Rozhovor s náměstkem Mgr. Martinem Žárským z Úřadu práce ČR na téma Veřejná služba

Mgr. Martin Žárský je členem RO TOP 09 Praha 3

11. 12. 2011

Kde a jak je v nových zákonech upravena veřejná služba?

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 ve znění z. č. 366/2011 Sb.

Proč bude veřejnou službu od roku 2012 organizovat úřad práce, když měly dosud tuto možnost obce?

Veřejná služba bude jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, z toho vyplývá její navázání na zákon o zaměstnanosti a tudíž přechod kompetencí ohledně veřejné služby na úřady práce. Od roku 2012 bude veřejná služba součástí komplexní práce s uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce, vedle toho budou veřejnou službu vykonávat i osoby v hmotné nouzi. Veřejná služba má napomoci klientům zachovat nebo rozvíjet pracovní schopnosti a návyky tak, aby se zvýšily jejich možnosti nalezení zaměstnání. Činnost ve veřejné službě má i sociální rozměr, podporuje sociální začlenění dlouhodobě nezaměstnaných a umožní jim aktivně se podílet na fungování obce.

 

Jakou roli budou mít obce ve veřejné službě od 1. 1. 2012?

Veřejná služba byla zavedena v květnu 2009 a dosud ji organizuje několik stovek obcí a v současné době ji vykonává cca 16 tisíc klientů (osob v hmotné nouzi). Z těchto zkušeností má Úřad práce ČR zájem čerpat a navázat na ně. Ve spolupráci s MPSV vypracovává Úřad práce ČR koncepci veřejné služby od příštího roku, její základní parametry již představil na diskusních kulatých stolech, které se uskutečnily v říjnu a v listopadu 2011. Kulatých stolů se účastnili zástupci obcí, neziskových organizací a dalších institucí. V prvé řadě má Úřad práce ČR zájem přinejmenším zachovat současný rozsah veřejné služby, pokračovat v obcích a organizacích, kde je již vykonávána. Vedle toho ale usiluje o rozšíření nabídky organizací a činností veřejné služby tak, aby bylo překonáno stigma veřejné služby coby „oranžové vesty a koštěte“.

V současné době zástupci Úřadu práce ČR jednají především s obcemi, které veřejnou službu organizují a mají zájem o další pokračování. Tato jednání mají vést k uzavření rámcových smluv o organizaci a zajištění veřejné služby od příštího roku. Podle dosavadních jednání se obce se spolupráci s ÚP stavějí velice vstřícně a na jejich straně je velký zájem o veřejnou službu.

Na koordinátory veřejné služby na Krajských pobočkách Úřadu práce ČR se mohou obrátit i další subjekty, které mají zájem o veřejnou službu.

Jaké práce se budou vykonávat ve veřejné službě?

Veřejná služba v žádném případě neznamená pouze zametání chodníků, i když tento pohled na veřejnou službu je bohužel poměrně rozšířený. Již v současné době je ve veřejné službě vykonávána poměrně široká paleta činností, a to podle potřeb jednotlivých obcí. Souhrn aktuálně vykonávaných činností lze nalézt v příručce Obec a veřejná služba, kterou zpracovalo MPSV a která je k nahlédnutí na adrese: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9269/verejna_sluzba_27-07.pdf. Úřad práce ČR bude zatím vycházet z těchto zkušeností, postupně chce ale rozšiřovat. Vedle činností, které nevyžadují žádnou kvalifikaci, by úřad práce chtěl klientům nabízet i činností odpovídající předpokladům a dovednostem a schopnostem jednotlivých klientů.

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme