10. 8. 2011

Na kontrolu žižkovských heren vyrazili v pátek v noci strážníci městské policie spolu s úředníky a starostkou městské části Praha 3 Vladislavou Hujovou.


S  kontrolou se začalo na Koněvově ulici, která je heren a barů plná. Do heren nejdříve vstupovali městští strážníci a následovali je úředníci. Kontroly probíhaly v  klidu, bylo vidět, že provozovatelé jsou na takovéto akce zvyklí a všichni bez zbytečných průtahů předkládali doklady ke kontrole. Strážníci pod velením šéfa obvodního ředitelství městské policie Dušana Machoně   hned v  první herně objevili dvě osoby, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Tyto osoby poté převzala přivolaná hlídka  Policie ČR.
Zástupce živnostenského odboru kontroloval, zda provozovatelé mají v  pořádku živnostenská povolení, další kontrola - tentokrát z  odboru občansko správního - se týkala platné evidence povolených automatů. Zásahu byla přítomna také pracovnice z  oddělení sociálně právní ochrany dětí, neboť jedním z  cílů páteční akce bylo zjistit, zda je respektován zákaz pobývání osob mladších  18 let v  hernách a samozřejmě i zákaz podávání alkoholických nápojů   nezletilým.


Policisté dobře vědí, že okamžitě po opuštění první herny, jsou majitelé dalších telefonicky varováni, naplánované kontroly ale přesto pokračují. Další herny zejí prázdnotou a obsluha předkládá požadované doklady. „Během celého večera jsem nenarazil na žádná závažná pochybení, i když zcela bez vad to také nebylo,“ uvedl zástupce živnostenského odboru.
Stejně hodnotí večerní akci i zástupci dalších odborů. Co pálí všechny stejně, je existence videoloterijních terminálů, které povoluje ministerstvo financí a obec je musí na svém území strpět. Další vadou na kráse je i několik kasin, což jsou vlastně soukromé podniky provozující hazard, kam policie ani úředníci vstoupit nesmí. Na potřebě hazard regulovat či jej zakázat se shodují všichni. A tady - na dolním Žižkově -   by to opravdu velmi prospělo.
 „Samozřejmě, že žádná z  heren není umístěna v  domě, který je v  majetku městské části. I k  žádostem o umístění dalších   videoloterijních přístrojů se vždy vyjadřujeme negativně, nicméně jejich konečné povolení je v  kompetenci ministerstva financí.   Netrpělivě čekáme na schválení nového zákona a pak se budeme snažit všemi dostupnými zákonnými prostředky počet heren minimalizovat“, uvedla starostka Hujová.
„Během celé páteční akce dvanáct strážníků zkontrolovalo 38 provozoven, z  toho 13 s  výherními hracími automaty, prověřili celkem 97 osob. Bohužel v  jedné z  restaurací jsme zadrželi i šestnáctiletého chlapce pod vlivem alkoholu,“  doplnil ředitel městských strážníků v  Praze 3 Dušan Machoň.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme