5. 11. 2012

Městská část Praha 3 každoročně vyhlašuje grantová témata na projekty organizací a spolků pro oblast kultury, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Letos poprvé byla grantová témata rozšířena i na podporu problematiky v oblasti životního prostředí, a to zejména v projektech zabývajících se ochranou péčí o veřejnou zeleň nebo zlepšení stavu obytného území. Dále lze nově také žádat o podporu v oblasti ekologické výchovy zaměřené na děti i dospělé a na rozšíření stávajících naučných stezek.

Podle aktualizovaných Zásad Grantového a podpůrného fondu schválených Zastupitelstvem městské části Praha 3 v září letošního roku, je pro rok 2013 vyhlášeno celkem třináct grantových témat rozdělených podle tematických oblastí do čtyř okruhů.

I. Granty pro oblast kultury

 1. podpora umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů trvale působících na území Prahy 3
 2. podpora jednotlivých divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných a filmových projektů realizovaných na území Prahy 3
 3. podpora projektů oživujících kulturní činnost na území Prahy 3
 4. originální projekty, zaměřené na prezentaci městské části Praha 3
 5. podpora projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3
 6. podpora projektů a činnosti organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3


II. Granty pro oblast výchovy a vzdělávání

 1. podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
 2. projekty a činnosti organizací zaměřených na rodiny s dětmi

III. Granty pro oblast sociálně zdravotní

 1. projekty a činnost organizací zaměřených na podporu a pomoc spoluobčanům včetně seniorů z Prahy 3 při řešení problémů spojených s jejich zdravotním stavem nebo sociální situací
 2. projekty a činnost organizací zaměřených na spoluobčany Prahy 3 se zdravotním postižením
 3. projekty a volnočasové aktivity organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
 4. projekty spojené s prevencí drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů a jejich dopadů do života občanů Prahy 3

IV. Granty pro oblast životního prostředí

 1. podpora projektů a organizací zaměřených na ochranu a péči o veřejnou zeleň a veřejná prostranství na území Prahy 3, které přispějí například ke/k:
 • zlepšení stavu zatíženého městského prostředí (např. výsadba a údržba dřevin)
 • zlepšení stavu prostředí obytného území (např. studie a projekty obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků) realizaci obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků, zlepšení stavu veřejných prostranství
 • ekologické výchově (např. vytváření ekologického povědomí v rodinách s dětmi, vzdělávací projekty s ekologickou tématikou ve spolupráci s pražskými školami, obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci ekologické výchovy, atd.)

Pro speciálně zaměřené projekty (zdravotní a sociální problematika, podpora skautingu a jiných mládežnických organizací, záchrana objektů) jsou určeny i jiné peněžní fondy zřízené městskou částí Praha 3. Především: Fond sociální a zdravotní, Nadační fond RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA, Fond obnovy a rozvoje.

„Vyzýváme žadatele, aby pozorně četli grantová pravidla a ucházeli se o podporu ve správných tematických kategoriích. Každý rok musíme vyřadit několik žádostí, které neobsahují požadované dokumenty nebo žádají o podporu v nesprávném grantovém řízení,“ upozorňuje tajemnice grantového výboru Eva Hájková.

„Letošní novinkou je i to, že projekty budou posuzovány dvoustupňově. Nejprve je budou hodnotit příslušné komise rady městské části - kulturní, školská, zdravotně-sociální a životního prostředí a až po jejich vyjádření budou posuzovány ve Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu,“ vysvětluje zástupce starostky Matěj Stropnický.

Uzávěrka podání žádostí z Grantového a podpůrného fondu je 30.11.2012!

Od ledna 2013 bude možné také žádat o podporu projektů v rámci „Rychlých grantů“, a to po celý rok. Tyto žádosti budou vyhodnocovány průběžně každý měsíc.

Na „rychlý grant" je možné získat až 25 tisíc korun, poskytovány budou do vyčerpání celkové částky, která činí jeden milion korun ročně, na každé čtvrtletí tedy připadne 250 000 korun. Tento typ grantu je určen pro zajištění financování krátkodobých projektů, které vznikají jako reakce na nečekané změny či situace či upozorňují na aktuální problematickou situaci a reagují na veřejné dění.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme