20. 9. 2010

Jak už z billboardů možná víte, chceme, aby Praha 4 byla TOP adresa hlavního města. Jednoduše řečeno si přejeme, aby Praha 4 byla místem, kde se Pražanům dobře bydlí, sportuje, odpočívá, vzdělává, pracuje a živnostníkům podniká. Mezi moje priority patří školství, mimoškolní aktivity pro děti a mládež, kultura, bezbarierová a zelená Praha 4.

Dnes se zaměřím na školství, kde je naším hlavním cílem zvýšit efektivitu financování a správy škol s vědomím, že kvalitní vzdělání žáků je prioritou. Praha 4 jako jedna z mála městských částí hlavního města nemá problém s kapacitou mateřských škol. Nicméně, síť mateřských a základních škol musí odpovídat jak potřebám občanů tak územnímu a demografickému vývoji městské části. Protože se nedá vyhnout populačním výkyvům, měla by být maximálně propojena komunikace mezi mateřskými a základními školami tak, aby docházelo k vzájemnému propůjčování uvolněných prostorů či jejich využívání pro mimoškolní aktivity. Zároveň méně žáků ve třídách nesmí být jedinou záminkou pro neuvážené slučování nebo rušení škol, ale spíše důvodem (kde to půjde) pro podporu výuky s  individuálním přístupem zaměřeným na integraci cizinců (menšin), zdravotně postižených dětí nebo žáků s poruchami učení.
Dále je velmi důležité zlepšovat podmínky a zázemí pro kvalitní učitele a rozšiřovat studijní potenciál škol. Cestu, jak získat peníze na integraci znevýhodněných žáků, na kvalitní učitele a moderní vybavení tříd, které jsou nad rámec městské části, vidím hlavně skrze granty z Evropského sociálního fondu pro Prahu (operační program Praha – Adaptabilita – OPPA). Aktivity škol v tomto směru by měly být silně podporovány.
Za povšimnutí stojí i to, že mnoho základních škol bylo v posledních letech opraveno a vybaveno kvalitními hřišťmi, která by mohla sloužit ke sportování i mimo vyučování za dohledu správce pro žáky a děti z okolí, ale i dospělé. Otevřením školních hřišť v odpoledních hodinách se nejen podpoří sportovní aktivita dětí a mládeže, ale zároveň se zvýší i jejich bezpečnost, protože si například nebudou muset kopat míčem na silnicích, kde jezdí auta. Proto poskytnutí fi nanční podpory městské části Praha 4 bude také podmíněno otevřením škol pro volnočasové aktivity občanů Prahy 4.
Přeji vám všem příjemný start v novém školním roce.

Ing. Kateřina Chalupníková, Ph.D.
Kandidátka do zastupitelstva Prahy 4 za obvod 4

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme