím kryla část svých příjmů, brzy nebude mít co prodávat a bude muset začít šetřit. Dále je nutné provést hloubkový audit:

  • hospodaření úřadu MČ Praha 4 za předchozí období se zaměřením na provedená výběrová řízení, jak z hlediska kapitálových výdajů, tak z hlediska běžných výdajů včetně nákupu služeb (např. údržba zeleně a dalších ploch).
  • všech společností řízených MČ Praha 4 (např. 4-majetková, 4-energetická, 4-volnočasová o.p.s.), a to jak z hlediska hospodaření, tak z hlediska efektivity vynakládaných prostředků se zaměřením na to, zda tyto společnosti plní zadané úkoly efektivně a zda by je neplnila lépe samotná MČ Praha 4.

V návaznosti na úspory je nutné snížit poměr kapitálových výdajů, které velmi zatěžují rozpočet MČ Praha 4. Jak je uvedeno v rozpočtu na rok 2010, činí poměr cca 53 % ve prospěch kapitálových výdajů oproti běžným. S výdaji je nutné nakládat s maximální efektivností a hospodárností. K tomuto účelu poslouží například elektronické aukce a důsledné dodržování zásad transparentního zadávání veřejných zakázek, kterým bude dosaženo maximálně výhodné ceny pro MČ Praha 4. Součástí úsporných opatření bude i zavedení centralizovaných nákupů, které přinesou nemalé úspory.

Jan Petr
kandidát do zastupitelstva, volební obvod č. 3 garant ekonomické části programu TOP 09 Prahy 4

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme