Znalecký posudek Lupáčovek vyčíslil škodu na 99 milionů a padlo trestní oznámení

10. 7. 2013

Společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. podala 7. června na obvodní státní zastupitelství trestní oznámení kvůli rekonstrukci panelových domů v Lupáčově ulici.
Spolu s ním na zastupitelství odeslala podklady z právně-technicko-ekonomického posudku, podle kterých je předběžně vyčíslená škoda 99 milionů korun.

Rozsáhlá rekonstrukce bloku panelových domů v Lupáčově ulici s rozpočtem, který přesáhl 788 milionů korun, byla vyprojektována a z velké části provedena v minulých dvou volebních obdobích za vlády ODS.

Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. je firma, jejíž sto procent akcií vlastní Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. Firma zajišťuje rozsáhlé investiční akce financované z rozpočtu Prahy 3, mezi něž patřila i rekonstrukce panelového souboru Lupáčova.
Mezi otázkami, na které se hledala odpověď, patřilo to, zda při zadání, realizaci a financování projektu regenerace objektů Lupáčova 10-16 byla zvolená technologie oprav jediná možná, zda při zadávání zakázky bylo postupováno zcela v souladu se zákony ČR a zda cena za realizaci díla nebyla přemrštěná.
Znalecký posudek se dále zabýval tím, zda nájemci a městská část nebyli poškozeni na svých právech.

Poškozeným je pravděpodobně městská část Praha 3, předběžná odhadovaná škoda na jejím majetku je zhruba 99 milionů korun. Dva body z trestního oznámení na neznámého pachatele, o kterém informoval vedení třetí městské části jeho oznamovatel, společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s.
Trestní oznámení souvisí zatím jen s projektem rekonstrukce panelových domů v ulici Lupáčova 10-16 a správcovská firma Prahy 3 ho podala na základě znaleckého posudku vypracovaného společností SW&N a po doporučení renomované advokátní kanceláře. Podle zprávy o výsledcích provedené kontroly realizace projektu, kterou zaslal ředitel společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. Martin Kadlec vedení třetí městské části, existuje podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, podvodu, případně pokusu o podvod.

Zpráva, která byla předána radě městské části, přináší kromě tohoto výčtu skutkových podstat trestných činů také konkrétní rozdělení 99milionové předběžně odhadované škody. Výše uvedená částka je v textu zprávy rozdělena do dvou položek.

První z nich je škoda ve výši zhruba 69 milionů korun spočívající v neoprávněném navýšení ceny za dílo, které MČ Praha 3 zaplatila dodavatelské firmě na základě uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo. Městská část tedy podle znaleckého posudku platila dvakrát za tytéž stavební práce.
Máme za to, že nelze vyloučit, že ke vzniku výše uvedené škody došlo úmyslným jednáním některých osob s cílem způsobit škodu Praze 3", uvádí společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. ve zprávě pro vedení městské části.

Druhá, zhruba 30milionová předběžně odhadovaná škoda spočívá ve fakturování prací, za které Praha 3 zaplatila dodavateli, ve skutečnosti však dle znaleckého posudku nebyly provedeny. „Při porovnání podle komerčních nabídek činí navýšení ceny jen v části bytových jader minimálně 30 milionů korun. Z namátkového prozkoumání záznamů stavebního deníku je z přehledu činností patrné, že dodavatel opakovaně popisoval bourací práce vyklízení včetně přesunů hmot, které jsou zpravidla zahrnuty v rámci agregace v položkách činností či montážních prací", píše se ve znaleckém posudku společnosti SW&N, jehož závěry jsou citovány ve zprávě pro představitele radnice Prahy 3.
Informace o výsledcích kontroly projektu rekonstrukce panelových domů v Lupáčově ulici 10-16 obsahuje i předpokládanou celkovou částku za rekonstrukci hygienického jádra, jejíž výše byla podle uzavřené Smlouvy o dílo 444 277,52 Kč/jádro.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme