31. 12. 2011

Vážení a milí spoluobčané, ráda bych Vám popřála mnoho krásného do nového roku. Jsem si jistá, že rok 2012 nám přinese mnoho pozitivního, ale jak bude vypadat, záleží jen na nás.

Rok 2011 nám přinesl v rámci městské části Praha 3 zásadní rozhodnutí v oblasti provozování heren. Nejpozději do konce příštího roku 2012 by měly skončit v hernách v Praze 3 výherní hrací automaty a do konce roku 2014 by měl potkat stejný osud i videoloterijní terminály. Toto je významný krok ke zvýšení bezpečnosti občanů v ulicích Prahy 3. Řešení otázky bezpečnosti v místě bydliště považuji za velmi důležité a je pro mě osobně prioritní. Cílem je, aby se občané i návštěvníci cítili na území Prahy 3 bezpečně.

Rok 2011 lze také považovat za rok ve znamení nestabilit. Mnoho států EU se potýkalo s dluhovou krizí a s tím souvisejícími opatřeními, která mají za následek četné sociální nepokoje. Ačkoli recese se projevila i v naší vlasti, domnívám se, že česká ekonomika jí poměrně statečně odolá.

Jakákoli nestabilita, ať už ekonomická či společenská, vytváří živnou půdu pro nejrůznější alternativní a v horším případě extremistické proudy. Jako příklad nám může posloužit aktuální dění na severu Čech.

Považuji tuto situaci za alarmující a události posledních měsíců naznačují velmi vyhrocenou situaci. Ráda bych tedy apelovala na kompetentní orgány, aby se tímto problémem intenzivně zabývaly, neboť podobné sociální nepokoje mohou mít fatální důsledky pro nás všechny. Nedá se jen nad tím mávnout rukou s tím, že se problém sám od sebe vyřeší – nevyřeší. Musíme být k sobě i jiným tolerantnější. Věřím, že politické síly, které profitují z této situace, pečlivě zvážily mezi svým krátkodobým prospěchem a dlouhodobými důsledky ztráty základní společenské soudržnosti.

Proč si neustále stěžujeme na nepopulární utahování opasků? Proč chceme dopadnout jako Řekové? Nejspíš to bude tím, že si nejsme ochotni přiznat nutnost těchto opatření. Když se podíváme kolem sebe, žijeme si v poměrně velké hojnosti. Ano, mnoha lidem se to tak nemusí jevit. Vyskytuje se snad v naší zemi hladomor? Máme nedostupnou zdravotní péči? Na tyto otázky můžeme odpovědět ne. Netrpíme materiální chudobou, ale mnoho z nás si stále neuvědomuje to štěstí, kde žije. Žádný stát nemůže svým občanům zajistit blahobyt, i když to leckdy slibuje či na dluh provádí.

Pokud chceme něco změnit, musíme začít u sebe doma. V našich rodinách. Ve vztazích mezi sebou. Stačí se vrátit k základním hodnotám společnosti. Nepodléhejme pesimismu a kritickým hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru. Věřím, že nám rok 2012 přinese mnoho úspěchů. Proto prosím nečekejme, co nám nadcházející rok přinese, ale postarejme se o to, aby byl takový, jaký si sami přejeme.

Na závěr bych se ráda obrátila na Vás, drazí spoluobčané, a popřála Vám skvělý vstup do nového roku, hodně životních úspěchů a hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější.

Vladislava Hujová, starostka

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme