× Pohněme s tím. Společně!

Revitalizace Komenského náměstí

30. 5. 2013

Městská část Praha 3 chce přistoupit k regeneraci Komenského náměstí. Se zadáním vypracování architektonicko-urbanistické studie oslovila tři architektonické kanceláře.
Požadavkem městské části bylo především založení nových trávníků a výsadba alejových stromů, případné založení květinových záhonů. Dále umístění parkového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, umístění vodního prvku – pítka). Při zpracování studií bylo nutno respektovat stávající podzemní kryt civilní obrany i s vjezdem, koordinovat požadavky Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy na parkovací místa. Dále zvážit možnost a vhodnost přiměřené redukce parkování aut a řešit na to navazující i budoucí umístění kontejnerů na separovaný odpad.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme