9. 1. 2012

Oprávněným nájemcům obecních bytů, kteří v budoucnosti budou chtít koupit v privatizaci do vlastnictví byt, který užívají na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nabídne žižkovská radnice od letošního roku více způsobů, jak budou moci učinit.

Vedle možnosti, kdy za bytovou jednotku se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem na pozemcích zastavěných, případně funkčně souvisejících (dále jen bytová jednotka), zaplatí celou kupní cenu a při dodržení stanovených podmínek, tj. zejména při uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky do šesti měsíců od doručení nabídky a včasné zaplacení kupní ceny dle smlouvy, budou mít nárok na 20procentní slevu z kupní ceny stanovené znaleckým posudkem, nově budou mít oprávnění nájemci také možnost koupit bytovou jednotku na splátky s pětiprocentní slevou.

Nové podmínky pro nájemce obecních bytů na Praze 3 vyplývají ze Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku, které na sklonku loňského roku schválilo zastupitelstvo třetí městské části. Ta nahradí stávající pravidla z počátku roku 2008.

„Nová úprava oproti předešlé zahrnuje jak formální tak zpřesňující úpravy, jako je např. i zásadní úprava koupě bytové jednotky pronajaté,“ uvedl zástupce starosty, v jehož kompetenci je privatizace, Tomáš Kalousek.

Městská část Praha 3 tak nabízí nájemcům nově dvě možnosti, jak mohou bytovou jednotku odkoupit se slevou. Stejně jako podle dosud platných privatizačních pravidel, mohou nájemci uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky do šesti měsíců ode dne doručení nabídky a podle smlouvy včas zaplatit celou kupní cenu. Pak mají nárok na slevu 20 procent z kupní ceny za bytovou jednotku a podíl na společných částech domu. Z kupní ceny za podíl na pozemku zastavěném nebo souvisejícím se 20procentní sleva neposkytuje. Druhou možností je koupě na splátky. Nájemce bude pak povinen uzavřít do šesti měsíců od doručení nabídky smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky, podle smlouvy včas zaplatit minimálně 30 procent z kupní ceny a zbývající část kupní ceny pak bude rozdělena do pravidelných měsíčních splátek na dobu 5 let. Za těchto podmínek městská část kupujícímu poskytne 5procentní slevu z kupní ceny za bytovou jednotku a příslušný podíl na společných částech domu.

„Cílem žižkovské radnice je umožnit privatizaci co nejširšímu okruhu nájemců. Možnost koupě na splátky je v tomto případě další možností, která může být výhodná především pro ty, kdo nedisponují celkovou hotovostí a do budoucna mají možnost hradit městské části část kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách, nebo pro ty, kteří nemohou nákup bytové jednotky řešit formou hypotéky. Městská část se proti spekulaci a zneužití poskytnuté výhody zajistí formou sjednaného předkupního práva a úhradu zbývající části kupní ceny formou sjednání zástavního práva k předmětné bytové jednotce,“ vysvětlil místostarosta Kalousek.

Nový Soubor pravidel se bude vztahovat na veškerý prodej nemovitého majetku, který bude schválen k prodeji od 1. ledna 2012.

Cílem žižkovské radnice je nabídnout možnost odkoupit bytovou jednotku všem oprávněným nájemcům. V současnosti je v majetku městské části cca 150 domů před privatizací.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme