20. 9. 2010

Zhruba za měsíc nás, voliče, čekají komunální volby. Budeme na následující čtyřleté období volit své zastupitele do pražských městských částí. Zajisté každý, kdo půjde k volebním urnám, již přemýšlí o tom, komu svůj hlas dá.

V současné době se na české politické scéně vyskytuje několik pravicových stran a již v menším počtu jsou zastoupeny strany levicové. Zejména volič s trvalým pobytem na Praze 4, který se rozhoduje, jakou pravicovou stanu preferovat, má nesnadné rozhodování a to z několika důvodů. Nahrává tomu i fakt, že v parlamentních volbách získaly podstatný počet hlasů i nové pravicové strany, tím dali voliči jasně najevo, že si přejí změnu. Již řadu let ve většinovém zastoupení na radnici Prahy 4 vládnou členové politické strany ODS. V poměru 29 členů ODS proti 16 členům zastupitelstva z ostatních politických stran. Za poslední volební období se zastupitelům společně podařilo vytvořit a uskutečnit několik dobrých projektů, které měly pozitivní dopad na život občanů Prahy 4 (př. „Praha 4 Bezdrátová“ nebo projekt „Pomoc na zavolání v krizové situaci“). Čili není potřeba jen kritizovat, ale i chválit. Co považuji za nedostačující, je přístup obyvatel městské části Prahy 4 k informacím. Nemáme dostupné informace o tom, jak zastupitelé aktuálně rozhodují na radnici (např. Výběrová řízení). A tudíž ani nemůžeme zcela objektivně zhodnotit, zda investice do projektů byla správná či nikoli. Vhodná by byla transparentnost veškerých informací. Nejlepším způsobem přístupu k informacím v dnešní době spatřuji v internetu. Na internetu a příslušných webových stránkách si každý může informace vyhledat a přečíst.
Protože pracuji jako odborná asistentka v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK a pohybuji se již deset let v prostředí školství a zdravotnictví, tak bych se chtěla ve svém příspěvku a zejména v nadcházejícím volebním období věnovat těmto velmi často diskutovaným a problematickým oblastem. Vizí a snahou týmu kandidujících členů TOP 09 je podporovat a zajišťovat na místní úrovni dostupnou zdravotní péči pro občany Prahy 4, a to včetně podpory domácí péče, která má nezastupitelné postavení ve zdravotně sociální oblasti v péči o občany i v ostatních zemích EU. V rámci sdílení informací považuji za nutné, aby obyvatelé měli aktuální informace, př. o možnostech sociální podpory. V běžném životě se stává, že lidé neví, na jaké dávky mají nárok a často jen proto, že nemají k dispozici validní informace.
V oblasti školství považujeme za zásadní zajištění dostupnosti kvalitního vzdělání pro děti v Praze 4 se současnou zvýšenou efektivitou financování a správy škol zřizovaných městskou částí Praha 4. Nepřipustíme neuvážené a nekoncepční zavírání nebo slučování mateřských a základních škol v Praze 4. Jelikož statistické ukazatele od roku 2006 jasně naznačují narůstající porodnost dětí. Je logické, že zhruba za dva roky dorazí do prvních tříd zvýšené počet prvňáčků. Bylo by proto neuvážené a krátkozraké řešení v době, kdy v primárním školství není dostatečný počet žáků, základní školy redukovat. Chceme umožnit učitelům věnovat se výlučně vzdělávání našich dětí. Což samozřejmě bezprostředně bude souviset s rozhodnutími na vládní úrovni a reformami, které české školství netrpělivě očekává.
Samozřejmou součástí dobrých rozhodnutí a investic městské části Prahy 4 ve sféře školství a zdravotně sociální oblasti by měly být podložené informaci o tom, co je skutečně potřeba a co by prokazatelně zlepšilo kvalitu života lidí žijících na „čtyřce“.

Mgr. Jana Novotná
kandidátka TOP 09, volební obvod č. 1

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme