Cílem projektu je řešit aktuální nedostatky v oblasti řízení lidských zdrojů, které mohou způsobovat netransparentní pracovní prostředí a mohou vést k demotivaci pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců. Úspěšná realizace aktivit projektu povede k posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb na území Městské části Praha 3.

Projekt navazuje na zavedení modelu CAF (Common Assessment Framework), jehož aplikací přistoupilo v roce 2009 vedení úřadu k důkladnému hodnocení činností. Jedním z kritérií bylo též sebehodnocení řízení lidských zdrojů, díky němuž byly identifikovány nejen silné stránky, ale i nedostatky, jejichž odstraněním úřad vylepší pracovní podmínky pro své zaměstnance a celkovou úroveň služeb poskytovaných občanům.

Cíl bude realizován prostřednictvím podrobné analýzy současného stavu řízení lidských zdrojů, díky ní dojde k tvorbě nových metodik personální práce s využitím standardů personalistiky. Dílčím cílem je systemizace práce vedoucích zaměstnanců a jejich proškolení v inovačních metodách. Budou aplikovány nové metody hodnocení, řízení osobního rozvoje, odměňování a motivace zaměstnanců, bude vytvořen vzdělávací systém odpovídající potřebám efektivní veřejné správy. Realizace projektu povede ke zvýšení výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti práce zaměstnanců.

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme